SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 24th, 2019 123 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
 2. #include <cstdio>
 3. #include <cstring>
 4. #include <stdio.h>
 5. #include <stdlib.h>
 6. #include <iostream>
 7. #include<math.h>
 8. using namespace std;
 9.  
 10. class silnik_samochodowy
 11. {
 12. protected:
 13.     double moc;
 14.     double wymiary;
 15. public:
 16.     silnik_samochodowy *nast;
 17.     silnik_samochodowy *pierwsza;
 18.     silnik_samochodowy()
 19.     {
 20.  
 21.     }
 22.     ~silnik_samochodowy()
 23.     {
 24.  
 25.     }
 26.     silnik_samochodowy(const silnik_samochodowy &silnik_samochodowy)
 27.     {
 28.         moc = silnik_samochodowy.moc;
 29.         wymiary = silnik_samochodowy.wymiary;
 30.     }
 31.     silnik_samochodowy(double power,double size)
 32.     {
 33.         moc = power;
 34.         wymiary = size;
 35.     }
 36.     void setMoc(double power)
 37.     {
 38.         moc = power;
 39.     }
 40.     void setWymiary(double size)
 41.     {
 42.         wymiary = size;
 43.     }
 44.  
 45.     double getMoc()
 46.     {
 47.         return moc;
 48.     }
 49.     double getWymiary()
 50.     {
 51.         return wymiary;
 52.     }
 53.     void wypisz(silnik_samochodowy *first)
 54.     {
 55.         silnik_samochodowy *tmp = first;
 56.  
 57.         while (tmp->nast != NULL)
 58.         {
 59.             cout << "Moc wynosi : " << tmp->moc << " Wymiary to: " << tmp->wymiary << endl;
 60.             tmp = tmp->nast;
 61.         }
 62.         cout << "Moc wynosi : " << tmp->moc << " Wymiary to: " << tmp->wymiary << endl;
 63.  
 64.     }
 65.  
 66.     void dodaj_silnik(double size, double power)
 67.     {
 68.         silnik_samochodowy *nowa = new silnik_samochodowy();
 69.         nowa->setMoc(power);
 70.         nowa->setWymiary(size);
 71.         if (pierwsza == NULL) // sprawdzamy czy to pierwszy element listy
 72.         {
 73.             // jeżeli tak to nowy element jest teraz początkiem listy
 74.             pierwsza = nowa;
 75.         }
 76.         else
 77.         {
 78.             // w przeciwnym wypadku wędrujemy na koniec listy
 79.             silnik_samochodowy *temp = pierwsza;
 80.  
 81.             while (temp->nast)
 82.             {
 83.                 // znajdujemy wskaźnik na ostatni element
 84.                 temp = temp->nast;
 85.             }
 86.  
 87.             temp->nast = nowa;  // ostatni element wskazuje na nasz nowy
 88.             nowa->nast = NULL;     // ostatni nie wskazuje na nic
 89.         }
 90.     }
 91.  
 92. };
 93.  
 94. class samochod
 95. {
 96. protected:
 97.     double cena;
 98.     char *rodzaj;
 99. public:
 100.     samochod *nast;
 101.     samochod *pierwsza;
 102.     samochod()
 103.     {
 104.  
 105.     }
 106.     ~samochod()
 107.     {
 108.  
 109.     }
 110.     samochod(const samochod &samochod)
 111.     {
 112.         rodzaj = new char[1000];
 113.         strcpy(rodzaj, samochod.rodzaj);
 114.         cena = samochod.cena;
 115.     }
 116.     samochod(double cost, char *type)
 117.     {
 118.         rodzaj = new char[1000];
 119.         strcpy(rodzaj, type);
 120.         cena = cost;
 121.     }
 122.     void setCena(double price)
 123.     {
 124.         cena = price;
 125.     }
 126.     void setRodzaj(char *type)
 127.     {
 128.         rodzaj = new char[1000];
 129.         strcpy(rodzaj, type);
 130.     }
 131.  
 132.     double getCena()
 133.     {
 134.         return cena;
 135.     }
 136.     char *getRodzaj()
 137.     {
 138.         return rodzaj;
 139.     }
 140.  
 141.     void wypisz(samochod *first)
 142.     {
 143.         samochod *tmp = first;
 144.  
 145.         while (tmp->nast != NULL)
 146.         {
 147.             cout << "Cena wynosi : " << tmp->cena << " Rodzaj to: " << tmp->rodzaj << endl;
 148.             tmp = tmp->nast;
 149.         }
 150.         cout << "Cena wynosi : " << tmp->cena << " Rodzaj to: " << tmp->rodzaj << endl;
 151.  
 152.     }
 153.  
 154.     void dodaj_samochod(char *powiekszenie, double weight)
 155.     {
 156.         samochod *nowa = new samochod();
 157.         nowa->setCena(weight);
 158.         nowa->setRodzaj(powiekszenie);
 159.         if (pierwsza == NULL) // sprawdzamy czy to pierwszy element listy
 160.         {
 161.             // jeżeli tak to nowy element jest teraz początkiem listy
 162.             pierwsza = nowa;
 163.         }
 164.         else
 165.         {
 166.             // w przeciwnym wypadku wędrujemy na koniec listy
 167.             samochod *temp = pierwsza;
 168.  
 169.             while (temp->nast)
 170.             {
 171.                 // znajdujemy wskaźnik na ostatni element
 172.                 temp = temp->nast;
 173.             }
 174.  
 175.             temp->nast = nowa;  // ostatni element wskazuje na nasz nowy
 176.             nowa->nast = NULL;     // ostatni nie wskazuje na nic
 177.         }
 178.     }
 179.  
 180. };
 181.  
 182. class urządzenie_optyczne
 183. {
 184. protected:
 185.     double zoom;
 186.     double waga;
 187. public:
 188.     urządzenie_optyczne *nast;
 189.     urządzenie_optyczne *pierwsza;
 190.     ~urządzenie_optyczne()
 191.     {
 192.  
 193.     }
 194.     urządzenie_optyczne()
 195.     {
 196.  
 197.     }
 198.     urządzenie_optyczne(const urządzenie_optyczne &urządzenie_optyczne)
 199.     {
 200.         waga = urządzenie_optyczne.waga;
 201.         zoom = urządzenie_optyczne.zoom;
 202.     }
 203.     urządzenie_optyczne(double zblizenie, double weight)
 204.     {
 205.         zoom = zblizenie;
 206.         waga = weight;
 207.     }
 208.     void setZoom(double zblizenie)
 209.     {
 210.         zoom = zblizenie;
 211.     }
 212.     void setWaga(double weight)
 213.     {
 214.         waga = weight;
 215.     }
 216.  
 217.     double setZoom()
 218.     {
 219.         return zoom;
 220.     }
 221.     double setWaga()
 222.     {
 223.         return waga;
 224.  
 225.     }
 226.  
 227.     void wypisz(urządzenie_optyczne *first)
 228.     {
 229.         urządzenie_optyczne *tmp = first;
 230.  
 231.         while (tmp->nast != NULL)
 232.         {
 233.             cout << "Zoom wynosi : " << tmp->zoom << " Waga to: " << tmp->waga << endl;
 234.             tmp = tmp->nast;
 235.         }
 236.         cout << "Zoom wynosi : " << tmp->zoom << " Waga to: " << tmp->waga << endl;
 237.  
 238.     }
 239.  
 240.     void dodaj_optyka(double powiekszenie,double weight)
 241.     {
 242.         urządzenie_optyczne *nowa = new urządzenie_optyczne();
 243.         nowa->setWaga(weight);
 244.         nowa->setZoom(powiekszenie);
 245.         if (pierwsza == NULL) // sprawdzamy czy to pierwszy element listy
 246.         {
 247.             // jeżeli tak to nowy element jest teraz początkiem listy
 248.             pierwsza = nowa;
 249.         }
 250.         else
 251.         {
 252.             // w przeciwnym wypadku wędrujemy na koniec listy
 253.             urządzenie_optyczne *temp = pierwsza;
 254.  
 255.             while (temp->nast)
 256.             {
 257.                 // znajdujemy wskaźnik na ostatni element
 258.                 temp = temp->nast;
 259.             }
 260.  
 261.             temp->nast = nowa;  // ostatni element wskazuje na nasz nowy
 262.             nowa->nast = NULL;     // ostatni nie wskazuje na nic
 263.         }
 264.     }
 265. };
 266.  
 267.  
 268. class osoba_na_uczelni
 269. {
 270. protected:
 271.     char *imie;
 272.     char *naziwsko;
 273.     char *email;
 274. public:
 275.  
 276.     osoba_na_uczelni *nast;
 277.     osoba_na_uczelni *pierwsza;
 278.     osoba_na_uczelni()
 279.     {
 280.         //cout << "Domyslny onu" << endl;
 281.     }
 282.     ~osoba_na_uczelni()
 283.     {
 284.  
 285.     }
 286.     osoba_na_uczelni(osoba_na_uczelni &osoba_na_uczelni)
 287.     {
 288.         email = new char[1000];
 289.         strcpy(email, osoba_na_uczelni.email);
 290.         naziwsko = new char[1000];
 291.         strcpy(naziwsko, osoba_na_uczelni.naziwsko);
 292.         imie = new char[1000];
 293.         strcpy(imie, osoba_na_uczelni.imie);
 294.     }
 295.     osoba_na_uczelni(char *name, char *surname, char *mail)
 296.     {
 297.         imie = new char[1000];
 298.         strcpy(imie, name);
 299.         naziwsko = new char[1000];
 300.         strcpy(naziwsko, surname);
 301.         email = new char[1000];
 302.         strcpy(email, mail);
 303.     }
 304.     void setImie(char *type)
 305.     {
 306.         imie = new char[1000];
 307.         strcpy(imie, type);
 308.     }
 309.     void setNazwisko(char *type)
 310.     {
 311.         naziwsko = new char[1000];
 312.         strcpy(naziwsko, type);
 313.     }
 314.     void setEmail(char *type)
 315.     {
 316.         email = new char[1000];
 317.         strcpy(email, type);
 318.     }
 319.  
 320.      char *getImie()
 321.     {
 322.         return imie;
 323.     }
 324.      char *getNazwisko()
 325.     {
 326.         return naziwsko;
 327.     }
 328.      char *getEmail()
 329.     {
 330.         return email;
 331.     }
 332.  
 333.     void wypisz(osoba_na_uczelni *first)
 334.     {
 335.         osoba_na_uczelni *tmp = first;
 336.  
 337.         while (tmp->nast != NULL)
 338.         {
 339.             cout << "Imie wynosi : " << tmp->imie << " Nazwisko to: " << tmp->naziwsko << " email : " << tmp->email << endl;
 340.             tmp = tmp->nast;
 341.         }
 342.         cout << "Imie wynosi : " << tmp->imie << " Nazwisko to: " << tmp->naziwsko << " email : " << tmp->email << endl;
 343.  
 344.     }
 345.  
 346.     void dodaj_ucznia(char *name,char *surname,char *mail)
 347.     {
 348.         osoba_na_uczelni *nowa = new osoba_na_uczelni();
 349.         nowa->setImie(name);
 350.         nowa->setNazwisko(surname);
 351.         nowa->setEmail(mail);
 352.         if (pierwsza == NULL) // sprawdzamy czy to pierwszy element listy
 353.         {
 354.             // jeżeli tak to nowy element jest teraz początkiem listy
 355.             pierwsza = nowa;
 356.         }
 357.         else
 358.         {
 359.             // w przeciwnym wypadku wędrujemy na koniec listy
 360.             osoba_na_uczelni *temp = pierwsza;
 361.  
 362.             while (temp->nast)
 363.             {
 364.                 // znajdujemy wskaźnik na ostatni element
 365.                 temp = temp->nast;
 366.             }
 367.  
 368.             temp->nast = nowa;  // ostatni element wskazuje na nasz nowy
 369.             nowa->nast = NULL;     // ostatni nie wskazuje na nic
 370.         }
 371.     }
 372.  
 373. };
 374.  
 375.  
 376. class pochodna_silnika : public silnik_samochodowy
 377. {
 378. public:
 379.  
 380.     pochodna_silnika()
 381.     {
 382.  
 383.     }
 384.     ~pochodna_silnika()
 385.     {
 386.  
 387.     }
 388.  
 389. };
 390.  
 391. class pochodna_samochodu : public samochod
 392. {
 393. public:
 394.     pochodna_samochodu()
 395.     {
 396.  
 397.     }
 398.     ~pochodna_samochodu()
 399.     {
 400.  
