daily pastebin goal
83%
SHARE
TWEET

bio

a guest Dec 17th, 2017 65 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # -*- coding: utf-8 -*-
 2.  
 3. #  Ukryte modele Markova - odtworzenie i prezentacja eksperymentu z „nieuczciwym
 4. # kasynem” (generator danych tj. „sztuczny krupier” zachowujący się zgodnie z podanymi
 5. # przez użytkownika prawdopodobieństwami i próba odtworzenia przebiegu podmian kostki na
 6. # podstawie sekwencji wyników wyjściowych). Typ A. Implementacja algorytmów z wykładu i
 7. # porównanie predykcji (tj. Viterbi oraz ciąg prawdopodobieństw a'posteriori) z
 8. # rzeczywistości
 9. import random
 10. import numpy as np
 11.  
 12. class Dice:
 13.  
 14.     def __init__(self, name, sequenceStateTable):
 15.         self.name = name
 16.         self.stateNum = len(sequenceStateTable)
 17.         self.tab = sequenceStateTable
 18.         self.actualState = random.randint(1, 6)
 19.  
 20.     def throwDice(self):
 21.         fortune = random.random()
 22.         result = 0
 23.         for i in range(self.stateNum):
 24.             result += self.tab[i]
 25.             if(result > fortune):
 26.                 self.actualState = i
 27.                 return i + 1
 28.         return self.stateNum
 29.  
 30.  
 31.  
 32. class Cassino:
 33.  
 34.     def __init__(self, diceTab, replaceDiceTable):
 35.         self.diceThrow = diceTab
 36.         self.diceNum = len(diceTab)
 37.         self.replaceDiceTable = replaceDiceTable
 38.         self.actualMainState = 0
 39.         self.timeStep = 0
 40.         pass
 41.  
 42.     def tryReplaceDice(self):
 43.         fortune = random.random()
 44.         result = 0
 45.         for i in range(len(self.replaceDiceTable)):
 46.             result += self.replaceDiceTable[self.actualMainState][i]
 47.             if (result > fortune):
 48.                 self.actualMainState = i
 49.                 return i
 50.         pass
 51.  
 52.     def generateNextState(self):
 53.         # TODO Tu zamieniłem kolejnosc
 54.         diceState = self.tryReplaceDice()
 55.         diceThrowResult = self.diceThrow[self.actualMainState].throwDice()
 56.         return [diceState, diceThrowResult]
 57.  
 58. def initCassino():
 59.     fairSequenceStateTable = [np.log(1./6), 1./6, 1./6, 1./6, 1./6, 1./6]
 60.     fairDice = Dice("fair", fairSequenceStateTable)
 61.  
 62.     loadedSequenceStateTable = [0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.5] # ToDO tu bylo 0.9, zamienilem na 0.5
 63.     loadedDice = Dice("loaded", loadedSequenceStateTable)
 64.     diceTab = [fairDice, loadedDice]
 65.     replaceDiceTable = [[0.95, 0.05], [0.1, 0.9]]#[[0.95, 0.05], [0.1, 0.9]]
 66.  
 67.     cassino = Cassino(diceTab, replaceDiceTable)
 68.     return cassino
 69.  
 70. # ToDo dodana funkcja - na razie tylko wypisuje stany i prawdopodobienstwa
 71. def countProbability(cassino, throwSequence, startState):
 72.     if len(throwSequence) == 1:
 73.         priorPropability =1
 74.         state = startState
 75.     else:
 76.         state, priorPropability = countProbability(cassino, throwSequence[0:-1], startState)
 77.  
 78.  
 79.     max_propability = 0
 80.     for i in range(cassino.diceNum):
 81.         temp_propability = cassino.replaceDiceTable[state][i] * cassino.diceThrow[i].tab[throwSequence[-1]-1]
 82.         if temp_propability>max_propability:
 83.             max_propability = temp_propability
 84.             state = i
 85.     max_propability *= priorPropability
 86.     print (state, max_propability)
 87.     return state, max_propability
 88.  
 89. def viterbi2(cassino, throwSequence):
 90.     for i in range (cassino.diceNum):
 91.         print ("sekwencja nr:", i)
 92.         countProbability(cassino, throwSequence, i)
 93.  
 94.  
 95.  
 96.  
 97.  
 98. def viterbi(cassino, throwSequence):
 99.     V = [[1], [0]]
 100.     ptr = [[],[]]
 101.  
 102.     # for throw in range(1, len(throwSequence) + 1):
 103.     for throw in range(len(throwSequence)):
 104.         for state in range(2):
 105.             acctualThrowIndex = throwSequence[throw] - 1
 106.  
 107.             ei = cassino.diceThrow[state].tab[acctualThrowIndex]
 108.             pkp0state = V[0][throw] * cassino.replaceDiceTable[0][state]
 109.             pkp1state = V[1][throw] * cassino.replaceDiceTable[1][state]
 110.  
 111.             maxk = max(pkp0state, pkp1state)
 112.             ptr[state].append(np.argmax([pkp0state, pkp1state]))
 113.             V[state].append( ei*maxk)
 114.  
 115.     print(V[0])
 116.     print(V[1])
 117.     print(np.argmax(V, 0)[-1])
 118.     print(ptr[0])
 119.     print(ptr[1])
 120.  
 121.  
 122.     stateWay = [np.argmax(V, 0)[-1]]
 123.     for i in range(len(throwSequence)-1):
 124.         stateWay.append(ptr[stateWay[-1]][-1-i])
 125.  
 126.     stateWay = list(reversed(stateWay))
 127.     return stateWay
 128.    
 129. def aposterioti(cassino, throwSequence):
 130.     b = [[1],[1]]
 131.     for throwI in range(len(throwSequence)):
 132.         for state in range(2):
 133.             sumBk = 0
 134.             acctualThrowIndex = throwSequence[throwI] - 1
 135.             ei = cassino.diceThrow[state].tab[acctualThrowIndex]
 136.             for i in range(2):
 137.                 sumBk = ei*cassino.replaceDiceTable[i][state]*b[state][throwI]
 138.             b[state].append(sumBk)
 139.     print(b)
 140.     pass
 141.  
 142. if __name__ == "__main__":
 143.     cassino = initCassino()
 144.     throwSequence = []
 145.     stateSequence = []
 146.     sequenceLen = 30
 147.     for i in range(sequenceLen):
 148.         state, throwResult = cassino.generateNextState()
 149.         throwSequence.append(throwResult)
 150.         stateSequence.append(state)
 151.     throwSequence =[6,1, 2, 6,6,6]
 152.     # throwSequence = [6, 5,1,1,6, 6,4,5,3,1,3,2,6,5,1,2,4,5,6,3,6,6,6,4,6,3,1,6,3,6,6,6,3,1,6,2,3,2,6,4,5,5,2,3,6,2,6,6,6,6,6,6,2,5,1,5,1,6,3,1]
 153.     # throwSequence = [2, 2, 2, 5, 5, 5, 4, 4, 1 , 6, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6 ,3, 5, 6, 4, 3, 2, 4, 3, 6, 4, 1, 3, 1, 5, 1, 3, 4, 6, 5, 1, 4, 6, 3, 5,3,4,1,1,1,2,6,4,1,4,6,2,6,2,5,3,3,5,6]
 154.       #viterbi(cassino, throwSequence, first)
 155.     print("z aposterioti :  ",aposterioti(cassino, throwSequence))
 156.  
 157.     # countProbability(cassino, throwSequence) #ToDo dodalem
RAW Paste Data
Top