SHARE
TWEET

BestFollowLine

a guest Feb 14th, 2020 63 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/usr/bin/env pybricks-micropython
 2.  
 3. from pybricks import ev3brick as brick
 4. from pybricks.ev3devices import (Motor, TouchSensor, ColorSensor,
 5.                                  InfraredSensor, UltrasonicSensor, GyroSensor)
 6. from pybricks.parameters import (Port, Stop, Direction, Button, Color,
 7.                                  SoundFile, ImageFile, Align)
 8. from pybricks.tools import print, wait, StopWatch
 9. from pybricks.robotics import DriveBase
 10. from ev3dev2.motor import (OUTPUT_B,OUTPUT_C,LargeMotor,MediumMotor,SpeedPercent,MoveTank,MoveSteering,MoveDifferential,SpeedRPM,MotorSet)
 11. from ev3dev2.wheel import EV3EducationSetTire
 12. from math import pi
 13.  
 14.  
 15. """
 16.  
 17.  
 18. Et program som søker etter en hvit linje ved hjelp av rotasjoner og spiralmønster for EV3-educational.robot
 19.  
 20.  
 21. """
 22.  
 23. COLOR_SENSOR = ColorSensor(Port.S3)
 24. ROBOT_TANK = MoveTank(OUTPUT_B,OUTPUT_C)
 25. RIGHT_MOTOR = Motor(Port.C, Direction.CLOCKWISE)
 26. LEFT_MOTOR = Motor(Port.B, Direction.CLOCKWISE)
 27. #ultrasonic_sensor = UltrasonicSensor(Port.S4)
 28. #gyro = GyroSensor(Port.S2,Direction.CLOCKWISE)
 29. #touch_sensor =  TouchSensor(Port.S1)
 30.  
 31.  
 32. TURN_DEG = 80 #Antall grader høyre og venstre sving skal være i høyre/venstre-søk
 33. SPEED = 15 #Hastighet på rotasjoner og kjøring, prosent
 34. INIT_DIST=10 #Distanse de 2 første strekningene i spiralen, i cm
 35. ADD_DIST=10 #Økningen av distansen for hver andre strekning, i cm
 36. LEFT_TURN_FIRST=False #True, start med venstresving. False, start med høyresving.
 37. ROTATE_AND_SPIRAL_SEARCH=True #True, start søket med full rotasjon og spiralsøk. False, start søket med høyre/venstre-søk
 38. SKIP_FIRST_ROTATION=True # Ved første rotasjon og spiral-søk: True, gå rett på spiralsøk. False, utfør en full rotasjon, før spiralsøk
 39.  
 40. DIAMETER = 56 #Diameter på hjul i mm
 41. CIRCUMFERENCE = pi*DIAMETER/10 #Omkrets på hjul i cm
 42. FIRST_TURN_DEG=TURN_DEG*2 # 180 grader rotasjon på motorene svarer til 90 grader.
 43. NUMBER_OF_ROTATIONS = INIT_DIST/CIRCUMFERENCE #Antall rotasjoner av hjulet for å forflytte bilen INIT_DIST
 44. NUMBER_OF_DEG = NUMBER_OF_ROTATIONS*360 #Antall grader hjulet må rotere for å oppnå ønsket antall rotasjoner, dermed forflytte seg INIT_DIST
 45.  
 46.  
 47.  
 48. def spiral_search():
 49.     global SPEED, INIT_DIST, ADD_DIST, NUMBER_OF_DEG, NUMBER_OF_ROTATIONS, CIRCUMFERENCE
 50.     if COLOR_SENSOR.color()==Color.WHITE: #Avbryt søket hvis farge=hvit
 51.         return
 52.     while True:
 53.         RIGHT_MOTOR.reset_angle(0)
 54.         while RIGHT_MOTOR.angle()<=NUMBER_OF_DEG: #Kjør rett frem til antall grader er lik NUMBER_OF_DEG
 55.             ROBOT_TANK.on(SPEED,SPEED)
 56.             if COLOR_SENSOR.color()==Color.WHITE: #Avbryt søket hvis farge=hvit
 57.                 return
 58.         ROBOT_TANK.on_for_rotations(SPEED,-SPEED,0.5) #Svinger 90 grader mot høyre
 59.         LEFT_MOTOR.reset_angle(0)
 60.         while LEFT_MOTOR.angle()<=NUMBER_OF_DEG: #Kjør rett frem til antall grader er lik NUMBER_OF_DEG
 61.             ROBOT_TANK.on(SPEED,SPEED)
 62.             if COLOR_SENSOR.color()==Color.WHITE: #Avbryt søket hvis farge=hvit
 63.                 return
 64.         INIT_DIST=INIT_DIST+ADD_DIST #Oppdaterer kjørelengden
 65.         NUMBER_OF_ROTATIONS = INIT_DIST/CIRCUMFERENCE #Oppdaterer antall rotasjoner
 66.         NUMBER_OF_DEG = NUMBER_OF_ROTATIONS*360 #Oppdaterer antall grader
 67.         ROBOT_TANK.on_for_rotations(SPEED,-SPEED,0.5) #Svinger 90 grader mot høyre
 68.  
