Advertisement
Fany_VanDaal

Změna uživatelské role po prvním nákupu

May 23rd, 2019
209
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // přiřazení nové role zákazníkovi poté, co je jeho objednávka dokončena
 2. function vandaal_convert_paying_customer( $order_id ) {
 3.  
 4. $order = new WC_Order( $order_id );
 5.  
 6. if ( $order->user_id > 0 ) {
 7. update_user_meta( $order->user_id, 'paying_customer', 1 );
 8. $user = new WP_User( $order->user_id );
 9.  
 10. // odebereme roli
 11. $user->remove_role( 'customer' );
 12.  
 13. // přiřadíme roli
 14. $user->add_role( 'member' );
 15. }
 16. }
 17. add_action( 'woocommerce_order_status_completed', 'vandaal_convert_paying_customer' );
 18.  
 19. [/php]
 20.  
 21. Pokud by jste chtěli novou roli použít ihned po vytvoření objednávky, tedy bez toho, aniž by byl změněn její stav na dokončeno, můžete použít tento snippet:
 22.  
 23. [php]
 24. // přiřazení nové role zákazníkovi po vytvoření objednávky
 25. function vandaal_change_role( $order_id ) {
 26.   $order = new WC_Order($order_id);
 27.   $user = $order->get_user();
 28.    
 29.   // zkontrolujeme, jestli se nejedná o administrátora
 30.   if( false != $user && !user_can($user, 'administrator') ){
 31.  
 32.     // jakou má získat roli
 33.     $role = 'member';
 34.  
 35.     // nastavíme novou roli pro daného zákazníka
 36.     $user->set_role($role);  
 37.    
 38.   }  
 39. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement