Advertisement
Danol

ISA Hodnocení

Jun 28th, 2017
68
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 24.79 KB | None | 0 0
  1. Projekt ISA2015 Maximalni mozny zisk bodu: 15 Jako Vanocni darek Vam byly udeleny 3b, ktere nemuzete ztratit chybami v implementaci, pokud jste dodrzeli vsechny formalni nalezitosti zadani. Kazdy neuspesny test body odecita, bonusove uspesne testy body pricitaji. Ztraceno bodu: 17 HODNOCENI PROJEKTU: 0 (-2) ####################################__Task0__#################################### Test: Maximalni bodova ztrata: 15 Bodovy zisk: -5 ###########__Stats__########### ###########__Errors__########### Points: -3 Make chyba! Points: -2 Chybi roughDNS. ###########__STD_OUT_MAKE__########### mkdir -p tmp/ g++ src/main.cpp -o tmp/main.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 mkdir -p tmp/ g++ src/DNSServer.cpp -o tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 Makefile:25: recipe for target 'tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o' failed ###########__STD_ERR_MAKE__########### src/DNSServer.cpp:5:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::DNSServer( const Config &config ) : config_( config ) { ^ src/DNSServer.cpp:9:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::~DNSServer() { ^ src/DNSServer.cpp:13:6: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 has not been declared void DNSServer::run() { ^ src/DNSServer.cpp: In function %u00e2%u0080%u0098void run()%u00e2%u0080%u0099: src/DNSServer.cpp:14:14: error: %u00e2%u0080%u0098startServer%u00e2%u0080%u0099 was not declared in this scope startServer(); ^ src/DNSServer.cpp:16 ####################################__Task1__#################################### Test: /home/pluskal/ProjectEvaluator/ProjectEvaluator/ProjectEvaluatorCli/bin/Debug/2016ISA/xcejch00/Task1/roughDNS -h Maximalni bodova ztrata: 1 Bodovy zisk: -1 ###########__Stats__########### Time: , Exit: ###########__Errors__########### Points: -1 Nelze spustit roughDNS. ###########__STD_ERR__########### ##### Program cannot be started! ##### ###########__STD_OUT_MAKE__########### mkdir -p tmp/ g++ src/main.cpp -o tmp/main.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 mkdir -p tmp/ g++ src/DNSServer.cpp -o tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 Makefile:25: recipe for target 'tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o' failed ###########__STD_ERR_MAKE__########### src/DNSServer.cpp:5:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::DNSServer( const Config &config ) : config_( config ) { ^ src/DNSServer.cpp:9:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::~DNSServer() { ^ src/DNSServer.cpp:13:6: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 has not been declared void DNSServer::run() { ^ src/DNSServer.cpp: In function %u00e2%u0080%u0098void run()%u00e2%u0080%u0099: src/DNSServer.cpp:14:14: error: %u00e2%u0080%u0098startServer%u00e2%u0080%u0099 was not declared in this scope startServer(); ^ src/DNSServer.cpp:16 ####################################__Task2__#################################### Test: /home/pluskal/ProjectEvaluator/ProjectEvaluator/ProjectEvaluatorCli/bin/Debug/2016ISA/xcejch00/Task2/roughDNS -p 30128 Maximalni bodova ztrata: 2 Bodovy zisk: -2 ###########__Stats__########### Time: , Exit: ###########__Errors__########### Points: -2 Nelze spustit roughDNS. ###########__STD_ERR__########### ##### Program cannot be started! ##### ###########__STD_OUT_MAKE__########### mkdir -p tmp/ g++ src/main.cpp -o tmp/main.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 mkdir -p tmp/ g++ src/DNSServer.cpp -o tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 Makefile:25: recipe for target 'tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o' failed ###########__STD_ERR_MAKE__########### src/DNSServer.cpp:5:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::DNSServer( const Config &config ) : config_( config ) { ^ src/DNSServer.cpp:9:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::~DNSServer() { ^ src/DNSServer.cpp:13:6: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 has not been declared void DNSServer::run() { ^ src/DNSServer.cpp: In function %u00e2%u0080%u0098void run()%u00e2%u0080%u0099: src/DNSServer.cpp:14:14: error: %u00e2%u0080%u0098startServer%u00e2%u0080%u0099 was not declared in this scope startServer(); ^ src/DNSServer.cpp:16 ####################################__Task3__#################################### Test: /home/pluskal/ProjectEvaluator/ProjectEvaluator/ProjectEvaluatorCli/bin/Debug/2016ISA/xcejch00/Task3/roughDNS -p 30129 Maximalni bodova ztrata: 1 Bodovy zisk: -1 ###########__Stats__########### Time: , Exit: ###########__Errors__########### Points: -1 Nelze spustit roughDNS. ###########__STD_ERR__########### ##### Program cannot be started! ##### ###########__STD_OUT_MAKE__########### mkdir -p tmp/ g++ src/main.cpp -o tmp/main.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 mkdir -p tmp/ g++ src/DNSServer.cpp -o tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 Makefile:25: recipe for target 'tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o' failed ###########__STD_ERR_MAKE__########### src/DNSServer.cpp:5:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::DNSServer( const Config &config ) : config_( config ) { ^ src/DNSServer.cpp:9:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::~DNSServer() { ^ src/DNSServer.cpp:13:6: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 has not been declared void DNSServer::run() { ^ src/DNSServer.cpp: In function %u00e2%u0080%u0098void run()%u00e2%u0080%u0099: src/DNSServer.cpp:14:14: error: %u00e2%u0080%u0098startServer%u00e2%u0080%u0099 was not declared in this scope startServer(); ^ src/DNSServer.cpp:16 ####################################__Task4__#################################### Test: /home/pluskal/ProjectEvaluator/ProjectEvaluator/ProjectEvaluatorCli/bin/Debug/2016ISA/xcejch00/Task4/roughDNS -p 30130 Maximalni bodova ztrata: 1 Bodovy zisk: -1 ###########__Stats__########### Time: , Exit: ###########__Errors__########### Points: -1 Nelze spustit roughDNS. ###########__STD_ERR__########### ##### Program cannot be started! ##### ###########__STD_OUT_MAKE__########### mkdir -p tmp/ g++ src/main.cpp -o tmp/main.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 mkdir -p tmp/ g++ src/DNSServer.cpp -o tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 Makefile:25: recipe for target 'tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o' failed ###########__STD_ERR_MAKE__########### src/DNSServer.cpp:5:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::DNSServer( const Config &config ) : config_( config ) { ^ src/DNSServer.cpp:9:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::~DNSServer() { ^ src/DNSServer.cpp:13:6: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 has not been declared void DNSServer::run() { ^ src/DNSServer.cpp: In function %u00e2%u0080%u0098void run()%u00e2%u0080%u0099: src/DNSServer.cpp:14:14: error: %u00e2%u0080%u0098startServer%u00e2%u0080%u0099 was not declared in this scope startServer(); ^ src/DNSServer.cpp:16 ####################################__Task5__#################################### Test: /home/pluskal/ProjectEvaluator/ProjectEvaluator/ProjectEvaluatorCli/bin/Debug/2016ISA/xcejch00/Task5/roughDNS -p 30131 isa2016.local.zone Maximalni bodova ztrata: 1 Bodovy zisk: -1 ###########__Stats__########### Time: , Exit: ###########__Errors__########### Points: -1 Nelze spustit roughDNS. ###########__STD_ERR__########### ##### Program cannot be started! ##### ###########__STD_OUT_MAKE__########### mkdir -p tmp/ g++ src/main.cpp -o tmp/main.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 mkdir -p tmp/ g++ src/DNSServer.cpp -o tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 Makefile:25: recipe for target 'tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o' failed ###########__STD_ERR_MAKE__########### src/DNSServer.cpp:5:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::DNSServer( const Config &config ) : config_( config ) { ^ src/DNSServer.cpp:9:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::~DNSServer() { ^ src/DNSServer.cpp:13:6: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 has not been declared void DNSServer::run() { ^ src/DNSServer.cpp: In function %u00e2%u0080%u0098void run()%u00e2%u0080%u0099: src/DNSServer.cpp:14:14: error: %u00e2%u0080%u0098startServer%u00e2%u0080%u0099 was not declared in this scope startServer(); ^ src/DNSServer.cpp:16 ####################################__Task6__#################################### Test: /home/pluskal/ProjectEvaluator/ProjectEvaluator/ProjectEvaluatorCli/bin/Debug/2016ISA/xcejch00/Task6/roughDNS -p 30132 isa2016.local.zone Maximalni bodova ztrata: 1 Bodovy zisk: -1 ###########__Stats__########### Time: , Exit: ###########__Errors__########### Points: -1 Nelze spustit roughDNS. ###########__STD_ERR__########### ##### Program cannot be started! ##### ###########__STD_OUT_MAKE__########### mkdir -p tmp/ g++ src/main.cpp -o tmp/main.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 mkdir -p tmp/ g++ src/DNSServer.cpp -o tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 Makefile:25: recipe for target 'tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o' failed ###########__STD_ERR_MAKE__########### src/DNSServer.cpp:5:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::DNSServer( const Config &config ) : config_( config ) { ^ src/DNSServer.cpp:9:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::~DNSServer() { ^ src/DNSServer.cpp:13:6: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 has not been declared void DNSServer::run() { ^ src/DNSServer.cpp: In function %u00e2%u0080%u0098void run()%u00e2%u0080%u0099: src/DNSServer.cpp:14:14: error: %u00e2%u0080%u0098startServer%u00e2%u0080%u0099 was not declared in this scope startServer(); ^ src/DNSServer.cpp:16 ####################################__Task7__#################################### Test: /home/pluskal/ProjectEvaluator/ProjectEvaluator/ProjectEvaluatorCli/bin/Debug/2016ISA/xcejch00/Task7/roughDNS -p 30133 isa2016.local.zone Maximalni bodova ztrata: 1 Bodovy zisk: -1 ###########__Stats__########### Time: , Exit: ###########__Errors__########### Points: -1 Nelze spustit roughDNS. ###########__STD_ERR__########### ##### Program cannot be started! ##### ###########__STD_OUT_MAKE__########### mkdir -p tmp/ g++ src/main.cpp -o tmp/main.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 mkdir -p tmp/ g++ src/DNSServer.cpp -o tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 Makefile:25: recipe for target 'tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o' failed ###########__STD_ERR_MAKE__########### src/DNSServer.cpp:5:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::DNSServer( const Config &config ) : config_( config ) { ^ src/DNSServer.cpp:9:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::~DNSServer() { ^ src/DNSServer.cpp:13:6: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 has not been declared void DNSServer::run() { ^ src/DNSServer.cpp: In function %u00e2%u0080%u0098void run()%u00e2%u0080%u0099: src/DNSServer.cpp:14:14: error: %u00e2%u0080%u0098startServer%u00e2%u0080%u0099 was not declared in this scope startServer(); ^ src/DNSServer.cpp:16 ####################################__Task8__#################################### Test: /home/pluskal/ProjectEvaluator/ProjectEvaluator/ProjectEvaluatorCli/bin/Debug/2016ISA/xcejch00/Task8/roughDNS -p 30134 -m 10.1.0.1 Maximalni bodova ztrata: 2 Bodovy zisk: -2 ###########__Stats__########### Time: , Exit: ###########__Errors__########### Points: -2 Nelze spustit roughDNS. ###########__STD_ERR__########### ##### Program cannot be started! ##### ###########__STD_OUT_MAKE__########### mkdir -p tmp/ g++ src/main.cpp -o tmp/main.