Advertisement
bulgedition

BG Translation for Nex-AC by Michael Goodman

Jun 26th, 2016
451
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //For Nex-AC v1.9.5 (0.3.7-R2)
 2. //Bulgarian Translation by Michael Goodman a.k.a bgedition a.k.a bulgedition
 3.  
 4. #if defined _nex_ac_lang_included
 5.     #endinput
 6. #endif
 7. #define _nex_ac_lang_included
 8.  
 9. new
 10.     SUSPICION_1[] =         "[Nex-AC] Подозрение за играч с ID %d. Причина: %03d%s",
 11.     SUSPICION_2[] =         "[Nex-AC] Подозрение за IP %s. Причина: %03d%s",
 12.     VERSION_WARNING[] =     "[Nex-AC] Версията на скрипта срещу хакери не е съвместима с версията на сървъра",
 13.     CFG_OPENING_ERROR[] =   "[Nex-AC] Грешка при отварянето на %s!",
 14.  
 15. #if defined DEBUG
 16.     DEBUG_CODE_1[] =        "[Nex-AC debug] ID %d привиши лимита %d за опити за 'наводнение' (flood). ID: %d",
 17.     DEBUG_CODE_2[] =        "[Nex-AC debug] Играчът с ID %d използва непозната версия. Версия: %s",
 18.     DEBUG_CODE_3[] =        "[Nex-AC debug] ID %d привиши лимита %d за свързване от 1 IP-адрес",
 19.     DEBUG_CODE_4[] =        "[Nex-AC debug] Опит за дистанционно влизане от IP %s с парола %s",
 20.     DEBUG_CODE_5[] =        "[Nex-AC debug] ID %d използва NOP %s",
 21. #endif
 22.  
 23.     KICK_MSG[] =            "Вие бяхте изхвърлен от сървъра поради подозрения за използване на програми за измама (#%03d)",
 24.     MAX_CONNECTS_MSG[] =    "Вие превишихте лимита за свързване от 1 IP-адрес",
 25.     UNKNOWN_CLIENT_MSG[] =  "Версията която използвате сега, не е съвместима за играене в сървъра",
 26.  
 27.     LOADED_MSG_1[] =        " Скриптът срещу хакери 'Nex-AC' е зареден!",
 28.     LOADED_MSG_2[] =        " Верия на скрипта: %s",
 29.     LOADED_MSG_3[] =        " Автор: Nexius",
 30.  
 31.     STATS_STRING_1[] =      " Статистики за скрипта срещу хакери 'Nex-AC'",
 32.     STATS_STRING_2[] =      " Открити и предотвратени:",
 33.     STATS_STRING_3[] =      "  %d опита за измама",
 34.     STATS_STRING_4[] =      "  %d опита за хакване",
 35.     STATS_STRING_5[] =      "  %d опита за срив",
 36.     STATS_STRING_6[] =      "  %d опита за 'наводнение'(flood)",
 37.     STATS_STRING_7[] =      "  %d атаки",
 38.     STATS_STRING_8[] =      " Общо открити и наказани са %d играча";
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement