SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 16th, 2019 87 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Podstawowe pojęcia :
  2. Przedmiot prawa autorskiego:
  3. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
  4. Podmiot prawa autorskiego:
  5. Twórca czyli podmiot prawa autorskiego. Autorem w świetle prawa autorskiego jest każdy, kto stworzył utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Aby dzieło mogło być zakwalifikowane do utworów musi być przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze
  6. Dozwolony użytek:
  7. Dozwolony użytek – instytucja polskiego prawa autorskiego, której istotą jest zezwolenie na korzystanie z cudzych utworów chronionych autorskimi prawami majątkowymi bez zgody podmiotu praw autorskich
  8. Prawo cytatu:
  9. Prawo cytatu – potoczne określenie wyjątku w prawie autorskim zezwalającego na wykorzystanie niewielkich fragmentów cudzej twórczości we własnych utworach bez konieczności uzyskania zgody twórcy
  10. Licencje na oprogramowanie i zasoby internetowe
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top