SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 25th, 2019 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //OLD
 2.  
 3. @Override
 4.     protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
 5.         http.authorizeRequests()
 6.                 .antMatchers("/*").permitAll()
 7.                 .antMatchers("/login*").permitAll() //login да е достъпен без authentication
 8.                 .antMatchers("/beers/**").permitAll()//beers да e sдостъпен без authentication
 9.                 .antMatchers("/beers/authenticated/**").authenticated()//всичко след /authenticated да е с authentication
 10.                 .antMatchers("/beers/admin/**").hasRole("ADMIN")//всичко след /admin да е само за админска роля
 11.                 .and()
 12.                 .httpBasic()
 13.                 .authenticationEntryPoint(authenticationEntryPoint);
 14.  
 15.         http.addFilterAfter(new SecurityCustomFilter(),
 16.                 BasicAuthenticationFilter.class);
 17.     }
 18.  
 19. //NEW
 20.  
 21. @Override
 22.     protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
 23.         http.authorizeRequests()
 24.                 .antMatchers("/**", "/login/**", "/beers/**").permitAll()
 25.                 .anyRequest().authenticated() // по-този начин ще позволиш всички заявки да се виждат от който и да е логнат. можеш да //го направиш и да ти излизат определени линкове, но трябва да потърсите в нета доста.
 26. //Препоръчвам да си използвате този вариант дето съм ви дал, а това, което е от долу за admin-a да го правите в controller-a, тоест на //заявката детол е за admin страницата взимате usera по username и проверявате дали е админ. Ако е админ връщате страницата, ако не е //админ връщате error страница с някакъв надпис, че нямаш достъп защото нямаш admin права ;)
 27.                 .antMatchers("/beers/admin/**").hasRole("ADMIN") // тук ако искаш да стане по-advanced, както си тръгнал да го правиш //трябва да прочетеш, защото тук "ADMIN", не съм сигурен, че ще го разбере. Попринцип User-a на Spring Security очаква списък с //Authorities и затова не знам тоя админ дали ще го разбере. Трябва да го проверите. А и от по какъв начин му давате на този user роля //Admin?
 28.                 .and()
 29.                 .httpBasic()
 30.                 .authenticationEntryPoint(authenticationEntryPoint);
 31.  
 32.         http.addFilterAfter(new SecurityCustomFilter(),
 33.                 BasicAuthenticationFilter.class);
 34.     }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top