Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Aug 20th, 2010
323
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Hei, Vaikken enää kuulu naistutkimuksen ydinjoukkoon Oulussa, kirjoitin vastineen Henry
 2. Heikkiselle jonka mielestä naistutkimus on näennäistiede, johon suuntautuu tutkijoiksi
 3. keskinvertaisuuksia. l5.8. mielipidekirjoituksessa kokoomusnuorten pj. latoo aika kovaa
 4. tekstiä joka toteutuessaan olisi sääty-yhteiskunnan palauttamista ja muutenkin heijastaa
 5. niitä kovenevia asenteita jotka sallivat eritasoisen rasismin ja naisvihan.
 6.  
 7. Lähetän tällekin listalle Kalevaan lähettämäni kirjoituksen. Vaikka tämä tuo ikävä kyllä
 8. ei-ansaittua vaalihuomiota kokoomuskukolle, vaikeneminen näistä ilmiöistä on minusta yhtä
 9. pahaa. Se viestii että naisia saa solvata. Terv. Kaarina Kailo
 10.  
 11.  
 12. Oulun yliopiston hallitukselle:
 13.  
 14. Teknotoivoille pakollisia sivistysaineita
 15.  
 16.  
 17.  
 18. Vuosia sitten nostin esiin Oulun teekkareiden vappulehden, jossa rahaa kerättiin
 19. pilkkaamalla mm. saamelaisia, maahanmuuttajia, naisia ja väkivallan uhreja. Lehteä
 20. puolusteltiin mm. vedoten huumorintajuun. Kokoomusnuorten edustajan, Henri Heikkisen
 21. kirjoitus (15.8)  pääsyn eväämisestä yliopistoon ?keskinkertaisilta, ulkoa opettelulla ja
 22. pakaravoimillaan pärjääviltä? naistutkijoilta osoittaa, etteivät Ööpisen levittämät asenteet
 23. ole vain harmitonta provosointia.   
 24.  
 25. Pelkällä maalaisjärjellä tajuaa, ettei naisten kiinnostus mm. oman sukupuolensa kannalta
 26. tärkeisiin kysymyksiin (esim. naiskulttuuri ja työllistyminen) voi millään tieteellisellä
 27. kriteerillä kieliä hänen älystään. Heikkinen pahentaa entisestään puolueensa mainetta
 28. leimaamalla huippukukon arvovallallaan koko alan näennäistieteeksi. Naistutkimusta tarvitaan
 29. niin kauan kun tällaiset keski-aikaiset naisvihan ilmiöt vaikuttavat jopa politiikan
 30. sisällä.  
 31.  
 32.                       Fasismi ja äärioikeisto ovat nousussa. EU:n EWL, Euroopan naisten
 33. lobby jonka kokoukseen osallistuin, nosti hiljattain nämä ja yksityistämiseen liittyvät
 34. ilmiöt naisten elämän suurimmaksi uhkakuvaksi. Oulun yliopiston päättäjien tulisi harkita
 35. vastuutaan kehityksestä, jossa yksipuolinen  satsaus lähinnä elinkeinovetoisiin
 36. ?huippualoihin? ja miehiin on ehkä omiaan luomaan maaperää tavallista vahvemmin
 37. esiinnousevalle suvaitsemattomuudelle, omanedun tavoittelulle, narsismille ja
 38. sivistymättömyydelle. Nais- ja juutalaisviha johtivat vähin erin kehitykseen Nazi-Saksassa
 39. jolle ei tule enää suoda minkäänlaisia voimistumisen mahdollisuuksia. Vaikka Heikkisen 
 40. sääty-yhteiskuntapuheet voikin jättää omaan arvoonsa, on huolestuttavaa ajatella että ne
 41. voivat myös kieliä sosiaalisesta ilmapiiristä johon Insinööri-Suomen yliarvostus voi johtaa.
 42. Monille miesfilosofeille Schopenhauerista Freudiin nainen on ollut ?epätäydellinen mies?,
 43. jonka pitkää (tieteellisesti todistamatonta) paheiden listaa on turha toistaa. Historiassa
 44. riitti teologian vallankäytön mahdollistamat väitteet naisesta ?sieluttomana? ja
 45. pieniaivoisena hormoonipesänä, nykyisin markkinahenkisyys ohjaa teknologia-alojen
 46. akateemista laatua varsin yksioikoisilla kriteereillä. On osoitus tiedollisesta väkivallasta
 47. vihjata, että talous- ja IT-tieteet olisivat pelkästään sukupuolen perusteella
 48. ?naistieteitä? tieteellisempiä. IT-tieteet ovat matematiikan ja fysiikan sovellutustieteitä!
 49. Mikään tiedepoliittinen suuntaus ei ole täysin arvovapaa, mutta naistutkimuksesta levitetyt
 50. väitteet pakottavat sen erityisen tarkaksi objektiivisuutensa ja tieteellisyytensä suhteen.
 51. Kyse on kuitenkin tiedepoliittisesta häirinnästä koska naistutkimuksen tuottamaa tietoa
 52. pelätään. Toistaiseksi ei ole ainuttakaan tieteellistä tutkimusta naistutkimuksen
 53. epätieteellisyydestä.  Ihmettelen kuitenkin logiikkaa, jonka mukaan esim. tilastot
 54. muuttuisivat objektiivisemmiksi miesten käsissä vain sen perusteella mitä tutkijalla on
 55. housuissaan.    Vetoan kaikkiin Oulun yliopiston hallituksen edustajiin ja päättäjiin, että
 56. he lisäisivät resursseja inhimillisyys-, rauhan-, moniarvoisuus- ja tasa-arvo-opetukseen ja
 57. tutkimukseen; Suomen kilpailukykyä ja brändiä maailman parhaana maana ei rakenneta naisia
 58. halventamalla ja palauttamalla sääty-yhteiskunta.
 59.  
 60.  
 61.  
 62. Dosentti Kaarina Kailo
 63.  
 64. Kiimingin kunnanhallituksen jäsen
 65.  
 66. Oulun seudun NYTKIS ry., puheenjohtaja  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement