Guest User

Untitled

a guest
Oct 8th, 2019
144
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. słowiańscy niewolnicy w świecie islamu:
 2. Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. 1, red. Lewicki, 1956
 3. Narodziny Europy, McCormick, s. 246
 4. Arabskie opisanie Słowian. Źródła do dziejów średnioweicznej kultury, PTL, 2004
 5. O chłopach w Polsce piastowskiej (cz. 2), Karol Buczek, Roczniki Historyczne 1975
 6. Zagadnienie niewolnictwa w dawnej Polsce [w:] NIewolnictwo i niewolnicy w Europie od starożytności po czasy nowożytne red. Danuta Quirini-Popławska
 7. Najstarsze państwo Piastów, Michał Kara, 2009
 8.  
 9. arabski handel dalekosiężny:
 10. Power and Plenty, Findlay i O'Rourke
 11. Metals, Culture and Capitalism, Goody
 12. Silver, Markets, and States. The Impact of Islamic Trade on Eastern Europe in the Ninth through Eleventh Centuries; Dariusz Adamczyk,
 13. Trzecia fala napływu srebra arabskiego a powstanie "państwa" piastowskiego, Dariusz Adamczyk, Wiadomości Numizmatyczne 2014
 14. Od dirhemów do fenigów. Reorientacja bałtyckiego systemu handlowego na przełomie X i XI wieku, Dariusz Adamczyk
 15. World History Bulletin 2006, t.22, nr.2
 16. The Eastern Origins of Western Civilisation, Hobson
 17. Mieszko Pierwszy Tajemniczy, Urbańczyk
RAW Paste Data