 401.     }
 402.     void wypisz(samochod *first)
 403.     {
 404.         samochod *tmp = first;
 405.         while (tmp->nast != NULL)
 406.         {
 407.             double cena_tu = tmp->getCena();
 408.             cout << cena_tu << endl;
 409.             tmp = tmp->nast;
 410.         }
 411.         double cena_tu = tmp->getCena();
 412.         cout << cena_tu << endl;
 413.  
 414.     }
 415. };
 416.  
 417. class pochodna_urzadzenia : public urządzenie_optyczne
 418. {
 419. public:
 420.  
 421.     pochodna_urzadzenia()
 422.     {
 423.  
 424.     }
 425.     ~pochodna_urzadzenia()
 426.     {
 427.  
 428.     }
 429. };
 430.  
 431. class pochodna_osoby : public osoba_na_uczelni
 432. {
 433. public:
 434.  
 435.     pochodna_osoby()
 436.     {
 437.  
 438.     }
 439.     ~pochodna_osoby()
 440.     {
 441.  
 442.     }
 443. };
 444.  
 445. int main()
 446. {
 447.  
 448.     silnik_samochodowy *ss = new silnik_samochodowy;
 449.     samochod *s = new samochod;
 450.     urządzenie_optyczne *uo = new urządzenie_optyczne;
 451.     osoba_na_uczelni *onu = new osoba_na_uczelni;
 452.    
 453.      char imie[1000] = "Jasiek";
 454.      char nazwisko[1000] = "Kowalski";
 455.      char email[1000] = "kowalski@gmail.com";
 456.     onu->dodaj_ucznia(imie, nazwisko, email);
 457.     char imie2[1000] = "Staszek";
 458.     char nazwisko2[1000] = "Kowalski";
 459.     char email2[1000] = "Staszek@gmail.com";
 460.     onu->dodaj_ucznia(imie2, nazwisko2, email2);
 461.     char imie3[1000] = "Bartej";
 462.     char nazwisko3[1000] = "Kowalski";
 463.     char email3[1000] = "Bartej@gmail.com";
 464.     onu->dodaj_ucznia(imie3, nazwisko3, email3);
 465.     char imie4[1000] = "Maciek";
 466.     char nazwisko4[1000] = "Kowalski";
 467.     char email4[1000] = "Maciek@gmail.com";
 468.     onu->dodaj_ucznia(imie4, nazwisko4, email4);
 469.     char imie5[1000] = "Zdzisiek";
 470.     char nazwisko5[1000] = "Kowalski";
 471.     char email5[1000] = "Zdzisiek@gmail.com";
 472.     onu->dodaj_ucznia(imie5, nazwisko5, email5);
 473.     onu = onu->pierwsza;
 474.     onu->wypisz(onu);
 475.  
 476.     uo->dodaj_optyka(1, 2);
 477.     uo->dodaj_optyka(3, 4);
 478.     uo->dodaj_optyka(5, 6);
 479.     uo->dodaj_optyka(7, 8);
 480.     uo->dodaj_optyka(9, 10);
 481.     uo = uo->pierwsza;
 482.     uo->wypisz(uo);
 483.    
 484.     char sam[1000] = "Polonez";
 485.     s->dodaj_samochod(sam,1);
 486.     char sam1[1000] = "Audi";
 487.     s->dodaj_samochod(sam1, 2);
 488.     char sam2[1000] = "BMW";
 489.     s->dodaj_samochod(sam2, 3);
 490.     char sam3[1000] = "Skoda";
 491.     s->dodaj_samochod(sam3, 4);
 492.     char sam4[1000] = "Citroen";
 493.     s->dodaj_samochod(sam4, 5);
 494.     s = s->pierwsza;
 495.     s->wypisz(s);
 496.    
 497.     ss->dodaj_silnik(1, 2);
 498.     ss->dodaj_silnik(7, 3);
 499.     ss->dodaj_silnik(8, 4);
 500.     ss->dodaj_silnik(9, 5);
 501.     ss->dodaj_silnik(10, 6);
 502.     ss = ss->pierwsza;
 503.     ss->wypisz(ss);
 504.  
 505.     pochodna_samochodu *ps = new pochodna_samochodu;
 506.     ps->wypisz(s);
 507.     delete ss;
 508.     delete s;
 509.     delete uo;
 510.     delete onu;
 511.  
 512.  
 513. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top