S_Madanska

12.01.2022

Jan 12th, 2022 (edited)
616
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 3.92 KB | None
 1. ----------------------------------------------------------------------------------
 2. ----------------------------------ДОМАШНА РАБОТА:---------------------------------
 3. ----------------------------------------------------------------------------------
 4. --Задача 2-1. Да се създаде база от данни с име TESTDB.
 5. --CREATE DATABASE TESTDB
 6.  
 7. --Задача 2-2. Да се създаде таблица в тази база данни с име COUNTRIES_INFO и следните колони:
 8. --country_code – с тип char(3);
 9. --name – тип varchar(40);
 10. --population – тип int.
 11.  
 12. CREATE TABLE COUNTRIES_INFO
 13. (
 14.     country_code CHAR(3) NOT NULL,
 15.     NAME VARCHAR(40) NOT NULL,
 16.     POPULATION INT
 17. )
 18.  
 19. --Задача 2-3. Да се добави нов атрибут в таблицата COUNTRIES_INFO
 20. --с име phone_code и тип низ с фиксирана дължина от 3 символа.
 21.  
 22. ALTER TABLE COUNTRIES_INFO
 23. ADD PHONE_CODE CHAR(3) NULL
 24.  
 25. --Задача 2-4. Да се добави ред в таблицата COUNTRIES_INFO със следните данни:
 26. --country_code: BGR;
 27. --name: България;
 28. --population: 7500000;
 29. --phone_code: 359.
 30.  
 31. INSERT INTO COUNTRIES_INFO(country_code, NAME, POPULATION, PHONE_CODE)
 32. VALUES('BGR', 'BULGARIA', 7500000, '359')
 33.  
 34. SELECT * FROM COUNTRIES_INFO
 35.  
 36. --Задача 2-5. Да се промени населението на България на 6 милиона.
 37. UPDATE COUNTRIES_INFO
 38. SET POPULATION = 6000000
 39. WHERE country_code='BGR'
 40.  
 41. --Задача 2-6. Да се изтрият всички редове в таблицата COUNTRIES.
 42. DELETE FROM COUNTRIES_INFO
 43.  
 44. --Задача 2-7. Да се изтрие таблицата COUNTRIES от базата данни.
 45. DROP TABLE COUNTRIES_INFO
 46.  
 47. --Задача 2-8. Да се изтрие базата данни TESTDB.
 48. --DROP DATABASE TESDB
 49.  
 50. ----------------------------------------------------------------------------------
 51. -------------------------------TRADECOMPANY---------------------------------------
 52. ----------------------------------------------------------------------------------
 53. ---избирам базата данни в която искам да  създавам таблици
 54. USE [DB_INFORMATIKA2]
 55.  
 56. --само за тези от вас, които не работят към университетския сървър
 57. -- /смяна на колация към кирилица/
 58. --ALTER DATABASE CURRENT COLLATE CYRILLIC_GENERAL_CI_AI;
 59.  
 60. ------създаване на таблици:
 61.  
 62. CREATE TABLE REGIONS
 63. (
 64.     REGION_ID SMALLINT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
 65.     NAME VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE
 66. )
 67.  
 68. CREATE TABLE COUNTRIES
 69. (
 70.     COUNTRY_ID CHAR(2) NOT NULL,
 71.     NAME VARCHAR(40) NOT NULL,
 72.     REGION_ID SMALLINT,
 73.  
 74.     CONSTRAINT PK_COUNTRIES PRIMARY KEY (COUNTRY_ID),
 75.     CONSTRAINT FK_COUNTRIES_REGIONS FOREIGN KEY (REGION_ID)
 76.         REFERENCES REGIONS (REGION_ID)
 77. )
 78.  
 79. CREATE TABLE CUSTOMERS
 80. (
 81.     CUSTOMER_ID NUMERIC(6) NOT NULL PRIMARY KEY,
 82.     COUNTRY_ID CHAR(2) NOT NULL,
 83.     FNAME VARCHAR(20) NOT NULL,
 84.     LNAME VARCHAR(20) NOT NULL,
 85.     ADDRESS TEXT,
 86.     EMAIL VARCHAR(30),
 87.     GENDER CHAR(1) DEFAULT 'M'
 88.         CHECK(GENDER IS NULL OR (GENDER IN('M','F')))
 89. )
 90.  
 91. ALTER TABLE CUSTOMERS
 92. ADD CONSTRAINT FK_CUSTOMERS_COUNTRIES FOREIGN KEY(COUNTRY_ID)
 93.     REFERENCES COUNTRIES(COUNTRY_ID)
 94.  
 95. CREATE TABLE JOBS
 96. (
 97.     JOB_ID VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
 98.     JOB_TITLE VARCHAR(35) NOT NULL,
 99.     MIN_SALARY NUMERIC(6),
 100.     MAX_SALARY NUMERIC(6),
 101. )
 102.  
 103. CREATE TABLE EMPLOYEES
 104. (
 105.     EMPLOYEE_ID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
 106.     FNAME VARCHAR(20) NOT NULL,
 107.     LNAME VARCHAR(25) NOT NULL,
 108.     EMAIL VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
 109.     PHONE VARCHAR(20),
 110.     HIRE_DATE DATETIME NOT NULL,
 111.     SALARY NUMERIC(8,2) NOT NULL CHECK(SALARY>0),
 112.     JOB_ID VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES JOBS,
 113.     MANAGER_ID INT,
 114.     DEPARTMENT_ID INT,
 115.  
 116.     CONSTRAINT FK_EMPLOYEE_MANAGERS FOREIGN KEY(MANAGER_ID)
 117.         REFERENCES EMPLOYEES(EMPLOYEE_ID)
 118. )
RAW Paste Data Copied