kburnik

C++ - Zadatak Kule (rješenje s komentarima)

Mar 1st, 2013
81
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2.     Zadatak: Kule
 3.            
 4.              http://bit.ly/zadatak-kule
 5.    
 6.     Složenost: << faktorijelna zbog memoizacije!
 7.  
 8.     Datum: 2013-03-01
 9.  
 10.     Autor: Goran Žužić, HSIN
 11.    
 12.     Ponuđeno rješenje: Kristijan Burnik, udruga informatičara Božo Težak
 13.  
 14.     Gmail: kristijanburnik
 15.  
 16. */
 17. #include <iostream>
 18. #include <cstdlib>
 19. #include <cmath>
 20.  
 21. using namespace std;
 22.  
 23. // matrica koja predstavlja šahovnicu
 24. int a[20][20];
 25.  
 26. // red veličine šahovnice
 27. int n;
 28.  
 29. // memoizacijska mapa koja čuva već izračunate maksimalne sume
 30. // uzimamo ukupno 1048576 integera ~ 4 MB memorije
 31. // što je binarno : 1 0000 0000 0000 0000 0000
 32. // to je shift jedinice za 20 mjesta udesno jer max N = 20 !
 33. // Primjerice ako je N = 3, onda možemo pamtiti maksimume
 34. // redom za 011, 110, 101, 111, tj sve kombinacije odabira stupaca!
 35. int sums[0x100000] = {0};
 36.  
 37. // rekurzivna funkcija s memoizacijom
 38. int maxsuma(int free,int size) {
 39.  
 40.    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 41.    // optimizacijski dio: ako već imamo rezultat, onda ga vraćamo
 42.    //
 43.    // primjetiti da free promatramo kao bitove koji oznacavaju odabir stupaca!
 44.    // npr ako je size = 3 i spremljen je rezultat za free = 1101
 45.    // onda smo vec zapamtili rjesenje za stupce 0, 2 i 3 u zadnja 4 reda ploce
 46.    int saved = sums[free];
 47.    // zakomentirati donji redak kod testiranja rada bez memoizacije!
 48.    if (saved > 0) return saved;
 49.  
 50.    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 51.    // Trivijalni izračun :: kad je promatrani segment ploče 2x2
 52.    
 53.    if (size == 2) {
 54.         int r[2] = {n-2,n-1}; // uzimamo zadnja dva retka ploče
 55.         int c[2] = {0,0};    // koje stupce uzimamo? To određuju bitovi FREE
 56.         int cc = 0;       // koliko smo stupaca pronasli?
 57.        
 58.         // prepisemo bitove koje smo primili kao parametar
 59.         int bits = free;
 60.        
 61.         // prolazimo kroz primljene bitove
 62.         // i trazimo prva dva koja su postavljena na 1
 63.         // njihovi indeksi oznacavaju redne brojeve stupaca
 64.         // za koje racunamo maksimum
 65.         for (int i = 0; i < n && cc<2; i++) {
 66.            
 67.             // and operacija sa 1 je zapravo citanje najdesnijeg bita!
 68.             if (bits & 1) {
 69.                 c[cc] = i; // pronasli smo indeks stupca koje je postavljen
 70.                 cc++;
 71.             }
 72.             // pomicemo bitove za jedno mjesto udesno (desni shift)
 73.             // kako bi u iducem krugu opet citali najdesniji bit
 74.             // tj. onaj koji je za jedan lijevo od trenutnog
 75.             bits >>= 1;
 76.         }
 77.        
 78.         // trazimo maksimum za situaciju tipa:
 79.         // 7 6  (r0,c0) (r0,c1)
 80.         // 3 4  (r1,c0) (r1,c1)
 81.         // pa ispitujemo da li je vece (7 + 4) ili (3 + 6) ?
 82.         // veca suma od te dvije jest trivijalno rjesenje
 83.         // njega memoiziramo i odmah vracamo
 84.        
 85.         return (
 86.             sums[free] =
 87.                 max (
 88.                     a[ r[0] ][ c[0] ] + a[ r[1] ][ c[1] ] ,
 89.                     a[ r[1] ][ c[0] ] + a[ r[0] ][ c[1] ]
 90.                 )
 91.             );
 92.    }
 93.  
 94.     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 95.    // bazicni slucaj :: promatramo 3 ili vise stupca
 96.  
 97.    // redak koji promatramo je za size odmaknut od kraja ploce
 98.    int r = n - size;
 99.    
 100.    // maksimalna suma ce biti spremljena na max
 101.    int max = 0;
 102.    
 103.    // prepisujemo bitove
 104.    int bits = free;
 105.  
 106.    // koliko smo nabrojali jedinica u bitovima?
 107.    int onecount = 0;
 108.  
 109.    // u bitovima bits nam pise koje stupce smo odabrali
 110.    // npr. kombinacija 1101 znaci da smo odabrali stupce 0,2,3
 111.    // citamo bitove s desna na lijevo!
 112.    
 113.    for (int i = 0; i < n && onecount < size; i++) {
 114.         // radimo samo za one stupce koji su odabrani u varijabli bits!
 115.         if (bits & 1) {
 116.             // racunamo sumu za ovu kombinaciju
 117.             // rekurziji predajemo izvorno dobivene bitove
 118.             // ali brisemo iz njih stupac na i-tom mjestu
 119.             // npr. ako je varijabla free = 1101, a i = 3, onda predajemo 0101
 120.             // (1 << i) postavlja bit na i-to mjesto gledano s desna, ostalo je 0
 121.             // oduzimanjem se taj bit prebrise! npr. 1101 - 1000 = 0101
 122.             int suma = a[r][i] +  maxsuma(free - (1 << i), size - 1);
 123.            
 124.             // utvrdjujemo (novi) maksimum
 125.             if (suma > max) max = suma;
 126.            
 127.             // brojimo da je ovaj bit bio postavljen u jedinicu
 128.             // tako da ne moramo prolaziti svih n bitova ako radimo s manje od n
 129.             onecount++;
 130.         }
 131.         // shiftamo bitove -> pomak na iduci stupac
 132.         bits >>= 1;
 133.     }
 134.    
 135.     // for petlja zapravo radi sljedece (npr. za size = 3 i n = 3):
 136.     //
 137.     // (x) je a[r][i] odnosno trenutno promatrana ćelija
 138.     // [y] je slučaj koji razriješava rekurzivni poziv
 139.     // traži se maksimum (x) + [y]
 140.     //
 141.     // maxsuma( 011 , 2 )  maxsuma( 101 , 2 )   maxsuma( 110 , 2 )
 142.     //
 143.     // (1)  2   3           1  (2)  3             1   2  (3)
 144.     //  4  [5] [6]         [4]  5  [6]           [4] [5]  6
 145.     //  7  [8] [9]         [7]  8  [9]           [7] [8]  9
 146.    
 147.     // memoiziraj i vrati rezultat
 148.     return sums[free] = max ;
 149. }
 150.  
 151. int main(void) {
 152.  
 153.     // unesi red veličine šahovske ploče
 154.     cin >> n;
 155.    
 156.     // unesi sve brojeve na šahovskoj ploči
 157.     for (int i = 0 ; i < n; i++)
 158.         for (int j = 0 ; j < n; j++)
 159.             cin >> a[i][j];
 160.  
 161.     // na pocetku odabiremo da zelimo racunati za sve stupce od 0 do (n-1)
 162.     // shiftamo bitove za n mjesta ulijevo i na kraju oduzmemo 1
 163.     // time osiguravmo da je n najnižih bitova u jedinici, a ostali u 0
 164.     // ako je N = 5 tada se događa sljedeće:
 165.     // 000001
 166.     // 000010 nakon 1. shifta
 167.     // 000100 nakon 2. shifta
 168.     // 001000 nakon 3. shifta  
 169.     // 010000 nakon 4. shifta
 170.     // 100000 nakon 5. shifta
 171.     // 011111 nakon -1  
 172.     int free = (1 << n) - 1;
 173.    
 174.     // varijabla free označava koje stupce promatramo (1) odnosno ignoriramo (0)
 175.    
 176.  
 177.     // ispisi rezultat rekurzije s memoizacijom
 178.     cout << maxsuma(free,n) << endl;
 179.    
 180.     return 0;
 181. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×