pan7nikt

osoby

Oct 21st, 2021 (edited)
842
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. CREATE DATABASE znajomi;
 2. ALTER DATABASE znajomi CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
 3.  
 4. USE znajomi;
 5.  
 6. CREATE TABLE osoby (
 7.     ID_Osoba INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 8.     Imie VARCHAR(30),
 9.     Nazwisko VARCHAR(30),
 10.     Pesel VARCHAR(11),
 11.     Data_ur DATE,
 12.     Miasto VARCHAR(30),
 13.     Kod_poczt VARCHAR(6),
 14.     Informacje VARCHAR(250)
 15. );
 16.  
 17. INSERT osoby(Imie,Nazwisko,Pesel,Data_ur,Miasto,Kod_poczt,Informacje) VALUES('Jan','Nowak','12345678911','2002-07-20','Nowy Dwór','01-123','Zbiera rybki i znaczki pocztowe');
 18. INSERT osoby(Imie,Nazwisko,Pesel,Data_ur,Miasto,Kod_poczt,Informacje) VALUES('Zdzisław','Rembadło','45678901234','1992-05-26','Łowicz','78-012','Ma rower MTB');
 19. INSERT osoby(Imie,Nazwisko,Pesel,Data_ur,Miasto,Kod_poczt,Informacje) VALUES('Beata','Zaręba','23456789012','1999-02-12','Nowy Targ','34-158','');
 20. INSERT osoby(Imie,Nazwisko,Pesel,Data_ur,Miasto,Kod_poczt,Informacje) VALUES('Gienek','Siekiera','34567890123','1980-11-11','Łódź','90-056','Lubi piesze wycieczki do Zgierza i okolic');
 21. INSERT osoby(Imie,Nazwisko,Pesel,Data_ur,Miasto,Kod_poczt,Informacje) VALUES('Klara','Pawłowska','86091862749','1986-11-12','Białystok','15-306','');
 22. INSERT osoby(Imie,Nazwisko,Pesel,Data_ur,Miasto,Kod_poczt,Informacje) VALUES('Serafina','Chmielewska','74061951340','1974-05-19','Lublin','20-225','Lubi twórczość Chopina');
 23. INSERT osoby(Imie,Nazwisko,Pesel,Data_ur,Miasto,Kod_poczt,Informacje) VALUES('Borys','Kowalski','50041271592','1950-02-05','Katowice','40-749','');
 24. INSERT osoby(Imie,Nazwisko,Pesel,Data_ur,Miasto,Kod_poczt,Informacje) VALUES('Sobiesław','Wojciechowski','40033026831','1940-05-30','Rzeszów','35-030','Interesuje się mechaniką samochodową');
RAW Paste Data