Advertisement
czaru34

pentla

Jan 10th, 2020
1,851
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. main: ; pętla główna programu
 2.     clt
 3.     clr R29 ;
 4.     clr R30 ;
 5.     clr R31 ; przygotowanie rejestrów, na których będę operować
 6.     out PORTB, R29 ; wyzerowanie PORTB
 7.     sbr R30, 0b00001000 ; ustawienie pierwszego rejestru (lewa strony linijki led)
 8.     sbr R31, 0b00010000 ; ustawienie drugiego rejestru (prawa strona linijki led)
 9.  
 10.     ldi R27, 6
 11.     mainloop:
 12.         brts pc+7
 13.         call roll
 14.         cp r17, r29
 15.         breq setT
 16.         brtc pc+3
 17.     setT:
 18.     set
 19.     call rorr
 20.     dec r27
 21.     brne mainloop
 22.     rjmp main ; skok do pętli głównej
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement