SHARE
TWEET

Admin Komande/Sistem Unification Gaming

a guest Dec 12th, 2018 65 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.                               * Admin Komande/Sistem *
 2. Text :
 3. 1. Da postoji 10 admin levela ( Admin 1, A2, A3, A4, A5, Mapper, Head Admin, Director, Co-Owner, Owner )
 4. 2. Po postavci admina igracu, izbaci kratak dijalog sa tekstom ( Cestitamo, postali ste Admin na Unification Gaming serveru. Admina level " zavisi od levela " vam je dao Vlasnik " Nick admina " )
 5. takodje da izbaci ispod tog ( KOD : Ovaj kod slikajte jer ce vam trebati svaki put kad ulazite na server, kod : [ kratak broj od 3-4 broja ]
 6. 3. Kao gore sto je napisano, svaki admin kad se postavi da igracu stize taj dijalog i njegov Kod koji ce morati da upise svaki put kad se bude loginovao, posle njegove sifre accounta, njegov Admin kod.
 7.  
 8. Komande :
 9. Admin 1 : /aduty ( posle te komande da mu nick promeni boju na Tabu, ostalo ne trebam objasnjavati )
 10. /spec ( kad udje u spec ako bi moglo da se napravi da na mesto gde je radar bude crni krug (( da se radar ne vidi )) te da pise onako narandzastom bojom npr ili koja je vec bolja sledece :
 11. Nick igraca kog speca, Level, novac u rukama, Helti vozila, Helti njegovi, pancir, Oruzje, Metkovi.
 12. /specoff ( ne treba objasnjavati ),
 13. /a ( adminski chat )
 14. /g ( vip/promoter chat )
 15. /h ( helper chat )
 16. /ao ( Admin chat koji svi igraci vide ( u vidu kao obavestenja ))
 17. /pm ( privatna poruka igracu, tipa /pm [ID/Ime] i kad posalje da tom igracu stigne " Admin taj i taj vam je poslao privatnu poruku " Tekst " )
 18. /goto ( /goto [ID/Ime igraca )
 19. /gethere ( /gethere [ID/Ime igraca )
 20. /udjiuorg ( /udjiuorg [ ID Org ], da udjes ali da te nema na /clanovi, nego samo da mozes da pratis /f chat sta pisu ili /d ako je u PDu )
 21. /jrac ( /jrac [Vreme u sekundama maximum 20, minimum 5], respawn svih poslovnih vozila)
 22. /lp ( Lista pitanja, dijalog pitanja koji su igraci postavili na /askq, kad udje u neko pitanje da mu se otvori dijalog da mu odgovori )
 23. /count ( /count [Broj sekundi od 3-10]
 24. /cc ( clear chat )
 25. /mute ( /mute [ID/Ime] )
 26. /alcatraz ( /alcatraz [ID/Ime] [Dani] [Razlog] )
 27. /afklista ( Lista igraca koji su AFK )
 28. /checkgun ( /checkgun [ID/Ime] )
 29. /checkstats ( /checkstats [ID/Ime] )
 30. /jetpack
 31. /fv ( popravka vozila u kojem se nalazi da l' bio vozac ili sedeo kao suvozac i flipuje auto ako je prevrnut na tockove )
 32. /fvp ( /fvp [ID/Ime], popravka vozila igracu, bez flipa )
 33. /rtcradius ( Respawn svih vozila u malo vecem krugu oko sebe )
 34. /sethp ( /sethp [ID/Ime] )
 35. /checkhelper ( /checkhelper[Slot ili ID/Ime], pokazuje koliko je helper odgovorio na pitanja i koliko je vremena na duznosti )
 36. /proverigepek ( /proverigepek [ID vozila ] )
 37. /proverivozilo ( /proverivozilo [ID vozila ], cije je vozilo )
 38. /kick ( /kick [ID/Ime] [Razlog] )
 39. /fine ( /fine [ID/Ime] [Kolicina novca], maxium novca da bude 5m )
 40. /slap ( /slap [ID/Ime] [Razlog] )
 41. /freeze ( /freeze [ID/Ime] )
 42. /unfreeze ( /unfreeze [ID/Ime] )
 43. /spawn ( /Spawn [ID/Ime], spawna igraca )
 44. /namekick ( /namekick [ID/Ime], kickuje igraca i locka mu account )
 45. /eventi ( lista evenata, po mogucnosti djalog pa da se bira koji event pokrenuti )
 46. /stopevent
 47. /bigears ( Da vidis kad neko nekom pise na /w u malo vecem krugu oko tebe )
 48. /checkinv ( /checkinv [ID/Ime], izbacuje inventory igraca )
 49. /makehelper ( /makehelper [ID/Ime] [Slot] [Level Helpera 1-3, 0 skidanje] )
 50. /offhelper ( /offhelper [Slot], skidanje helpera dok igrac nije na serveru )
 51. /allhelpers ( Prikazuje sve helpere, nebitno da li na duznosti ili van ili nisu na serveru )
 52. /ajail ( /ajail [ID/Ime] [Vreme u minutama] [Razlog] )
 53.  
 54. -----------------
 55. Admin 2
 56. /nrac ( /nrac[Vreme u sekundama maximum 20, minumum 5] respawn svih non-ownable vozila ( vozila organizacija, rent... )
 57. /prac ( /prac[Vreme u sekundama maximum 20, minimum 5] Respawn svih personal vozila, koja su kupljena )
 58. /getcar ( /getcar [ID vozila] )
 59. /entercar ( /entercar [ID Vozila], na vozacevo mesto. )
 60. /aclearwl ( /aclearwl [ID/Ime], ocisti Wanted Level igracu )
 61. /tban ( /tban [ID/Ime][Vreme u Satima][Razlog], vremenski ban, u )
 62. /makepromoter ( /makepromoter [ID/Ime] [Slot] [Level promotera 1-3, 0 skidanje]
 63. /offpromoter ( /offpromoter [Slot], skidanje promotera dok igrac nije na serveru )
 64. /unmute ( /unmute [ID/Ime], odmutira igracu chat, dozvoli mu da pise opet )
 65. /makeweather ( /makeweather [ID vremena], podesavanje vremena na serveru ( sunce, kisa, oluja... )
 66. /settime ( /settime [ Broj sati od 0-24 ], podesavanje vremena na serveru dan/noc )
 67. /offjail ( /offjail [Ime_Prezime), zatvara igraca dok nije na serveru )
 68. ---------------
 69. Admin 3
 70. /healradius ( Napuni igracima pored tebe Health )
 71. /armourradius ( Napuni igracima pored tebe Armour )
 72. /setskin ( /setskin [ID/Ime] )
 73. /togg ( Gasenje /g Chata )
 74. /unjail ( /unjail [ID/Ime], oslobadjanje igraca koji je u zatvoru/alkatrazu )
 75. /offunjail ( /offunjail [Ime_Prezime], oslobadjanje igraca koji je offline a u zatvoru je )
 76. /arac ( /arac [Vreme u sekundama maximum 20, minumum 5] Respawn svih vozila na serveru )
 77. /unban ( /unban [Ime_Prezime] )
 78. /ban ( /ban [ID/Ime][Razlog] )
 79. /fly ( Mogucnost onog letenja sa W/S/A/D+Ctrl+Space+levi/desni klik )
 80. --------------
 81. Admin 4
 82. /Warn ( /Warn [ID/Ime], daje upozorenje igracu, na 3 upozorenja igrac dobija ban )
 83. /unbanip ( /unbanip [Ip adresa] )
 84. /fuelall ( Napuni sva vozila gorivom )
 85. /apark ( Parkira vozilo u kojem se nalazi ( samo ownable, kupljeno ))
 86. /setjob ( /setjob [ID/Ime][ID posla], postavlja igracu posao, 0 za skidanje posla )
 87. /givegun ( /givegun [ID/Ime][Id oruzja][Metkovi][Razlog] )
 88. /healall ( Napuni HP svim igracima )
 89. /Armourall ( Napuni Armor svim igracima )
 90. ---------------
 91. Admin 5
 92. /makeleader ( /makeleader [ID/Ime][ID organizacije/0 za skidanje][Lider slot 1 ili 2] )
 93. /offleader ( /offleader [Ime_Prezime], skidanje lidera offline igracu )
 94. /allleaders ( Spisak svih lidera )
 95. /veh ( /veh [ID vozila], kreiranje vozila, ukoliko se opet upise komanda, brise se prvo vozilo koje je kreirano )
 96. /getip ( /getip [Ime_Prezime], ip igraca )
 97. /offban ( /offfban [Ime_Prezime],banovanje igraca koji je offline )
 98.  
 99. ------------
 100. Head Admin
 101. /kviz ( /kviz [Pitanje][Odgovor][Novcana nagrada minimum 500$, maxium 10,000$])
 102. /makeyoutube ( /makeyoutube [ID/Ime] postavljanje youtube ranka/0 za skidanje )
 103. /togreport ( Ugasiti mogucnost slanja reportova, ponovno kucanje komande, paljenje )
 104. /togaskq ( ugasiti mogucnost slanja pitanja, ponovno kucanje komande, paljenje )
 105. /givelicences ( /givelicences [Id/Ime][Broj dozvole], davanje dozvola )
 106. /offunban ( /offunban [Ime_Prezime], unbanovanje igraca koji je offline )
 107. /portkuca ( /porthouse [Id Kuce] porta do kuce )
 108. /portstan ( /portstan [Id stana] )
 109. /portvikendica ( /portvikendica [id Vikendice] )
 110. /portgaraza ( /portgaraza [id garaze] )
 111. /fban ( /fban [ID/Ime], fejk ban, lazan ban, samo ispise u chatu i igracu, ali ne dobije ban, trip )
 112. /checkoffplayer ( /checkoffplayer [Ime_Prezime], provera offline igraca, novac/imovina itd )
 113. ---------------
 114. Direktor
 115. /sacuvajracune
 116. /nagrade ( Pa da izbaci dijalog 1. LevelUp 2. MoneyUp 3. GoldUP 4. RespectUp, pa kad udjes pod nesto pises isto u dijalogu koliko cega 0
 117. /makeadmin ( /makeadmin [ID/Ime][Level admina/0 skidanje])
 118. /offadmin ( /offadmin [Slot], skidanje off igracu admina )
 119. /happyhours ( Paljenje srecnih sati ( dupli respekti ))
 120. /happyjob ( /happyjob [Id Posla] paljenje srecnog posla ( duple plate ))
 121. /givemoney ( /givemoney [Id/Ime][Kolicina], davanje $ igracu )
 122. /givegold ( /givegold [Id/Ime][Kolicina], davanje zlata igracu )
 123. /checkadmin ( /checkadmin [Slot], provera admina, koliko je igraca Alkatrazovao, Jailovao, Unjailovao, Banovao, Fineovao, Unbanovao, Mutirao, koliko je vremena proveo na duznosti i koliko je igraca Kikovao )
 124. /setskill ( /setskill [ID/Ime], postavljanje skilla igracu na oruzju )
 125. /dboje ( Pa se otvori lista boja, boja nicka. )
 126. /changecode ( /changecode [ID/Ime] [Kod], menjanje adminskog koda )
 127. --------
 128. Co-Owner/Owner
 129. Tekst : Iste komande, samo kod Co-Ownera iznad glave pise Direktor, radi ne grupisanja previse ljudi u Ownere
 130. /makevip ( /makevip [ID/Ime][Level vipa] )
 131. /server ( Dinamicno kreiranje stvari, vozila ig, organizacija itd )
 132. /specname ( /specname [ID/Ime][Nick], davanje igracu jedno ime )
 133. /changename ( /changename [ID/Ime][Ime_Prezime], menjanje igracu Nick u pravilan format Ime_Prezime )
 134. /setstats ( /setstats [Id/Ime][Ime_Prezime], podesavanja statsa igracu, level/respekte/pol/novac itd)
 135. /kickall ( kikuje sve sa servera )
 136. /changehostname ( /changehostname [Ime], menjanje imena servera )
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top