 69. def white_search():
 70.     global SPEED, LEFT_TURN_FIRST, ROTATE_AND_SPIRAL_SEARCH, FIRST_TURN_DEG, SKIP_FIRST_ROTATION
 71.     while True:
 72.         while COLOR_SENSOR.color()==Color.WHITE: #Hvis du ser hvit, kjør rett frem
 73.             ROBOT_TANK.on(SPEED,SPEED)
 74.  
 75.         if LEFT_TURN_FIRST and not ROTATE_AND_SPIRAL_SEARCH: #Sving venstre først
 76.             RIGHT_MOTOR.reset_angle(0)
 77.             while COLOR_SENSOR.color() != Color.WHITE and RIGHT_MOTOR.angle()<=FIRST_TURN_DEG: #Rotasjon mot venstre basert på FIRST_TURN_DEG, se ved definisjonen av FIRST_TURN_DEG
 78.                 ROBOT_TANK.on(-SPEED,SPEED)
 79.             LEFT_MOTOR.reset_angle(0)
 80.             while COLOR_SENSOR.color() != Color.WHITE and LEFT_MOTOR.angle()<=2*FIRST_TURN_DEG:#Rotasjon mot høyre basert på 2*FIRST_TURN_DEG, se ved definisjonen av FIRST_TURN_DEG
 81.                 ROBOT_TANK.on(SPEED,-SPEED)
 82.                 LEFT_TURN_FIRST=False
 83.             if COLOR_SENSOR.color()!=Color.WHITE: #Registrer at ingenting ble funnet, utfør ROTATE_AND_SPIRAL_SEARCH + spiralsøk
 84.                 ROTATE_AND_SPIRAL_SEARCH=True
 85.        
 86.         elif not LEFT_TURN_FIRST and not ROTATE_AND_SPIRAL_SEARCH: #Sving høyre først
 87.             LEFT_MOTOR.reset_angle(0)
 88.             while COLOR_SENSOR.color() != Color.WHITE and LEFT_MOTOR.angle()<=FIRST_TURN_DEG:#Rotasjon mot høyre basert på FIRST_TURN_DEG, se ved definisjonen av FIRST_TURN_DEG
 89.                 ROBOT_TANK.on(SPEED,-SPEED)
 90.             RIGHT_MOTOR.reset_angle(0)
 91.             while COLOR_SENSOR.color() != Color.WHITE and RIGHT_MOTOR.angle()<=2*FIRST_TURN_DEG: #Rotasjon mot venstre, basert på 2*FIRST_TURN_DEG, se ved definisjonen av FIRST_TURN_DEG
 92.                 ROBOT_TANK.on(-SPEED,SPEED)
 93.                 LEFT_TURN_FIRST=True
 94.             if COLOR_SENSOR.color()!=Color.WHITE: #Registrer at ingenting ble funnet, utfør ROTATE_AND_SPIRAL_SEARCH + spiralsøk
 95.                 ROTATE_AND_SPIRAL_SEARCH=True
 96.  
 97.         elif ROTATE_AND_SPIRAL_SEARCH:
 98.             RIGHT_MOTOR.reset_angle(0)
 99.             LEFT_MOTOR.reset_angle(0)
 100.  
 101.             if LEFT_TURN_FIRST and not SKIP_FIRST_ROTATION: #Roter 360 grader mot venstre
 102.                 while COLOR_SENSOR.color() != Color.WHITE and RIGHT_MOTOR.angle()<=720:
 103.                     ROBOT_TANK.on(-SPEED,SPEED)
 104.  
 105.             elif not LEFT_TURN_FIRST and not SKIP_FIRST_ROTATION: #Roter 360 grader mot høyre
 106.                 while COLOR_SENSOR.color() != Color.WHITE and LEFT_MOTOR.angle()<=720:
 107.                     ROBOT_TANK.on(SPEED,-SPEED)
 108.  
 109.             spiral_search() #Kjør spiralsøk
 110.             ROTATE_AND_SPIRAL_SEARCH=False #Nullstiller, slik at neste søk blir høyre/venstre.
 111.             SKIP_FIRST_ROTATION=False #Nullstiller, slik at roboten alltid søker med 360 rotasjon før spiralsøk fra nå av
 112.  
 113. white_search()
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top