Kribo

Genetisk vassmerke-NN

Mar 22nd, 2021
526
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. vassmerke = input("Skriv inn informasjonen vassmerket ditt skal innehalde")
 2. genetisk_vassmerke = ""
 3. for i in range(len(vassmerke)):
 4.     if vassmerke[i] == "a" or vassmerke[i] == "A":
 5.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "AAA"
 6.     elif vassmerke[i] == "b" or vassmerke[i] == "B":
 7.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "AAT"
 8.     elif vassmerke[i] == "c" or vassmerke[i] == "C":
 9.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "AAG"
 10.     elif vassmerke[i] == "d" or vassmerke[i] == "D":
 11.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "AAC"
 12.     elif vassmerke[i] == "e" or vassmerke[i] == "E":
 13.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "ATA"
 14.     elif vassmerke[i] == "f" or vassmerke[i] == "F":
 15.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "AGA"
 16.     elif vassmerke[i] == "f" or vassmerke[i] == "G":
 17.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "ACA"
 18.     elif vassmerke[i] == "h" or vassmerke[i] == "H":
 19.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "TAA"
 20.     elif vassmerke[i] == "i" or vassmerke[i] == "I":
 21.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "GAA"
 22.     elif vassmerke[i] == "j" or vassmerke[i] == "J":
 23.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "CAA"
 24.     elif vassmerke[i] == "k" or vassmerke[i] == "K":
 25.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "CAT"
 26.     elif vassmerke[i] == "l" or vassmerke[i] == "L":
 27.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "CAG"
 28.     elif vassmerke[i] == "m" or vassmerke[i] == "M":
 29.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "CAC"
 30.     elif vassmerke[i] == "n" or vassmerke[i] == "N":
 31.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "TAT"
 32.     elif vassmerke[i] == "o" or vassmerke[i] == "O":
 33.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "TAG"
 34.     elif vassmerke[i] == "p" or vassmerke[i] == "P":
 35.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "TAC"
 36.     elif vassmerke[i] == "q" or vassmerke[i] == "Q":
 37.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "TTA"
 38.     elif vassmerke[i] == "r" or vassmerke[i] == "R":
 39.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "TTT"
 40.     elif vassmerke[i] == "s" or vassmerke[i] == "S":
 41.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "TTC"
 42.     elif vassmerke[i] == "t" or vassmerke[i] == "T":
 43.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "TTG"
 44.     elif vassmerke[i] == "u" or vassmerke[i] == "U":
 45.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "TGT"
 46.     elif vassmerke[i] == "v" or vassmerke[i] == "V":
 47.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "GAG"
 48.     elif vassmerke[i] == "w" or vassmerke[i] == "W":
 49.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "TGC"
 50.     elif vassmerke[i] == "x" or vassmerke[i] == "X":
 51.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "TCG"
 52.     elif vassmerke[i] == "y" or vassmerke[i] == "Y":
 53.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "TGG"
 54.     elif vassmerke[i] == "z" or vassmerke[i] == "Z":
 55.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "TCC"
 56.     elif vassmerke[i] == "æ" or vassmerke[i] == "Æ":
 57.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "CCA"
 58.     elif vassmerke[i] == "ø" or vassmerke[i] == "Ø":
 59.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "CCT"
 60.     elif vassmerke[i] == "å" or vassmerke[i] == "Å":
 61.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "CCG"
 62.     elif vassmerke[i] == " ":
 63.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "CCC"
 64.     elif vassmerke[i] == "-":
 65.         genetisk_vassmerke = genetisk_vassmerke + "GGG"
 66.        
 67. print(genetisk_vassmerke)
RAW Paste Data