SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 21st, 2019 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdio>
 3. #include <cstdlib>
 4. #include <ctime>
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8. class List;
 9.  
 10. class ListNode
 11. {
 12.     int x;
 13.     double y;
 14.     char z;
 15.  
 16.     ListNode* next;
 17.  
 18. public:
 19.     ListNode(int); // <---- konstruktor!!!!!
 20.  
 21.     void display();
 22.  
 23.     friend class List; // <----- klasa List ma dostęp do wszystkich składników prywatnych klasy ListNode
 24. };
 25.  
 26. class List
 27. {
 28.     int size;
 29.     ListNode* head; // pierwszy element listy
 30.  
 31. public:
 32.     List();
 33.     ~List(); // <----- destruktor
 34.  
 35.     void addNode(int);
 36.     void fillGoodInCorporation(int);
 37.     ListNode* searchNode(int);
 38.     void deleteNode(int);
 39.     void showFirstNodes(int);
 40.     void showLastNodes(int);
 41.     void showNodes();
 42.     void clear();
 43.  
 44.     int getSize();
 45. };
 46.  
 47. // ciało konstruktora
 48. ListNode::ListNode(int x)
 49. {
 50.     this->x = x;
 51.     this->y = 1 + rand() % 100;
 52.     this->z = 'T';
 53.  
 54.     this->next = NULL;
 55. }
 56.  
 57.  
 58. void ListNode::display() //wyswietlanie konkretnego ListNoda
 59. {
 60.     cout << x << " " << y << " " << z << endl;
 61. }
 62.  
 63. List::List()
 64. {
 65.     this->size = 0;
 66.     this->head = NULL;
 67. }
 68.  
 69. List::~List()
 70. {
 71.     this->clear();
 72. }
 73.  
 74. void List::addNode(int x)
 75. {
 76.     if (head == NULL) {
 77.         this->head = new ListNode(x);
 78.         this->size++;
 79.  
 80.         return;
 81.     }
 82.  
 83.     // Lecimy po liście, dopóki nie natrafimy na ostatni element
 84.     ListNode* temp = head;
 85.     ListNode* next = temp->next;
 86.  
 87.     // Czy dodawany element jest mniejszy od pierwszego
 88.     // W tym wypadku nowy element staje się pierwszym
 89.     if (temp->x > x) {
 90.         ListNode* newNode = new ListNode(x);
 91.  
 92.         newNode->next = temp;
 93.         head = newNode;
 94.  
 95.         this->size++;
 96.         return;
 97.     }
 98.  
 99.     while (next) {
 100.  
 101.         // Jeżeli dodajemy elemnt większy od ogona, to ten warunek nigdy nie zajdzie
 102.         // Jeżeli tak nie jest, to pętla zatrzyma się gdzieś w środku
 103.         if (next->x > x) {
 104.             break;
 105.         }
 106.  
 107.         temp = temp->next;
 108.         next = temp->next;
 109.     }
 110.  
 111.     // aktualizacj listy
 112.     ListNode* newNode = new ListNode(x);
 113.  
 114.     newNode->next = next;
 115.     temp->next = newNode;
 116.  
 117.     this->size++;
 118. }
 119.  
 120. void List::fillGoodInCorporation(int X)
 121. {
 122.     for (int i = 0; i < X; i++) {
 123.         this->addNode(99 + rand() % 99001);
 124.     }
 125. }
 126.  
 127. ListNode* List::searchNode(int x)
 128. {
 129.     ListNode* temp = head;
 130.     while (temp) {
 131.         if (temp->x == x) {
 132.             break;
 133.         }
 134.  
 135.         temp = temp->next;
 136.     }
 137.  
 138.     return temp;
 139. }
 140.  
 141. void List::deleteNode(int x)
 142. {
 143.     if (head == NULL) {
 144.         cout << "List is empty!" << endl;
 145.         return;
 146.     }
 147.  
 148.     ListNode* temp = head;
 149.  
 150.     // jeśli lista ma tylko jeden element, to usuwamy head, setujemy na nulla, zerujemy size i tyle
 151.     if (head->x == x) {
 152.         head = temp->next;
 153.         delete temp;
 154.  
 155.  
 156.         this->size--;
 157.         return;
 158.     }
 159.  
 160.     //potrzeba informacji o poprzednim elemencie by posklejac liste
 161.     ListNode* prev = temp;
 162.     temp = temp->next;
 163.  
