daily pastebin goal
28%
SHARE
TWEET

Turpost

a guest Apr 21st, 2017 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Sammendrag:
  2. Denne bacheloroppgaven går ut på å lage et system for digital registrering av turposter. De fleste idrettslag/turlag i Norge har en eller annen form for fjell-turposter eller lignende som er mulig for alle å melde seg på for å kunne fullføre disse turene. Det blir ofte lagt ut bøker i postkasser på disse turpostene som det er mulig å skrive navnet sitt i. Dette blir da registrert av turlaget/idrettslaget ved sesongslutt. Det er også vanlig med mønsterklyper som skal klippes med klippekort som bevis på at man har vært på den aktuelle turposten.
  3. Systemet bruker en database for registrering av turposter, der turlag/idrettslag legger ut turposter digitalt via en kartfunksjon, og brukere kan registrere turpostene med GPS-posisjon dersom de befinner seg innen for en viss radius til den aktuelle turposten til turlaget de er medlem av. Dette gjør systemet enkelt for både brukere og lag/organisasjoner som ønsker å registrere turer og få en digital oversikt.
  4.  
  5. Abstract in English:  
  6. This bachelor’s thesis is about creating a system for digital registration of mountain hikes. Most sports organizations in Norway have some kind of mountain tours or similar that are possible for everyone to sign up for in order to complete and register these tours. It is often posted books in mailboxes on these tour posts so that it is possible to enter their name. This will be recorded by the organization at the end of the season. It is also common with rock cards as proof of having been on the current mountain.
  7.  
  8. The system uses a database to register trips, where organizations digitally register mountain hikes via a map feature, and users can register the posts with GPS-position if they are within a certain radius of the current mountain-post of the organization they are a member of. This makes the system easy for both users and organizations who wish to register tours and get a digital overview.
RAW Paste Data
Top