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 mkdir -p tmp/ g++ src/DNSServer.cpp -o tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 Makefile:25: recipe for target 'tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o' failed ###########__STD_ERR_MAKE__########### src/DNSServer.cpp:5:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::DNSServer( const Config &config ) : config_( config ) { ^ src/DNSServer.cpp:9:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::~DNSServer() { ^ src/DNSServer.cpp:13:6: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 has not been declared void DNSServer::run() { ^ src/DNSServer.cpp: In function %u00e2%u0080%u0098void run()%u00e2%u0080%u0099: src/DNSServer.cpp:14:14: error: %u00e2%u0080%u0098startServer%u00e2%u0080%u0099 was not declared in this scope startServer(); ^ src/DNSServer.cpp:16 ####################################__Task9__#################################### Test: /home/pluskal/ProjectEvaluator/ProjectEvaluator/ProjectEvaluatorCli/bin/Debug/2016ISA/xcejch00/Task9/roughDNS -p 30135 -m 10.1.0.1 fit.vutbr.cz.zone Maximalni bodova ztrata: 1 Bodovy zisk: -1 ###########__Stats__########### Time: , Exit: ###########__Errors__########### Points: -1 Nelze spustit roughDNS. ###########__STD_ERR__########### ##### Program cannot be started! ##### ###########__STD_OUT_MAKE__########### mkdir -p tmp/ g++ src/main.cpp -o tmp/main.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 mkdir -p tmp/ g++ src/DNSServer.cpp -o tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 Makefile:25: recipe for target 'tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o' failed ###########__STD_ERR_MAKE__########### src/DNSServer.cpp:5:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::DNSServer( const Config &config ) : config_( config ) { ^ src/DNSServer.cpp:9:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::~DNSServer() { ^ src/DNSServer.cpp:13:6: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 has not been declared void DNSServer::run() { ^ src/DNSServer.cpp: In function %u00e2%u0080%u0098void run()%u00e2%u0080%u0099: src/DNSServer.cpp:14:14: error: %u00e2%u0080%u0098startServer%u00e2%u0080%u0099 was not declared in this scope startServer(); ^ src/DNSServer.cpp:16 ####################################__Task10__#################################### Test: /home/pluskal/ProjectEvaluator/ProjectEvaluator/ProjectEvaluatorCli/bin/Debug/2016ISA/xcejch00/Task10/roughDNS -p 30136 -m 10.1.0.1 Maximalni bodova ztrata: 1 Bodovy zisk: -1 ###########__Stats__########### Time: , Exit: ###########__Errors__########### Points: -1 Nelze spustit roughDNS. ###########__STD_ERR__########### ##### Program cannot be started! ##### ###########__STD_OUT_MAKE__########### mkdir -p tmp/ g++ src/main.cpp -o tmp/main.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 mkdir -p tmp/ g++ src/DNSServer.cpp -o tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 Makefile:25: recipe for target 'tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o' failed ###########__STD_ERR_MAKE__########### src/DNSServer.cpp:5:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::DNSServer( const Config &config ) : config_( config ) { ^ src/DNSServer.cpp:9:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::~DNSServer() { ^ src/DNSServer.cpp:13:6: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 has not been declared void DNSServer::run() { ^ src/DNSServer.cpp: In function %u00e2%u0080%u0098void run()%u00e2%u0080%u0099: src/DNSServer.cpp:14:14: error: %u00e2%u0080%u0098startServer%u00e2%u0080%u0099 was not declared in this scope startServer(); ^ src/DNSServer.cpp:16 ####################################__TaskBonusNS__#################################### Test: /home/pluskal/ProjectEvaluator/ProjectEvaluator/ProjectEvaluatorCli/bin/Debug/2016ISA/xcejch00/TaskBonusNS/roughDNS -p 30137 Maximalni bodova ztrata: 0 Bodovy zisk: 0 ###########__Stats__########### Time: , Exit: ###########__Errors__########### Points: -1 Nelze spustit roughDNS. ###########__STD_ERR__########### ##### Program cannot be started! ##### ###########__STD_OUT_MAKE__########### mkdir -p tmp/ g++ src/main.cpp -o tmp/main.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 mkdir -p tmp/ g++ src/DNSServer.cpp -o tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 Makefile:25: recipe for target 'tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o' failed ###########__STD_ERR_MAKE__########### src/DNSServer.cpp:5:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::DNSServer( const Config &config ) : config_( config ) { ^ src/DNSServer.cpp:9:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::~DNSServer() { ^ src/DNSServer.cpp:13:6: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 has not been declared void DNSServer::run() { ^ src/DNSServer.cpp: In function %u00e2%u0080%u0098void run()%u00e2%u0080%u0099: src/DNSServer.cpp:14:14: error: %u00e2%u0080%u0098startServer%u00e2%u0080%u0099 was not declared in this scope startServer(); ^ src/DNSServer.cpp:16 ####################################__TaskBonusAAAA__#################################### Test: /home/pluskal/ProjectEvaluator/ProjectEvaluator/ProjectEvaluatorCli/bin/Debug/2016ISA/xcejch00/TaskBonusAAAA/roughDNS -p 30138 Maximalni bodova ztrata: 0 Bodovy zisk: 0 ###########__Stats__########### Time: , Exit: ###########__Errors__########### Points: -1 Nelze spustit roughDNS. ###########__STD_ERR__########### ##### Program cannot be started! ##### ###########__STD_OUT_MAKE__########### mkdir -p tmp/ g++ src/main.cpp -o tmp/main.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 mkdir -p tmp/ g++ src/DNSServer.cpp -o tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 Makefile:25: recipe for target 'tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o' failed ###########__STD_ERR_MAKE__########### src/DNSServer.cpp:5:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::DNSServer( const Config &config ) : config_( config ) { ^ src/DNSServer.cpp:9:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::~DNSServer() { ^ src/DNSServer.cpp:13:6: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 has not been declared void DNSServer::run() { ^ src/DNSServer.cpp: In function %u00e2%u0080%u0098void run()%u00e2%u0080%u0099: src/DNSServer.cpp:14:14: error: %u00e2%u0080%u0098startServer%u00e2%u0080%u0099 was not declared in this scope startServer(); ^ src/DNSServer.cpp:16 ####################################__TaskBonusCNAME__#################################### Test: /home/pluskal/ProjectEvaluator/ProjectEvaluator/ProjectEvaluatorCli/bin/Debug/2016ISA/xcejch00/TaskBonusCNAME/roughDNS -p 30139 Maximalni bodova ztrata: 0 Bodovy zisk: 0 ###########__Stats__########### Time: , Exit: ###########__Errors__########### Points: -1 Nelze spustit roughDNS. ###########__STD_ERR__########### ##### Program cannot be started! ##### ###########__STD_OUT_MAKE__########### mkdir -p tmp/ g++ src/main.cpp -o tmp/main.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 mkdir -p tmp/ g++ src/DNSServer.cpp -o tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 Makefile:25: recipe for target 'tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o' failed ###########__STD_ERR_MAKE__########### src/DNSServer.cpp:5:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::DNSServer( const Config &config ) : config_( config ) { ^ src/DNSServer.cpp:9:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::~DNSServer() { ^ src/DNSServer.cpp:13:6: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 has not been declared void DNSServer::run() { ^ src/DNSServer.cpp: In function %u00e2%u0080%u0098void run()%u00e2%u0080%u0099: src/DNSServer.cpp:14:14: error: %u00e2%u0080%u0098startServer%u00e2%u0080%u0099 was not declared in this scope startServer(); ^ src/DNSServer.cpp:16 ####################################__TaskBonusTXT__#################################### Test: /home/pluskal/ProjectEvaluator/ProjectEvaluator/ProjectEvaluatorCli/bin/Debug/2016ISA/xcejch00/TaskBonusTXT/roughDNS -p 30140 Maximalni bodova ztrata: 0 Bodovy zisk: 0 ###########__Stats__########### Time: , Exit: ###########__Errors__########### Points: -1 Nelze spustit roughDNS. ###########__STD_ERR__########### ##### Program cannot be started! ##### ###########__STD_OUT_MAKE__########### mkdir -p tmp/ g++ src/main.cpp -o tmp/main.