AncientGigas

RezpectBlog - Program Bubble Sorting (Pengurutan Data) C++

Apr 9th, 2019
127
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main(){
 6.     int arr[6] = {7,4,2,-1,-3,5}; //array data acak yang akan diurutkan
 7.     int temp;
 8.    
 9.     for(int x=0;x<6;x++){ //perulangan data array 1 yang akan diurutkan
 10.         for(int y=x+1;y<6;y++){ //perulangan data array 2 yang akan diurutkan
 11.             if(arr[x]<arr[y]){  //jika array 1 lebih kecil dari data array 2
 12.                 temp = arr[x];  //data array 1 disimpan di temp
 13.                 arr[x] = arr[y]; //data array 1 diganti dengan data array 2
 14.                 arr[y] = temp; //data array 1 yang disimpan di temp dipindah ke array 2
 15.             }
 16.         }
 17.     }
 18.    
 19.     cout<<"Hasil pengurutan : ";
 20.     for(int x=0;x<6;x++){
 21.         cout<<arr[x]<<", "; //output hasil pengurutan dengan Bubble Sorting
 22.     }
 23. }
RAW Paste Data