Advertisement
Guest User

dn20april

a guest
Apr 20th, 2012
462
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 4.48 KB | None | 0 0
 1. Därför vill stockholmare inte åka gratis
 2. Vill du slippa betala biljett när du kliver på bussen? Då kan du fortsätta drömma, men räkna med att betala när du vaknar upp. Ekonomin, bristen på spår och en moral som säger att den som utnyttjar en samhällstjänst betalar för sig sätter stopp för tankar på att införa nolltaxa i kollektivtrafiken.
 3. Tallinn inför som första lite större stad i europa avgiftsfri kollektivtrafik till nyår. Debatten om nolltaxa i Stockholm dyker upp med jämna mellanrum. Men bortsett från att den är ständigt levande i organisationen Planka Nu som ägnar sig åt att inte betala för SL-resor i väntan på nolltaxan brukar debatten tystna ganska snabbt.
 4.  
 5. Skälet till det är att i runda tal sju av tio stockholmare brukar svara nej på frågan om de önskar att resor med tunnelbanor, bussar och pendeltåg ska vara avgiftsfria. Förmodligen beror den stora delen nej-svar på att de flesta stockholmare förstår att SL-trafiken måste betalas via skattesedeln om själva resan är gratis.
 6. De politiska partierna är också relativt överens om att dagens finansiering av kollektivtrafiken - i runda tal hälften via landstingsskatten och hälften via biljetterna - är rimlig. Miljöpartiet vill att skattefinansieringen ökar och Vänsterpartiet har kongressbeslut på att på försök pröva avgiftsfri kollektivtrafik - men inte i Stockholm.
 7.  
 8. Skälen till att göra tummen ned för nolltaxa är i huvudsak tre - ekonomin, kapaciteten på spåren och rättvisan.
 9. SL:s budget för 2012 innebär att bolaget ska driva in 6,4 miljarder från resenärerna och får 6,5 miljarder från landstingsskatten. Om 6,4 miljarder försvinner krävs det en skattehöjning på 1,20 kronor för att täcka det ekonomiska hålet. Skattehöjningar applåderas sällan. Men den som har låga eller medelhöga inkomster och idag reser med månadskort på SL skulle tjäna ekonomiskt på nolltaxa. De som förlorar är de som reser med månadskort och har höga inkomster och alla som reser sällan eller aldrig.
 10. För några år sedan fick SL i updrag att se över konsekvenserna av en nolltaxa. I stort sett gick resultatet ut på att antalet resenärer skulle öka med 20 procent och att biltrafiken skulle minska med fem procent. Även om ökningen på 20 procent inte verkar så stor skulle den betyda att SL behöver investera i nya bussar och tunnelbanetåg för att undvika svår trängsel. Ett speciellt bekymmer är att det åtminstone fram till 2016-2017 är omöjligt att få in fler tunnelbanetåg mellan Slussen och T-centralen i rusningstid då det redan idag är överfullt på tågen.
 11.  
 12. Men ekonomin och rädslan för trängsel till trots, är det ändå ett slags rättvisetänkande som är det främsta hindret för att införa nolltaxa. Politiker är i princip överens om att det är lite omoraliskt att den som går, åker cykel, eller tar bilen för att det är en halvmil till bussen, ska behöva betala lika mycket för kollektivtrafiken som den som reser dagligen med den.
 13.  
 14. Det finns trots enighet om vissa principer ändå skiljelinjer mellan partierna i synen på biljettpriserna i kollektivtrafiken. Oppositionspartierna vill skrota dagens zonsystem och införa enhetstaxa i kollektivtrafiken om de vinner nästa val. Argumenten är att det skulle ge fler resenärer och göra det lättare för låginkomsttagare i förorterna. De borgerliga som står fast vid zonsystemet anser att enhetstaxan skulle urholka SL:s ekonomi och få resenärer som åker korta sträckor att ta bilen. Inom borgerligheten närs det tankar på att införa fler biljettalternativ när SL Access är fullt uybyggt. det kan handla om fler lokala månadskort, lågtaxa utanför rusningstrafiken och liknande.
 15.  
 16. DN:s argument för gratis kollektivtrafik
 17. 1. SL slipper miljonutgifter för spärrar och kontrollsystem.
 18. 2. Det går fortare vid busshållplatser och spärrar.
 19. 3. Skulle locka fler bilister att åka kollektivt.
 20. 4. Den som vill resa slipper leta efter någonstans att köpa biljett.
 21. 5. Skattefinsniering gynnar låginkomsttagare som reser mycket kollektivt.
 22. DN:s argument emot gratis kollektiv-trafik (sic)
 23. 1. Alla som inte reser mycket kollektivt får betala notan på skatten.
 24. 2. Höjd landstingsskatt behövs mer i sjukvården än för friska SL-resenärer.
 25. 3. De som tjänar allra mest på nolltaxa är alla som bor utanför Stockholms län.
 26. 4. Risk för trängsel och ökade kostnader om resenärerna blir mycket fler.
 27. 5. Oro för nedskräpning och vandalisering av ett trafiksystem som upplevs som gratis.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement