Guest User

Untitled

a guest
Jan 20th, 2020
86
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #plansza
 2. plansza = ["-", "-",  "-",
 3.            "-", "-", "-",
 4.            "-", "-", "-", ]
 5. gra_w_trakcie = True    
 6. #kto wygrał
 7. zwyciezca = None
 8. #kogo kolej
 9. obecny_gracz = "X"    
 10. def zagraj():    
 11. #pokazanie planszy początkowej
 12.   pokaz_plansze()
 13.   while gra_w_trakcie:
 14.     ruch(obecny_gracz)
 15.     sprwadz_czy_gra_sie_skonczyla()
 16.     zmien_gracza()
 17. #koniec gry
 18.   if zwyciezca == "X" or zwyciezca == "O":
 19.     print(zwyciezca + " Zwycięstwo.")
 20.   elif zwyciezca == None:
 21.     print("Remis.")
 22. def pokaz_plansze():
 23.   print("\n")
 24.   print(plansza[0] + " | " + plansza[1] + " | " + plansza[2] +"     1 | 2 | 3")
 25.   print(plansza[3] + " | " + plansza[4] + " | " + plansza[5] +"     4 | 5 | 6")
 26.   print(plansza[6] + " | " + plansza[7] + " | " + plansza[8] +"     7 | 8 | 9")  
 27.   print("\n")  
 28. def ruch(gracz):
 29.  
 30.   # Get position from player
 31.   print(gracz + "'s turn.")
 32.   pozycja = input("Choose a position from 1-9: ")
 33.  
 34.   # Whatever the user inputs, make sure it is a valid input, and the spot is open
 35.   valid = False
 36.   while not valid:
 37.  
 38.     # Make sure the input is valid
 39.     while pozycja not in ["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"]:
 40.       pozycja = input("Choose a position from 1-9: ")
 41.  
 42.     # Get correct index in our board list
 43.     pozycja = int(pozycja) - 1
 44.  
 45.     # Then also make sure the spot is available on the board
 46.     if plansza[pozycja] == "-":
 47.       valid = True
 48.     else:
 49.       print("You can't go there. Go again.")
 50.   plansza[int(pozycja)] = gracz
 51.   pokaz_plansze()
 52. def  sprwadz_czy_gra_sie_skonczyla():
 53.   sprawdz_czy_wygrana()
 54.   sprawdz_czy_remis()
 55. def sprawdz_czy_wygrana():
 56.   #globalna zmienna
 57.   global zwyciezca
 58.   #sprwdzamy rzędy
 59.   zwyciezca_przez_rzad = sprawdz_rzedy()
 60.   #sprawdzamy kolumy
 61.   zwyciezca_przez_kulumny = sprawdz_kulumny()
 62.   #sprawdzamy po ukosie
 63.   zwyciezca_przez_ukos = sprawdz_po_ukosie()
 64.   if zwyciezca_przez_rzad:
 65.     zwyciezca = zwyciezca_przez_rzad
 66.   elif zwyciezca_przez_kulumny:
 67.     zwyciezca = zwyciezca_przez_kulumny
 68.   elif zwyciezca_przez_ukos:
 69.     zwyciezca = zwyciezca_przez_ukos
 70.   else:
 71.     zwyciezca = None    
 72.   return
 73. def sprawdz_rzedy():
 74.   global gra_w_trakcie
 75.   rzad_1 = plansza[0] == plansza[1] == plansza[2] != "-" # nie może być to myślinik
 76.   rzad_2 = plansza[3] == plansza[4] == plansza[5] != "-" # nie może być to myślinik
 77.   rzad_3 = plansza[6] == plansza[7] == plansza[8] != "-" # nie może być to myślinik
 78.   #jeśli w którymś rzędzie jest 3 x lub 0 zakończ gre
 79.   if rzad_1 or rzad_2 or rzad_3:
 80.     gra_w_trakcie = False
 81.   if rzad_1:
 82.    return plansza[0]
 83.   elif rzad_2:
 84.     return plansza[3]
 85.   elif rzad_3:
 86.     return plansza[6]    
 87.   else:
 88.     return None  
 89. def sprawdz_kulumny():  
 90.   global gra_w_trakcie
 91.   kolumna_1 = plansza[0] == plansza[3] == plansza[6] != "-" # nie może być to myślinik
 92.   kolumna_2 = plansza[1] == plansza[4] == plansza[7] != "-" # nie może być to myślinik
 93.   kolumna_3 = plansza[2] == plansza[5] == plansza[8] != "-" # nie może być to myślinik
 94.   #jeśli w krórejś kolumnie jest 3 x lub 0 zakończ gre
 95.   if kolumna_1 or kolumna_2 or kolumna_3:
 96.     gra_w_trakcie = False
 97.   if kolumna_1:
 98.    return plansza[0]
 99.   elif kolumna_2:
 100.     return plansza[3]
 101.   elif kolumna_3:
 102.     return plansza[6]    
 103.   else:
 104.     return None
 105. def sprawdz_po_ukosie():
 106.   global gra_w_trakcie
 107.   ukos_1 = plansza[0] == plansza[4] == plansza[8] != "-" # nie może być to myślinik
 108.   ukos_2 = plansza[6] == plansza[4] == plansza[2] != "-" # nie może być to myślinik
 109.   #jeśli w którymś ukosie  jest 3 x lub 0 zakończ gre
 110.   if ukos_1 or ukos_2:
 111.     gra_w_trakcie = False
 112.   if ukos_1:
 113.    return plansza[0]
 114.   elif ukos_2:
 115.     return plansza[3]    
 116.   else:
 117.     return None
 118. def sprawdz_czy_remis():
 119.   global gra_w_trakcie
 120.   if "-" not in plansza:
 121.     gra_w_trakcie = False
 122.     return True
 123.   else:
 124.     return False
 125. def zmien_gracza():
 126.   global obecny_gracz
 127.   if obecny_gracz == "X":
 128.     obecny_gracz = "O"
 129.   elif  obecny_gracz == "O":
 130.     obecny_gracz = "X"
 131.  
 132. zagraj()
RAW Paste Data