 164.     while (temp) {
 165.         if (temp->x == x) {
 166.             break;
 167.         }
 168.  
 169.         prev = temp;
 170.         temp = temp->next;
 171.     }
 172.  
 173.     if (temp == NULL) {
 174.         cout << "Node not found!" << endl;
 175.         return;
 176.     }
 177.  
 178.     prev->next = temp->next;
 179.     delete temp;
 180.  
 181.     this->size--;
 182. }
 183.  
 184. void List::showFirstNodes(int Y) {
 185.     ListNode* temp = head;
 186.     for (int i = 0; i < Y; i++) {
 187.         if (temp == NULL) {
 188.             break;
 189.         }
 190.  
 191.         cout << i + 1 << ": ";
 192.         temp->display();
 193.         temp = temp->next;
 194.     }
 195.  
 196.     cout << endl;
 197. }
 198.  
 199. void List::showLastNodes(int Z) {
 200.     ListNode* temp = head;
 201.  
 202.     if (this->size < Z) {
 203.         this->showNodes();
 204.         return;
 205.     }
 206.  
 207.     // obliczamy liczbę elemntów z przodu
 208.     int firstSize = size - Z;
 209.  
 210.     // przesuwamy się na Z-ty od końca elemnt
 211.     for (int i = 0; i < firstSize; i++) {
 212.         temp = temp->next;
 213.     }
 214.  
 215.     // wyświetlamy Z ostatnich elemntów
 216.     for (int i = 0; i < Z; i++) {
 217.         cout << i + 1 << ": ";
 218.         temp->display();
 219.         temp = temp->next;
 220.     }
 221.  
 222.     cout << endl;
 223. }
 224.  
 225. void List::showNodes()
 226. {
 227.     ListNode* temp = head;
 228.  
 229.     int i = 0;
 230.     while (temp) {
 231.         cout << i++ + 1 << ": ";
 232.         temp->display();
 233.         temp = temp->next;
 234.     }
 235.     cout << endl;
 236. }
 237.  
 238. void List::clear()
 239. {
 240.     ListNode* temp = head;
 241.  
 242.     while (temp) {
 243.         ListNode* next = temp->next;
 244.         delete temp;
 245.         temp = next;
 246.     }
 247.  
 248.     this->head = NULL;
 249.     this->size = 0;
 250. }
 251.  
 252. int List::getSize()
 253. {
 254.     return this->size;
 255. }
 256.  
 257. int main()
 258. {
 259.     srand((unsigned) time(NULL));
 260.  
 261.     // File handling bitch
 262.     FILE* file = fopen("inlab02.txt", "r");
 263.  
 264.     if (!file) {
 265.         cerr << "File not found!!" << endl << endl;
 266.         exit(EXIT_FAILURE);
 267.     }
 268.  
 269.     int X, k1, k2, k3, k4, k5;
 270.     fscanf(file, "%d %d %d %d %d %d", &X, &k1, &k2, &k3, &k4, &k5);
 271.     fclose(file);
 272.  
 273.     clock_t begin, end;
 274.     double time_spent;
 275.     begin = clock();
 276.  
 277.     List* list = new List();
 278.  
 279.     list->searchNode(k1);
 280.     list->fillGoodInCorporation(X);
 281.     cout << list->getSize() << endl << endl;
 282.     list->showFirstNodes(20);
 283.     list->addNode(k2);
 284.     list->showFirstNodes(20);
 285.     list->addNode(k3);
 286.     list->showFirstNodes(20);
 287.     list->addNode(k4);
 288.     list->showFirstNodes(20);
 289.     list->addNode(k5);
 290.     list->deleteNode(k3);
 291.     list->showFirstNodes(20);
 292.     list->deleteNode(k2);
 293.     list->showFirstNodes(20);
 294.     list->deleteNode(k5);
 295.     cout << list->getSize() << endl << endl;
 296.     list->searchNode(k5);
 297.     list->showLastNodes(11);
 298.     cout << list->getSize() << endl << endl;
 299.     list->clear();
 300.  
 301.     end = clock();
 302.     time_spent = (double)(end - begin) / CLOCKS_PER_SEC;
 303.  
 304.     delete list;
 305.  
 306.     cout << "Total time: " << time_spent << endl << endl;
 307. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top