SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 18th, 2011 86 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ;black_, lokotus738
 2. LangString welcome ${LANG_SLOVAK} "Tento sprievodca vás prevedie inštaláciou programu ${PORTABLEAPPNAMEDOUBLEDAMPERSANDS}.\r\n\r\nPokiaľ aktualizujete existujúcu inštaláciu programu ${PORTABLEAPPNAMEDOUBLEDAMPERSANDS}, pred pokračovaním ho ukončite.\r\n\r\nPokračujte stisnutím tlačítka Ďalší."
 3. LangString finish ${LANG_SLOVAK} "Program ${PORTABLEAPPNAMEDOUBLEDAMPERSANDS} bol nainštalovaný.\r\n\r\nStisnutím tlačítka Dokončiť ukončíte sprievodcu."
 4. LangString runwarning ${LANG_SLOVAK} "Prosím, ukončite všetky inštalácie programu ${CLOSENAME} a stisnite tlačítko OK. Aktualizáciu nemožno dokončiť, pretože je spustená iná inštalácia."
 5. LangString invaliddirectory ${LANG_SLOVAK} "Zvolený cieľový priečinok je neplatný. Zvoľte platný priečinok."
 6. LangString notenoughspace ${LANG_SLOVAK} "Na cieľovom zariadení nie je dostatok miesta na dokončenie inštalácie."
 7. LangString checkforplatform ${LANG_SLOVAK} "Hľadám existujúcu inštaláciu PortableApps.com"
 8. LangString refreshmenu ${LANG_SLOVAK} "Obnovujem Menu PortableApps.com"
 9. LangString copylocalfilesnotfound ${LANG_ENGLISH} "Tento inštalátor skopíruje lokálnu verziu aplikácie a urobí ju prenosnou.  Nanešťastie, lokálna kópia aplikácie sa nenašla.  Môžete preinštalovať alebo skopírovať súbory potrebné pre dokončenie inštalácie neskôr.  (ERROR: $MISSINGFILEORPATH sa nenašla.)"
 10. LangString downloadfilemismatch ${LANG_ENGLISH} "Stiahnutá kópia ${DownloadName} nie je platná a nemôže byť nainštalovaná. Prosím opakujte inštaláciu."
 11. LangString downloadfailed ${LANG_ENGLISH} "Inštalátor nemohol stiahnuť ${DownloadName}.  Inštalácia prenosnej aplikácie bude bez neho nekompletná. Prosím skúste opakovať inštaláciu. (ERROR: $DOWNLOADRESULT)"
 12. LangString extractfailed ${LANG_ENGLISH} "Inštalátor nedokázal rozbaliť potrebný súbor zo stiahnutého súboru.  Inštalácia prenosnej aplikácie bude bez neho nekompletná."
 13. LangString downloading ${LANG_ENGLISH} "Sťahujem ${DownloadName}..."
 14. LangString prepareupgrade ${LANG_ENGLISH} "Príprava aktualizácie ${PORTABLEAPPNAME}..."
 15. LangString installingstatus ${LANG_ENGLISH} "Inštalujem ${PORTABLEAPPNAME}..."
 16. LangString downloadremaining ${LANG_ENGLISH} "zostáva"
 17. LangString downloadconnecting ${LANG_ENGLISH} "spojujem..."
 18. LangString downloadsecond ${LANG_ENGLISH} "sekúnd"
 19. LangString downloadhour ${LANG_ENGLISH} "hodín"
 20. LangString downloadminute ${LANG_ENGLISH} "minút"
 21. LangString downloadplural ${LANG_ENGLISH} "s"
 22.  
 23. LangString runwarningplatform ${LANG_ENGLISH} "Prosím ukončite všetky inštancie ${CLOSENAME} a stisnite OK.  Platforma nemôže byť aktualizovaná pokým je spustený."
 24. LangString installlocation ${LANG_ENGLISH} "Inštalácia ${PORTABLEAPPNAMEDOUBLEDAMPERSANDS} sa uskutoční na jednotku zvolenú nižšie.  Je výhodnejšie inštalovať priamo na jednotku ako do zvoleného priečinku, aj keď ak si prajete môžete zvoliť vlastný priečinok.  Žiadne existujúce osobné súbory nebudú odstránené počas inštalácie.  Prosím zvoľte umiestnenie inštalácie."
 25. LangString launch ${LANG_ENGLISH} "Spustiť ${PORTABLEAPPNAME}..."
 26. LangString sethomepage ${LANG_ENGLISH} "Nastaviť prenosnú domovskú stránku na Start.PortableApps.com"
 27.  
 28. LangString otherplatform ${LANG_ENGLISH} "Zdá sa že používate $OTHERPLATFORM ktorá predtým požívala nekmpletné/ilegálne kódy a procesy PortableApps.com.  Toto môže spôsobiť problémy alebo konflikty s programami v otvorenom PortableApps.com formáte.  Chcete vedieť viac informácii predtým než nainštalujete túto aplikáciu?"
 29. LangString installplatformonly ${LANG_ENGLISH} "PortableApps.com Platform - Pridajte len aplikácie ktoré chcete"
 30. LangString installsuitestandard ${LANG_ENGLISH} "PortableApps.com Suite - Kompletný kancelársky balík, prehliadač, email, antivírus a viac"
 31. LangString installsuitelight ${LANG_ENGLISH} "PortableApps.com Suite Light - Ľahký textový procesor, prehliadač, email, antivírus a viac"
 32. LangString installsuitelight2 ${LANG_ENGLISH} "PortableApps.com Suite Light - Ľahký textový procesor, tabuľkový procesor, prehliadač, email, antivírus a viac"
 33. LangString installsuitecomplete ${LANG_ENGLISH} "PortableApps.com Suite Complete - Získajte všetko! Stovky prenosných aplikácii na vašom zariadení."
 34.  
 35. LangString outdatedplatform ${LANG_ENGLISH} "Zdá sa že používate $OUTDATEDPLATFORM.  Chcete aktualizovať na najnovšiu PortableApps.com Platform a získať lepšie vlastnosti a funkcie?  Je open source a kompletne zadarmo!"
RAW Paste Data
Top