Advertisement
StoneHaos

Untitled

Dec 24th, 2020
829
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <math.h>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. class Matr {
 8. public:
 9.     int** elems;
 10.     int n, m;
 11.     Matr() {
 12.         n = 0;
 13.         m = 0;
 14.     }
 15.     Matr(int n, int m) {
 16.         if (n < 0 || m < 0) throw 1;
 17.         this->n = n;
 18.         this->m = m;
 19.         elems = new int* [n];
 20.         for (int i = 0; i < n; ++i)
 21.             elems[i] = new int[m];
 22.     }
 23.     Matr(int n, int m, int **mass) {
 24.         if (n < 0 || m < 0) throw 1;
 25.         this->n = n;
 26.         this->m = m;
 27.         elems = mass;
 28.     }
 29.     Matr(const Matr& M) {
 30.         n = M.n;
 31.         m = M.m;
 32.  
 33.         elems = new int* [n];
 34.         for (int i = 0; i < n; ++i)
 35.             elems[i] = new int[m];
 36.  
 37.         for (int i = 0; i < n; ++i) {
 38.             for (int j = 0; j < m; ++j)
 39.                 elems[i][j] = M.elems[i][j];
 40.         }
 41.     }
 42.     ~Matr() {
 43.         for (int i = 0; i < n; ++i)
 44.             delete[] elems[i];
 45.         delete[] elems;
 46.     }
 47.  
 48.  
 49.     bool operator!() {
 50.         if (n == 0 || m == 0) throw 2;
 51.  
 52.         if (n != m) return false;
 53.         for (int i = 0; i < n; i++) {
 54.             for (int j = 0; j < m; j++) {
 55.                 if (i == j && elems[i][j] != 1) {
 56.                     return false;
 57.                 }
 58.                 else if (i != j && elems[i][j] != 0) {
 59.                     return false;
 60.                 }
 61.             }
 62.         }
 63.         return true;
 64.     }
 65.  
 66.     Matr __getminor__(int i, int j) {
 67.         if (n != m) throw 3;
 68.         int **p = new int* [n-1];
 69.         for (int i = 0; i < n - 1; ++i)
 70.             p[i] = new int[n - 1];
 71.         int ki, kj, di, dj;
 72.         di = 0;
 73.         for (ki = 0; ki < n - 1; ki++) { // проверка индекса строки
 74.             if (ki == i) di = 1;
 75.             dj = 0;
 76.             for (kj = 0; kj < n - 1; kj++) { // проверка индекса столбца
 77.                 if (kj == j) dj = 1;
 78.                 p[ki][kj] = elems[ki + di][kj + dj];
 79.             }
 80.         }
 81.         return Matr(n - 1, n - 1, p);
 82.     }
 83.  
 84.     double operator*() {
 85.         if (n == 0 || m == 0) throw 2;
 86.         if (n != m) throw 3;
 87.        
 88.         if (n == 1) {
 89.             return elems[0][0] * 1.0;
 90.         }
 91.         else if (n == 2) {
 92.             return elems[0][0] * elems[1][1] - elems[0][1] * elems[1][0] * 1.0;
 93.         }
 94.         else {
 95.             double s = 0;
 96.             for (int i = 0; i < n; ++i) {
 97.                 s += pow(-1, i) * elems[0][i] * *(__getminor__(0, i));
 98.             }
 99.             return s;
 100.         }
 101.  
 102.         return 0;
 103.     }
 104.  
 105.     friend int operator-(Matr);
 106.     friend bool operator==(Matr, Matr);
 107.     friend ostream& operator<<(ostream&, Matr);
 108.     friend istream& operator>>(istream&, Matr&);
 109. };
 110.  
 111. int operator-(Matr M) {
 112.     int n = M.n;
 113.     int m = M.m;
 114.     if (n == 0 || m == 0) throw 2;
 115.  
 116.     int r = M.elems[0][0];
 117.     for (int i = 0; i < n; ++i) {
 118.         for (int j = 0; j < m; ++j) {
 119.             if (i == 0 && j == 0) continue;
 120.             r -= M.elems[i][j];
 121.         }
 122.     }
 123.     return r;
 124. }
 125.  
 126. bool operator==(Matr M1, Matr M2) {
 127.     if (M1.n != M2.n || M1.m != M2.m) return false;
 128.  
 129.     int n = M1.n;
 130.     int m = M1.m;
 131.     for (int i = 0; i < n; ++i)
 132.         for (int j = 0; j < m; ++j)
 133.             if (M1.elems[i][j] != M2.elems[i][j])
 134.                 return false;
 135.     return true;
 136. }
 137.  
 138. ostream& operator<<(ostream& out, Matr M) {
 139.     int n = M.n;
 140.     int m = M.m;
 141.     out << endl;
 142.     for (int i = 0; i < n; ++i) {
 143.         for (int j = 0; j < m; ++j) {
 144.             out << M.elems[i][j] << " ";
 145.         }
 146.         out << endl;
 147.     }
 148.     out << endl;
 149.     return out;
 150. }
 151. istream& operator>>(istream& in, Matr& M) {
 152.     int n, m;
 153.     in >> n >> m;
 154.     M = Matr(n, m);
 155.     for (int i = 0; i < n; ++i) {
 156.         for (int j = 0; j < m; ++j) {
 157.             in >> M.elems[i][j];
 158.         }
 159.     }
 160.     return in;
 161. }
 162.  
 163. int main(void) {
 164.     Matr a(3, 3), b(3, 3);
 165.     a.elems[0][0] = 1; a.elems[0][1] = 2; a.elems[0][2] = 3;
 166.     a.elems[1][0] = 4; a.elems[1][1] = 5; a.elems[1][2] = 5;
 167.     a.elems[2][0] = 7; a.elems[2][1] = 8; a.elems[2][2] = 9;
 168.  
 169.     b.elems[0][0] = 1; b.elems[0][1] = 0; b.elems[0][2] = 0;
 170.     b.elems[1][0] = 0; b.elems[1][1] = 1; b.elems[1][2] = 0;
 171.     b.elems[2][0] = 0; b.elems[2][1] = 0; b.elems[2][2] = 1;
 172.     cout << *a << endl;
 173.     cout << -a << endl;
 174.     cout << !b << endl;
 175.     return 0;
 176. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement