MeehoweCK

Untitled

Jan 21st, 2021
624
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int nwd(int a, int b)
 6. {
 7.     if(a < 0) a = -a;
 8.     if(b < 0) b = -b;
 9.  
 10.     while(a != b)
 11.     {
 12.         if(a > b)
 13.             a -= b;
 14.         if(b > a)
 15.             b -= a;
 16.     }
 17.     return a;
 18. }
 19.  
 20. class Wymierna
 21. {
 22.     friend Wymierna iloczyn(Wymierna, Wymierna);
 23.     friend Wymierna suma(Wymierna, Wymierna);
 24. private:            // pola prywatne
 25.     int licznik;
 26.     int mianownik;
 27. public:             // metody publiczne
 28.     Wymierna();     // konstruktor domyślny (bezargumentowy)
 29.     Wymierna(int);
 30.     Wymierna(int, int);
 31.     void wypisz();
 32.     double value() {return 1.0 * licznik / mianownik;}
 33.     // metody dostępowe:
 34.     void set_licznik(int l) {licznik = l;}
 35.     void set_mianownik(int m) {mianownik = m;}
 36.     int get_licznik() {return licznik;}
 37.     int get_mianownik() {return mianownik;}
 38.     void skracaj();
 39. };
 40.  
 41. Wymierna::Wymierna() : licznik(0), mianownik(1) {}
 42.  
 43. Wymierna::Wymierna(int liczba) : licznik(liczba), mianownik(1) {}
 44.  
 45. Wymierna::Wymierna(int l, int m) : licznik(l), mianownik(m) {}
 46.  
 47. void Wymierna::wypisz()
 48. {
 49.     cout << licznik << '/' << mianownik;
 50. }
 51.  
 52. void Wymierna::skracaj()
 53. {
 54.     if(licznik * mianownik == 0)
 55.     {
 56.         licznik = 0;
 57.         mianownik = 1;
 58.     }
 59.     else
 60.     {
 61.         int dzielnik = nwd(licznik, mianownik);
 62.         licznik /= dzielnik;
 63.         mianownik /= dzielnik;
 64.     }
 65. }
 66.  
 67. Wymierna iloczyn(Wymierna A, Wymierna B)
 68. {
 69.     Wymierna wynik(A.licznik * B.licznik, A.mianownik * B.mianownik);
 70.     wynik.skracaj();
 71.     return wynik;
 72. }
 73.  Wymierna suma(Wymierna A, Wymierna B)
 74.  {
 75.     Wymierna wynik(A.licznik * B.mianownik + B.licznik * A.mianownik, A.mianownik * B.mianownik);
 76.     wynik.skracaj();
 77.     return wynik;
 78.  }
 79.  
 80.  
 81. int main()
 82. {
 83.     Wymierna liczba(3,4);   // wywołanie konstruktora
 84.     //liczba.wypisz();
 85.     Wymierna liczba2(3, 4);
 86.     Wymierna A = iloczyn(liczba, liczba2);
 87.     Wymierna B = suma(liczba, liczba2);
 88.     B.wypisz();
 89.     cout<<endl;
 90.     A.wypisz();
 91.     return 0;
 92. }
RAW Paste Data