Advertisement
datafile

Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm - Trúc Nhân | HoatHinh.tv | A1Q6pUIchU7S

May 19th, 2022
706
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm  Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm - Trúc Nhân  | HoatHinh.tv | A1Q6pUIchU7S Lyrics up by vnflix.com [PK 1]
 2. Bất ngờ em nói chia tay
 3. Dù lúc tôi đang yêu em đắm say
 4. Và thế rồi em mất tăm hơi
 5. Mặc xác tôi nơi này lòng chơi vơi
 6.  
 7. [PK 2]
 8. Hết hồn nay em nhắn cho tôi
 9. Rồi nói em đang mong thương nhớ tôi
 10. Thế quái nào em không để tôi yên
 11. Trái tim tôi nào phải công viên
 12.  
 13. [Pre-chorus]
 14. Thật ra tôi nghe nói xa xăm
 15. Bên ai em sống không vui
 16. Nên em mới quay về thăm
 17. Trời ơi thương em quá em ơi
 18. Tôi mong em mãi cô đơn
 19. Và sống được trọn trăm năm
 20.  
 21. [Chorus]
 22. Tất nhiên là khi chia tay
 23. Tôi cũng buồn nhiều ngày trôi nằm ôm gối
 24. Thế nhưng người có đâu hay
 25. Người mất nhiều lại là em chẳng phải tôi
 26. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau
 27. Tôi cũng buồn ở trái tim
 28. Thế nhưng người hãy nhớ giùm
 29. Có không giữ thì mất đừng tìm
 30.  
 31. [Pre-chorus]
 32. Thật ra tôi cứ ngỡ sau khi chia tay
 33. Không thể quên đi bao nhiêu nhớ thương về em
 34. Ngờ đâu khi chia cách hai nơi
 35. Chỉ *** ba tháng thôi tôi đã quên sạch rồi em ơi
 36.  
 37. [Chorus]
 38. Tất nhiên là khi chia tay
 39. Tôi cũng buồn nhiều ngày trôi nằm ôm gối
 40. Thế nhưng người có đâu hay
 41. Người mất nhiều lại là em chẳng phải tôi
 42. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau
 43. Tôi cũng buồn ở trái tim
 44. Thế nhưng người hãy nhớ giùm
 45. Có không giữ thì mất đừng tìm
 46.  
 47. [Giang tấu]
 48. Cha da cha da da
 49.  
 50. [Chorus]
 51. Tốt hơn là khi chia tay
 52. Đừng có chờ, đừng mong, đừng tiếc nuối
 53. Vì chính những lời nói chia tay là em chọn, là em chẳng phải tôi
 54. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau tôi cũng buồn ở trái tim
 55. Thế nhưng người hãy nhớ giùm
 56. Có không giữ thì mất đừng tìm
 57. Thế nhưng người hãy nhớ giùm
 58. Có không giữ thì mất đừng tìm
 59. Có không giữ thì mất đừng tìm
 60. Có không giữ thì mất đừng tìm
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement