Need a unique gift idea?
A Pastebin account makes a great Christmas gift
SHARE
TWEET

bio

a guest Dec 17th, 2017 65 Never
Upgrade to PRO!
ENDING IN00days00hours00mins00secs
 
 1. # -*- coding: utf-8 -*-
 2.  
 3. #  Ukryte modele Markova - odtworzenie i prezentacja eksperymentu z „nieuczciwym
 4. # kasynem” (generator danych tj. „sztuczny krupier” zachowujący się zgodnie z podanymi
 5. # przez użytkownika prawdopodobieństwami i próba odtworzenia przebiegu podmian kostki na
 6. # podstawie sekwencji wyników wyjściowych). Typ A. Implementacja algorytmów z wykładu i
 7. # porównanie predykcji (tj. Viterbi oraz ciąg prawdopodobieństw a'posteriori) z
 8. # rzeczywistości
 9. import random
 10. import numpy as np
 11.  
 12. class Dice:
 13.  
 14.     def __init__(self, name, sequenceStateTable):
 15.         self.name = name
 16.         self.stateNum = len(sequenceStateTable)
 17.         self.tab = sequenceStateTable
 18.         self.actualState = random.randint(1, 6)
 19.  
 20.     def throwDice(self):
 21.         fortune = random.random()
 22.         result = 0
 23.         for i in range(self.stateNum):
 24.             result += self.tab[i]
 25.             if(result > fortune):
 26.                 self.actualState = i
 27.                 return i + 1
 28.         return self.stateNum
 29.  
 30.  
 31.  
 32. class Cassino:
 33.  
 34.     def __init__(self, diceTab, replaceDiceTable):
 35.         self.diceThrow = diceTab
 36.         self.diceNum = len(diceTab)
 37.         self.replaceDiceTable = replaceDiceTable
 38.         self.actualMainState = 0
 39.         self.timeStep = 0
 40.         pass
 41.  
 42.     def tryReplaceDice(self):
 43.         fortune = random.random()
 44.         result = 0
 45.         for i in range(len(self.replaceDiceTable)):
 46.             result += self.replaceDiceTable[self.actualMainState][i]
 47.             if (result > fortune):
 48.                 self.actualMainState = i
 49.                 return i
 50.         pass
 51.  
 52.     def generateNextState(self):
 53.         # TODO Tu zamieniłem kolejnosc
 54.         diceState = self.tryReplaceDice()
 55.         diceThrowResult = self.diceThrow[self.actualMainState].throwDice()
 56.         return [diceState, diceThrowResult]
 57.  
 58. def initCassino():
 59.     fairSequenceStateTable = [np.log(1./6), 1./6, 1./6, 1./6, 1./6, 1./6]
 60.     fairDice = Dice("fair", fairSequenceStateTable)
 61.  
 62.     loadedSequenceStateTable = [0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.5] # ToDO tu bylo 0.9, zamienilem na 0.5
 63.     loadedDice = Dice("loaded", loadedSequenceStateTable)
 64.     diceTab = [fairDice, loadedDice]
 65.     replaceDiceTable = [[0.95, 0.05], [0.1, 0.9]]#[[0.95, 0.05], [0.1, 0.9]]
 66.  
 67.     cassino = Cassino(diceTab, replaceDiceTable)
 68.     return cassino
 69.  
 70. # ToDo dodana funkcja - na razie tylko wypisuje stany i prawdopodobienstwa
 71. def countProbability(cassino, throwSequence, startState):
 72.     if len(throwSequence) == 1:
 73.         priorPropability =1
 74.         state = startState
 75.     else:
 76.         state, priorPropability = countProbability(cassino, throwSequence[0:-1], startState)
 77.  
 78.  
 79.     max_propability = 0
 80.     for i in range(cassino.diceNum):
 81.         temp_propability = cassino.replaceDiceTable[state][i] * cassino.diceThrow[i].tab[throwSequence[-1]-1]
 82.         if temp_propability>max_propability:
 83.             max_propability = temp_propability
 84.             state = i
 85.     max_propability *= priorPropability
 86.     print (state, max_propability)
 87.     return state, max_propability
 88.  
 89. def viterbi2(cassino, throwSequence):
 90.     for i in range (cassino.diceNum):
 91.         print ("sekwencja nr:", i)
 92.         countProbability(cassino, throwSequence, i)
 93.  
 94.  
 95.  
 96.  
 97.  
 98. def viterbi(cassino, throwSequence):
 99.     V = [[1], [0]]
 100.     ptr = [[],[]]
 101.  
 102.     # for throw in range(1, len(throwSequence) + 1):
 103.     for throw in range(len(throwSequence)):
 104.         for state in range(2):
 105.             acctualThrowIndex = throwSequence[throw] - 1
 106.  
 107.             ei = cassino.diceThrow[state].tab[acctualThrowIndex]
 108.             pkp0state = V[0][throw] * cassino.replaceDiceTable[0][state]
 109.             pkp1state = V[1][throw] * cassino.replaceDiceTable[1][state]
 110.  
 111.             maxk = max(pkp0state, pkp1state)
 112.             ptr[state].append(np.argmax([pkp0state, pkp1state]))
 113.             V[state].append( ei*maxk)
 114.  
 115.     print(V[0])
 116.     print(V[1])
 117.     print(np.argmax(V, 0)[-1])
 118.     print(ptr[0])
 119.     print(ptr[1])
 120.  
 121.  
 122.     stateWay = [np.argmax(V, 0)[-1]]
 123.     for i in range(len(throwSequence)-1):
 124.         stateWay.append(ptr[stateWay[-1]][-1-i])
 125.  
 126.     stateWay = list(reversed(stateWay))
 127.     return stateWay
 128.    
 129. def aposterioti(cassino, throwSequence):
 130.     b = [[1],[1]]
 131.     for throwI in range(len(throwSequence)):
 132.         for state in range(2):
 133.             sumBk = 0
 134.             acctualThrowIndex = throwSequence[throwI] - 1
 135.             ei = cassino.diceThrow[state].tab[acctualThrowIndex]
 136.             for i in range(2):
 137.                 sumBk = ei*cassino.replaceDiceTable[i][state]*b[state][throwI]
 138.             b[state].append(sumBk)
 139.     print(b)
 140.     pass
 141.  
 142. if __name__ == "__main__":
 143.     cassino = initCassino()
 144.     throwSequence = []
 145.     stateSequence = []
 146.     sequenceLen = 30
 147.     for i in range(sequenceLen):
 148.         state, throwResult = cassino.generateNextState()
 149.         throwSequence.append(throwResult)
 150.         stateSequence.append(state)
 151.     throwSequence =[6,1, 2, 6,6,6]
 152.     # throwSequence = [6, 5,1,1,6, 6,4,5,3,1,3,2,6,5,1,2,4,5,6,3,6,6,6,4,6,3,1,6,3,6,6,6,3,1,6,2,3,2,6,4,5,5,2,3,6,2,6,6,6,6,6,6,2,5,1,5,1,6,3,1]
 153.     # throwSequence = [2, 2, 2, 5, 5, 5, 4, 4, 1 , 6, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6 ,3, 5, 6, 4, 3, 2, 4, 3, 6, 4, 1, 3, 1, 5, 1, 3, 4, 6, 5, 1, 4, 6, 3, 5,3,4,1,1,1,2,6,4,1,4,6,2,6,2,5,3,3,5,6]
 154.       #viterbi(cassino, throwSequence, first)
 155.     print("z aposterioti :  ",aposterioti(cassino, throwSequence))
 156.  
 157.     # countProbability(cassino, throwSequence) #ToDo dodalem
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top