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 mkdir -p tmp/ g++ src/DNSServer.cpp -o tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 Makefile:25: recipe for target 'tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o' failed ###########__STD_ERR_MAKE__########### src/DNSServer.cpp:5:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::DNSServer( const Config &config ) : config_( config ) { ^ src/DNSServer.cpp:9:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::~DNSServer() { ^ src/DNSServer.cpp:13:6: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 has not been declared void DNSServer::run() { ^ src/DNSServer.cpp: In function %u00e2%u0080%u0098void run()%u00e2%u0080%u0099: src/DNSServer.cpp:14:14: error: %u00e2%u0080%u0098startServer%u00e2%u0080%u0099 was not declared in this scope startServer(); ^ src/DNSServer.cpp:16 ####################################__TaskBonusPTR__#################################### Test: /home/pluskal/ProjectEvaluator/ProjectEvaluator/ProjectEvaluatorCli/bin/Debug/2016ISA/xcejch00/TaskBonusPTR/roughDNS -p 30141 Maximalni bodova ztrata: 0 Bodovy zisk: 0 ###########__Stats__########### Time: , Exit: ###########__Errors__########### Points: -1 Nelze spustit roughDNS. ###########__STD_ERR__########### ##### Program cannot be started! ##### ###########__STD_OUT_MAKE__########### mkdir -p tmp/ g++ src/main.cpp -o tmp/main.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 mkdir -p tmp/ g++ src/DNSServer.cpp -o tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 Makefile:25: recipe for target 'tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o' failed ###########__STD_ERR_MAKE__########### src/DNSServer.cpp:5:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::DNSServer( const Config &config ) : config_( config ) { ^ src/DNSServer.cpp:9:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::~DNSServer() { ^ src/DNSServer.cpp:13:6: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 has not been declared void DNSServer::run() { ^ src/DNSServer.cpp: In function %u00e2%u0080%u0098void run()%u00e2%u0080%u0099: src/DNSServer.cpp:14:14: error: %u00e2%u0080%u0098startServer%u00e2%u0080%u0099 was not declared in this scope startServer(); ^ src/DNSServer.cpp:16 ####################################__TaskBonusTwoZones__#################################### Test: /home/pluskal/ProjectEvaluator/ProjectEvaluator/ProjectEvaluatorCli/bin/Debug/2016ISA/xcejch00/TaskBonusTwoZones/roughDNS -p 30142 isa2016.local.zone isa2016a.local.zone Maximalni bodova ztrata: 0 Bodovy zisk: 0 ###########__Stats__########### Time: , Exit: ###########__Errors__########### Points: -2 No or malformed response from DNS server. Points: 0 DNS response is malformed ###########__STD_ERR__########### ##### Program cannot be started! ##### ###########__STD_OUT_MAKE__########### mkdir -p tmp/ g++ src/main.cpp -o tmp/main.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 mkdir -p tmp/ g++ src/DNSServer.cpp -o tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -Isrc -c -O3 Makefile:25: recipe for target 'tmp/DNSServer.cpp-linux-release.o' failed ###########__STD_ERR_MAKE__########### src/DNSServer.cpp:5:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::DNSServer( const Config &config ) : config_( config ) { ^ src/DNSServer.cpp:9:1: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 does not name a type DNSServer::~DNSServer() { ^ src/DNSServer.cpp:13:6: error: %u00e2%u0080%u0098DNSServer%u00e2%u0080%u0099 has not been declared void DNSServer::run() { ^ src/DNSServer.cpp: In function %u00e2%u0080%u0098void run()%u00e2%u0080%u0099: src/DNSServer.cpp:14:14: error: %u00e2%u0080%u0098startServer%u00e2%u0080%u0099 was not declared in this scope startServer(); ^ src/DNSServer.cpp:16
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement