Guest User

Untitled

a guest
Aug 21st, 2019
69
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. function(x, y, operador)
 2.  
 3. 2 + 3 == `+`(2,3)
 4. 2 - 3 == `-`(2,3)
 5. 2 / 2 == `/`(2,2)
 6. 2 * 2 == `*`(2,2)
 7.  
 8. aplicar <- function(x, y, operador) {
 9. operador(x,y)
 10. }
 11.  
 12. aplicar(2, 3, `+`)
 13. aplicar(2, 3, `-`)
 14. aplicar(2, 2, `/`)
 15. aplicar(2, 2, `*`)
 16.  
 17. + Suma
 18. – Resta
 19. * Multiplicación
 20. / División
 21. ^ Exponente
 22. %% Módulo
 23. %/% División entera
 24.  
 25. < Menor a
 26. > Mayor a
 27. <= Menor igual a
 28. >= Mayor igual a
 29. == Igual
 30. != Distinto
 31.  
 32. & Y lógico
 33. && Y lógico (no vectorizado)
 34. | O lógico
 35. || O lógico (no vectorizado)
 36.  
 37. `!`(TRUE)
 38. FALSE
 39.  
 40. <-, <<-, = Asignación izquierda
 41. ->, ->> Asignación derecha
RAW Paste Data