SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 18th, 2020 402 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -- phpMyAdmin SQL Dump
 2. -- version 5.0.1
 3. -- https://www.phpmyadmin.net/
 4. --
 5. -- Host: 127.0.0.1
 6. -- Creato il: Feb 18, 2020 alle 11:21
 7. -- Versione del server: 10.4.11-MariaDB
 8. -- Versione PHP: 7.4.1
 9.  
 10. SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
 11. SET AUTOCOMMIT = 0;
 12. START TRANSACTION;
 13. SET time_zone = "+00:00";
 14.  
 15.  
 16. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
 17. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
 18. /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
 19. /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
 20.  
 21. --
 22. -- Database: `agency`
 23. --
 24.  
 25. -- --------------------------------------------------------
 26.  
 27. --
 28. -- Struttura della tabella `donations`
 29. --
 30.  
 31. CREATE TABLE `donations` (
 32.   `id` int(11) NOT NULL,
 33.   `userId` int(11) NOT NULL,
 34.   `listId` int(11) NOT NULL,
 35.   `amount` float NOT NULL,
 36.   `paymentMethod` varchar(128) NOT NULL,
 37.   `date` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
 38. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
 39.  
 40. --
 41. -- Dump dei dati per la tabella `donations`
 42. --
 43.  
 44. INSERT INTO `donations` (`id`, `userId`, `listId`, `amount`, `paymentMethod`, `date`) VALUES
 45. (1, 11, 1, 123.45, 'Bank transfer', '2020-02-09 07:16:24'),
 46. (2, 11, 2, 15, 'Credit Card', '2020-02-10 07:06:30'),
 47. (3, 1, 1, 30, 'Pay Pal', '2020-02-10 10:01:41');
 48.  
 49. -- --------------------------------------------------------
 50.  
 51. --
 52. -- Struttura della tabella `email_verify_codes`
 53. --
 54.  
 55. CREATE TABLE `email_verify_codes` (
 56.   `id` int(11) NOT NULL,
 57.   `userId` int(11) NOT NULL,
 58.   `email` varchar(128) NOT NULL,
 59.   `code` varchar(32) NOT NULL,
 60.   `used` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0
 61. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
 62.  
 63. --
 64. -- Dump dei dati per la tabella `email_verify_codes`
 65. --
 66.  
 67. INSERT INTO `email_verify_codes` (`id`, `userId`, `email`, `code`, `used`) VALUES
 68. (1, 4, 'cyprian17a@gmail.com', 'tx06kkncz1vyh77uxvz97if49ejcdd9o', 0),
 69. (2, 5, 'bolech123@interia.pl', 'gvu2k1tjaqv131zvkpiwv1yn2vffi1i2', 0),
 70. (4, 7, 'cyprian.s.wojtas@gmail.com', '2nzedai3zsll5xvpjpdhdies8r18dwor', 0),
 71. (5, 8, 'cyprian.s.wojtas@gmail.com', 'a7ecbh4q18rjjq94hgi7laqj4j71qgzl', 0),
 72. (6, 9, 'cyprian.s.wojtas@gmail.com', 'msn7fuwqlj9bbsodmnca916iyjzjuxh2', 0),
 73. (7, 10, 'cyprian.s.wojtas@gmail.com', 'z1h9pyjd8n0vtatasxa1c59s66zk8ckj', 0),
 74. (8, 11, 'cyprian.s.wojtas@gmail.com', '61k5zvgxzmzshl1k46v3tc1s215oton8', 0),
 75. (9, 12, 'bolech123@interia.pl', 'y1ue3dzqctnlt7yrbyh8y2g5vfvdic0o', 0),
 76. (10, 13, 'jakis@adres-email.com', '4lrglyvqqqds5r5d2sv9ha27yxfubscw', 0),
 77. (11, 14, 'jakis@adres-email.pl', 'jzg1zo0mhdpondgy7nr3qqy8ebhn8p6m', 0),
 78. (12, 15, 'jakis2@adres-email.pl', 'vwn8nh0uek2gefv7z5ijhji932kzf8l2', 0),
 79. (13, 16, 'kowalski@adres-email.pl', 'k0tzx8pzuel41fx6hs09k20fug4bkh4o', 0);
 80.  
 81. -- --------------------------------------------------------
 82.  
 83. --
 84. -- Struttura della tabella `links`
 85. --
 86.  
 87. CREATE TABLE `links` (
 88.   `id` int(11) NOT NULL,
 89.   `listId` int(11) NOT NULL,
 90.   `url` varchar(32) NOT NULL,
 91.   `maxUses` int(11) NOT NULL
 92. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
 93.  
 94. -- --------------------------------------------------------
 95.  
 96. --
 97. -- Struttura della tabella `lists`
 98. --
 99.  
 100. CREATE TABLE `lists` (
 101.   `id` int(11) NOT NULL,
 102.   `name` varchar(128) NOT NULL,
 103.   `description` text NOT NULL,
 104.   `userId` int(11) NOT NULL,
 105.   `goal` float NOT NULL,
 106.   `date` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
 107. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
 108.  
 109. --
 110. -- Dump dei dati per la tabella `lists`
 111. --
 112.  
 113. INSERT INTO `lists` (`id`, `name`, `description`, `userId`, `goal`, `date`) VALUES
 114. (1, 'Schronisko dla psów', 'Zbieramy fundusze na schonisko dla miejscowych psów z Zatora. Bardzo potrzebują naszej pomocy. W obecnej sytuacji nawet po służbie muszą spać w samochodzie. Bardzo liczą na Waszą pomoc.', 14, 10000, '2020-01-29 14:06:18'),
 115. (2, 'Pomoc dla uchodźców z Polszy', 'Uchodźcy z Polszy przebywających we Włoszech potrzebują pomocy pieniężnej na przeżycie w tych ciężkich warunkach kolejnych dwóch tygodni. Liczy się każda pomoc.', 11, 500, '2020-02-07 14:12:58'),
 116. (3, 'Halo, halo, to jest test', 'Grosza daj liście mojej', 1, 0.01, '2020-02-11 12:58:12'),
 117. (4, 'Mój stary', 'Stary potrzebuje na wódę', 12, 666.66, '2020-02-18 11:21:27');
 118.  
 119. -- --------------------------------------------------------
 120.  
 121. --
 122. -- Struttura della tabella `list_members`
 123. --
 124.  
 125. CREATE TABLE `list_members` (
 126.   `id` int(11) NOT NULL,
 127.   `listId` int(11) NOT NULL,
 128.   `userId` int(11) NOT NULL,
 129.   `linkId` int(11) NOT NULL
 130. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
 131.  
 132. --
 133. -- Dump dei dati per la tabella `list_members`
 134. --
 135.  
 136. INSERT INTO `list_members` (`id`, `listId`, `userId`, `linkId`) VALUES
 137. (1, 1, 1, 1),
 138. (2, 1, 11, 1),
 139. (3, 2, 11, 1);
 140.  
 141. -- --------------------------------------------------------
 142.  
 143. --
 144. -- Struttura della tabella `notifications`
 145. --
 146.  
 147. CREATE TABLE `notifications` (
 148.   `id` int(11) NOT NULL,
 149.   `userId` int(11) NOT NULL,
 150.   `notification` varchar(1024) NOT NULL,
 151.   `date` int(11) NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
 152.   `readed` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0
 153. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
 154.  
 155. -- --------------------------------------------------------
 156.  
 157. --
 158. -- Struttura della tabella `password_reset_codes`
 159. --
 160.  
 161. CREATE TABLE `password_reset_codes` (
 162.   `id` int(11) NOT NULL,
 163.   `userId` int(11) NOT NULL,
 164.   `code` varchar(128) NOT NULL,
 165.   `date` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
 166. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
 167.  
 168. --
 169. -- Dump dei dati per la tabella `password_reset_codes`
 170. --
 171.  
 172. INSERT INTO `password_reset_codes` (`id`, `userId`, `code`, `date`) VALUES
 173. (5, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$NFhvB8nx$b5f44774f3cbc03ce88fa395df0614baff63b7074667bcffcf74948128cd5c8b', '2020-02-07 06:09:03'),
 174. (7, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$JHwZGPFf$68ec08a7dd3e850550b9dcb91e80cb0f96eb9bc39fc84461e28ce38ec641873d', '2020-02-07 09:07:57'),
 175. (8, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$0pprU9z2$bc7fad669c0e9480d7e26fbcfd06e969bf36d005a8f4dc25ecb5639361c3a030', '2020-02-07 11:09:29'),
 176. (9, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$hEojjoCp$96bca7019e193ef222e404bfe47de8467bc1a3431a42399cb9a9b8fc6fc5c52a', '2020-02-07 11:18:12'),
 177. (10, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$yAsQoW3R$108d5b5e14610f2079b298d770eca3c9ca12cdd8a2d322f0bb744b5a4bb77992', '2020-02-07 11:40:06'),
 178. (12, 12, 'pbkdf2:sha256:150000$urNTckkg$52db718e56fab8ff802086d686c0c5c0505ca602c4c0726a041c5579d054529d', '2020-02-07 14:23:31'),
 179. (13, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$8oF0vImd$0c2793e34cb66b28898adaa930c570619afefca1a2bb0c43b3cdb4a50fc0d1d0', '2020-02-07 14:26:26'),
 180. (15, 14, 'pbkdf2:sha256:150000$99EtDvhj$343e9fb6b945a98f1d3c6b41d44e4a4228cacaa10f5fdfce325c2d94a3e7f8f9', '2020-02-17 10:54:31'),
 181. (16, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$egNrmnxE$34f90870e172bc72aefebb3c96a9ba449faf9be7f6984a0fc551e4e03773ec61', '2020-02-17 10:56:18'),
 182. (17, 13, 'pbkdf2:sha256:150000$oLGfkscO$4a53fa11f2bbcdff80dff0909e600d2490da092097679fba5f677225648a220e', '2020-02-17 10:58:18'),
 183. (18, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$aJQzx7HR$72e7ba76a328cd43471c9c55ae257b60f8cb9cf6ef4c099725d7755302711d22', '2020-02-17 11:00:40'),
 184. (19, 15, 'pbkdf2:sha256:150000$phH37puC$0156060069e96bc5e2fd32408ed063de99a918cd0c0568d6e4324f21a9e1bf10', '2020-02-17 11:01:16');
 185.  
 186. -- --------------------------------------------------------
 187.  
 188. --
 189. -- Struttura della tabella `sessions`
 190. --
 191.  
 192. CREATE TABLE `sessions` (
 193.   `id` int(11) NOT NULL,
 194.   `userId` int(11) NOT NULL,
 195.   `sessionKey` varchar(128) NOT NULL,
 196.   `ip` varchar(42) NOT NULL,
 197.   `device` varchar(128) NOT NULL,
 198.   `active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
 199.   `date` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
 200. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
 201.  
 202. --
 203. -- Dump dei dati per la tabella `sessions`
 204. --
 205.  
 206. INSERT INTO `sessions` (`id`, `userId`, `sessionKey`, `ip`, `device`, `active`, `date`) VALUES
 207. (1, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$UZZJgsIc$1524c3f529785f5a14', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 208. (2, 2, 'pbkdf2:sha256:150000$FLSBZbN2$d3de25bb33b52c19f0', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 209. (3, 2, 'pbkdf2:sha256:150000$W233bWsm$95898c205890e7bf34', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 210. (4, 2, 'pbkdf2:sha256:150000$U8SLI4f0$6dff3d21a3d7caf0823a3424b655bf41fa4f55f8f14648ede8abda9474d0a313', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 211. (5, 2, 'pbkdf2:sha256:150000$cPGEAjrV$cc7b8ff753af926826dd2dafa2f6693b703bfadd44aa5e0d72913406279a0d98', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 212. (6, 2, 'pbkdf2:sha256:150000$OldSDu2b$7415b9b253afde9b1bf78c169e2e09943c0de7fca95574d7b225324aa3bd963d', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 213. (7, 2, 'pbkdf2:sha256:150000$OuZRQ104$238c8213a4a18f67da1233009fba3dc7d0093c73de995571f00ce98fd935358c', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 214. (8, 2, 'pbkdf2:sha256:150000$a98HPZ8J$8246c721a8009818ea8391f48d1ca64bf8a5fdb5ef8ae6867c9310d6b651f573', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 215. (9, 2, 'pbkdf2:sha256:150000$5RKz8AOZ$27b0da903c2a2b89707fe3ef0f3cdf97a672f15181e5fef45ccc6f8db38d6704', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 216. (10, 2, 'pbkdf2:sha256:150000$l3TH77Dp$ab7d7f461806b4795bd86a4948d35fffceb29753c30416b8ebcf72a53a532a80', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 217. (11, 2, 'pbkdf2:sha256:150000$NsWuHzO1$a5ce68f7b64d0e08244faa7e3c6f3b39198e6c240f4b4228742b4e40c2776c1c', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 218. (12, 2, 'pbkdf2:sha256:150000$0JuaOjEp$5b299962c76a303bcd7530c473722f0d02df16e39fa5052389636c47adf8f3df', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 219. (13, 2, 'pbkdf2:sha256:150000$20ujQaoH$f2b8b33abd7b9a6d9a27a67d0f7dae23f92ae98a1a63f2f3da0f1bc3490e9b9c', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 220. (14, 2, 'pbkdf2:sha256:150000$5yHunx32$c65acb2031ac8505280a911bc637527798c6595e2cbd20e0afdd2e74a3a03111', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 221. (15, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$CWr0Ukpm$5e63968c7418b868d644189c674d4ca27c53f6f7303526e43cd01c4ffdcc6793', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 222. (16, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$LhpoAdDl$500cdbb82a819ca3ffc18f3136190b2240f21c191b30f5b4c3030129568c2d8b', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 223. (17, 2, 'pbkdf2:sha256:150000$QmSSZKmh$20350001dc9db2f6bf36a45ab90e0f2e888c9c45996f80afcc37cba35ef6714e', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 224. (18, 4, 'pbkdf2:sha256:150000$5DHxhDLH$c915243df94d20e74a3963fee012046bd8fab78b1795e18f83065cecfc29b640', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 225. (19, 5, 'pbkdf2:sha256:150000$loCBcxN8$1047361fa1dd34e76d0c3aabd97660dc8ecee36a4ae282bc50cc46ffc87675ff', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 226. (20, 6, 'pbkdf2:sha256:150000$Tf5EcCCi$9624224d9ae0112b1a838ff3842a7402c7b3d5a9205f654b9001cc4daeadf1c9', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 227. (21, 7, 'pbkdf2:sha256:150000$KyQzY80r$93c24f10b6a65461a26e1ebf08c2aa4326eabe17f7ab28f976e145683d2b1a28', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 228. (22, 8, 'pbkdf2:sha256:150000$oTJEGh9o$eb7db8cf7dc6f7f0fc5edd5f3c0c018919c0677d4d4f59fde9cb6cebd4088c72', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 229. (23, 9, 'pbkdf2:sha256:150000$q92BKelW$fc30b84c8db03d2d8fb23b1083c40f96aac799321b73eeb8e8af8a60543ea26e', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 230. (24, 9, 'pbkdf2:sha256:150000$dLMslAO5$fc594d062371ec9a804645995feeae6c1bd6b3e29ba7f18dd9e089e61a446d3b', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 231. (25, 10, 'pbkdf2:sha256:150000$WgeWt9We$c3f0aba8425fee291d6dc855231f540d651396be5006206b6bfbe111c740ec18', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 232. (26, 10, 'pbkdf2:sha256:150000$t5BtjgGW$e8ec1f37c560fcd9073dd93ddb2742b6a660862ca6a412bb9cff5c13468d632e', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 233. (27, 10, 'pbkdf2:sha256:150000$Og3wCWTq$84ce2bf8a0c706be2be81b3b6e23ac6c71abc3d56099d53ce4131d8213ecd282', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 234. (28, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$OGWC3t2I$1dbbdc24e9f0ecadf57f419cc6a14cb2a924308167e4be5a798ac920930646ca', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 235. (29, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$gi0yrR6w$5288cdeea8bb1f51f9ce4a85e7a0eed085b1e2972f964da0fde4d0f2c063217b', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 236. (30, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$Oth8fmMM$2c8d96f036d43ca9609d9538012bc5a434dd86f5fcbb77d556c6b6dfce69a5c4', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 237. (31, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$UKApPkHp$4568f071acad6fd8c7783efba3b04c3c32d3c4b5d5baf99d63de7ab1c0b2a46e', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 238. (32, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$3S9vC9ke$6dcfd96181e0547146999fb5634a514ffb452a4e65f521c1e31d0fdab11a56f0', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 239. (33, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$RuCtlwbE$bf902f7e31f3a0b12013b2fb84b8e5f3e2ae6897f1b5f0559d7cda6d5c34e285', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 240. (34, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$ra0x5Arh$bd5d69df6bcbec2d926f1ae824b17ac17c020ec74cb76e4128e904a8f97fc061', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 241. (35, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$inbV4trr$9c61be702edac1134ad848a6d7708476d5d07c8b4a96043d9cc9ad7dbce1c5cd', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 242. (36, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$VFpc1TE5$b1a9a76f0acef5db3432b28ee08cc5c9a345cc8cf33b52efe62d3fa21e08bc02', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 243. (37, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$CwMOuTrQ$80f1a54ed50cebf87aa3362a20ea291b4ac8f7e464547bc444fb73f49ea6a229', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 244. (38, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$JqkcfXMt$ac7deb9f503eddb79905acf53f4d83b1c38d2eee09d8c56ab02a7e32c1dc20f6', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 245. (39, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$RmmdAWbb$a465cc21c7fcf701a264e9ba84c71aeb438df318bf843b068e7e0e128d4db443', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 246. (40, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$NbFLyQCY$c85f6ea7050e8f6d066b6d5b024f50f52a504a7f68b45accc63e8957a3877026', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 247. (41, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$XZbbvKQo$fab5db3a1fa4c219b7598ec4dfa0acc153ee080febc48184502f3b2215fbc459', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 248. (42, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$Y16NvupA$40a37a4c13bcefe443fd3b0379f54f2cc343d01a050bdf0da170d60b7a499f70', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 249. (43, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$JONgTynK$7912bf55c1861f122eac057a68037e1faeb6d3dad4d14361ba207f7f16b5d009', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0', 1, '2020-02-10 11:30:48'),
 250. (44, 12, 'pbkdf2:sha256:150000$v7UKQc7b$05f837143c3e9edf3e7e3c867baf45056111dab4aa5cb94c47535d0d6a55b28a', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-10 11:27:51'),
 251. (45, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$SUBQMpPj$fbc6fd53a8be4e6e072f60c33272438729795fb13b2b73f8195849a8af45a087', '127.0.0.1', 'insomnia/7.0.6', 1, '2020-02-18 11:02:28'),
 252. (46, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$sEYHVApt$3083f2923397a397abc46e6f030faa2d1757f2a7dd0bfc7924c63ec685d040b9', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 12:33:59'),
 253. (47, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$jxJpSAwb$d93454b3d62f6fdf628c23b76a014b892cb1c3a42a5894002f38b857476c7deb', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 12:46:58'),
 254. (48, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$SGr16THQ$9357e8ea49b22b5fb7e2a0b8cfc9aaa4621bb036d16e5e8453372ef47dcfa703', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 13:01:07'),
 255. (49, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$4p0a9URX$9c0e02dff6ae0d857b9833bea7488880f1e92863cc48a81475278f35fcb78c92', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 13:15:09'),
 256. (50, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$m6UXvl5O$68eb85ffd834d14e2a4d462ef94788dd1fd2181e507e77626e763db5cc794a29', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 14:03:35'),
 257. (51, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$CKbjD0WR$7656254f945047123b0a072d4d9c9b668375286493951eb67514156236386fc0', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 14:21:08'),
 258. (52, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$QwNWV1US$8b186270b02edf50d032e70cfa110af59f017591e99a9f1d3c5548b0d187c6b6', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 14:24:35'),
 259. (53, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$m8unsi3E$8cc1ca6c3cca478c99f7ad9ab24bd838249cb3fb05d0b29388e54e122cdf5ed1', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 14:40:03'),
 260. (54, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$nzeUwXcD$a58c00706960726bb9fb4f27aa3d6cf0fb2c668cacc860a5804c048e06467679', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 14:52:23'),
 261. (55, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$CZuabZBx$fb0ba0be2671d3dca231a73a007b7232213c41fea3778b60fe2ab508f8533016', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 15:19:46'),
 262. (56, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$teccu88H$4e3492f373a5d4f7ccf646736852796114b5f9c302b35157c4d9e08c3b1fd43f', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 15:36:05'),
 263. (57, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$NDSjXfdf$d2fec5a75142e8beee676abb2b922ec1237ddfb69f332caa1a63b0cef81cd7c8', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 15:38:35'),
 264. (58, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$17y8jyBq$51315c3f5e3ae0f3ab21361e00106df0bd7d4bc70a246521959e59f5e0508b4c', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 15:38:49'),
 265. (59, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$P3R6b9YR$73f73d1c1dd20cea63649139767736c4d9127fb50903bcdbc04ff3a72aa35ef8', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 15:42:25'),
 266. (60, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$crXe9HNf$f23a0d57aca6664e5a82a472e0a4a040f875d22406e4bae1467703a1ad132183', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 15:46:50'),
 267. (61, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$f5bDc5Iw$17d1d8cba19f55485196fecf95bb6dd1c0bfcf2c08a75557711ba42b9b84e906', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 15:51:25'),
 268. (62, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$vm8ShR0s$5b69ea03ddc209609091dd386ae2909daf725a012965288df5f43c8f38f808f8', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 16:00:02'),
 269. (63, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$opvYB4Gf$a0df817c210764f449ff4b1ca6cab730332287b3706ae61574e27dc894e94435', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 16:05:13'),
 270. (64, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$EtR4xWYT$828517e57022a5cbdf491b318388c36a5f60aef982c10adc3ed8b8d41f679def', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-13 16:05:59'),
 271. (65, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$9O1yjNkx$db95ab649ff34e071e2c34b3d524648743354b8244d3372a2033470eba9ca8b1', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-14 11:52:19'),
 272. (66, 13, 'pbkdf2:sha256:150000$APMqbq42$da9e5d31664fc4976fb4b2e69d11943d255744222e1ff253af31355643612109', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-14 12:17:02'),
 273. (67, 14, 'pbkdf2:sha256:150000$J16Sk8pK$330ed3764435352e7b8a87c858570953572644b9c9ba5d4efe8f918f7a50b767', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-14 12:21:00'),
 274. (68, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$48WasI4g$1dafd662f8988e38e16bd299811101c633ad1749403c9829f1dea53db0845aea', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-14 12:21:14'),
 275. (69, 15, 'pbkdf2:sha256:150000$fY9RLmF1$ed72a12fe744735a58ac8f12ed7b3838000b5985667709714f93070bbb5fa34f', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-14 12:35:48'),
 276. (70, 15, 'pbkdf2:sha256:150000$2FU7DurJ$9d92c995dc82ac87acc7623d1a0e38037226c9dbdd3dc25c6033e0b38c6d6121', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-14 12:36:15'),
 277. (71, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$6GSVmoiq$b8b2ceb1da163c36cc99512e1ff07036b06e87f6066493f22f72346d71292bbc', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-14 14:24:22'),
 278. (72, 16, 'pbkdf2:sha256:150000$gOSvc9ic$5c10d685abc87f9b02db0182db47dcc0d15518121116c447ce23ba9a24281353', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-14 15:34:08'),
 279. (73, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$tRy4exzr$3bd9d6a567a028a5157daaa5f7849266bdbf29d7294dbc7ea105430b4c293cec', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 09:59:45'),
 280. (74, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$rkqxHjAz$98445daf971ee1175ee7cdc07a49d5444f008a6f74547a8e336930703226a503', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36', 1, '2020-02-14 15:41:32'),
 281. (75, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$YihSyRlz$d410946ad1a6cdb9a5dd74f19df5c0de757774b807788393972b809a144c952f', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 10:00:33'),
 282. (76, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$AXj5pCVh$121841e2a188dc9a2263e42b68bdcc88ad40318ac56c140f6bd740ecf52ba7ba', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 10:01:18'),
 283. (77, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$L5cluv4z$7a2e7f1bdc537bb579ea8e962f02e750c0d5db91aa167f1f4c0fc87dc51f9a83', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 10:05:41'),
 284. (78, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$gpdqsAmj$d6fb9da974edd4ddb2b604d4ec54f48c6b7f45f46204d7910e9a40cf2f2c7fe1', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 12:23:07'),
 285. (79, 16, 'pbkdf2:sha256:150000$nHHL2F9n$d9dd1d8224dcfa85137d7f2d3873d19b96ee30fda1a5548655ed91613072ec7f', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 12:57:26'),
 286. (80, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$nMcrEpaw$c887ad9bdcf94b337d8ae4fc4243e12ddcb279c3a1e38c33dd44d91e728811dd', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 12:59:58'),
 287. (81, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$DDk3aEqm$ad527227c65bbbe417a4c4e89c8f8610d1ab384c17506e0d2317257e23ad9258', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 13:04:52'),
 288. (82, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$9uZJ1sKo$c904dbaa187197befacec2cf4156ca44f4a0a3b7f6318aca8bc8d71b38ad4e6c', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 13:05:20'),
 289. (83, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$qiELOcZq$898663904422af32c51acf1b0a33ebf275851ba3308e90860fe1abe07f67788f', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 13:15:33'),
 290. (84, 14, 'pbkdf2:sha256:150000$YjQhab46$7be9a83e0c7d4d692ee69a491364814317ffb762d3ac60d2ed8ba9e241ebf0bd', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 13:55:25'),
 291. (85, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$3cexMyDP$2d7575b9d5ac52851ca4547188094d7349669bd16ae71763724bf1c2e425c19b', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 14:22:28'),
 292. (86, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$xK24OFNw$3bc6d475e2161b879452e5ab92d66aa7c5b70ff39668f78c0a0cc062e4f0ea5a', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 14:28:40'),
 293. (87, 13, 'pbkdf2:sha256:150000$rN7ft7hp$3b460d9ea2878f9063da7713aef0aaf336498d884a6cee245668481cca02d8ba', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 14:29:54'),
 294. (88, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$cPc28qp1$354b2d2586e5c8002a3e0689a25250f2c70781724d6d841989fd664b081df58c', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 14:51:40'),
 295. (89, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$jo0QraJI$1fa8c4ab3a607be53c44d3a1693f739586d5a9ab23b4417db33a90575f32548e', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 14:54:07'),
 296. (90, 11, 'pbkdf2:sha256:150000$7eylZIyI$a6883401e7503376fc0bd412101af6e9e021e896b6f708348fecee4544c2d9a4', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 14:54:25'),
 297. (91, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$o1fnRMpv$f0aab378dbde30c0d6c28bab191766095147ab05611ae25d2715de0533ebb924', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 15:58:16'),
 298. (92, 13, 'pbkdf2:sha256:150000$fjuLXSYr$f0ce746d4c43c075b1d81d9714f8a8d5b18a6ef4050f32295333911350c7bace', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-17 16:02:23'),
 299. (93, 1, 'pbkdf2:sha256:150000$TSicaY8R$1abed203264290962ad8d0eb041c2709f8ae8d4581c118ed397ded3b6ddbef62', '127.0.0.1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0', 1, '2020-02-18 11:17:20');
 300.  
 301. -- --------------------------------------------------------
 302.  
 303. --
 304. -- Struttura della tabella `users`
 305. --
 306.  
 307. CREATE TABLE `users` (
 308.   `id` int(11) NOT NULL,
 309.   `login` varchar(64) NOT NULL,
 310.   `name` varchar(64) NOT NULL,
 311.   `password` varchar(128) NOT NULL,
 312.   `email` varchar(128) NOT NULL,
 313.   `admin` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
 314.   `emailVerified` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0
 315. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
 316.  
 317. --
 318. -- Dump dei dati per la tabella `users`
 319. --
 320.  
 321. INSERT INTO `users` (`id`, `login`, `name`, `password`, `email`, `admin`, `emailVerified`) VALUES
 322. (1, 'admin', 'Admin', 'pbkdf2:sha256:150000$s2d3MtOv$41097b62c8a229b2aca6a22750de49ed2d00d676f46a206ea52f56df08e9fc5f', 'moj@adres-email.pl', 1, 1),
 323. (11, 'cyprian', 'Cyprian Wojtas', 'pbkdf2:sha256:150000$HYgxKEs0$2f33f311242f0657a65803a00b3d81e8c89fd55b6d0d7f11d33477417a3e1cbb', 'cyprian.s.wojtas@adres-email.pl', 0, 1),
 324. (12, 'gabol', 'Gabriel Bolech', 'pbkdf2:sha256:150000$ZrKEkN2d$002492e52984302cf528acbf4607d0aba26f28777f97c2065a3bfed186ab39f5', 'bolech123@interia.pl', 0, 0),
 325. (13, 'nowak', 'Jan Nowak', 'pbkdf2:sha256:150000$uGpodJLF$d0aa801b82b1a018c3b92d3bf8c78a6b2b55f08e432d7076f65424a8c8b4151f', 'jakis@adres-email.com', 0, 0),
 326. (14, 'jnowak', 'Jan Nowak', 'pbkdf2:sha256:150000$C5MtErpZ$cde8903c065d34c939f1f4b22bfd22e80df86d4406eadb948ff279d8fb1e12c6', 'jakis@adres-email.pl', 0, 0),
 327. (15, 'nowak2', 'Jan Nowak', 'pbkdf2:sha256:150000$q2b2azQk$a2bd9ff5bbc85de5ffd0f8c8784887c88aafab3482ce7bc5ca99e844f3d87b15', 'jakis2@adres-email.pl', 0, 0),
 328. (16, 'kowal', 'Jan Kowalski', 'pbkdf2:sha256:150000$vV3lkRpm$bc302cc756d4099feac806c9964ddadfeee9c7a49a34ebf6b8b37a7bbc370451', 'kowalski@adres-email.pl', 0, 0);
 329.  
 330. --
 331. -- Indici per le tabelle scaricate
 332. --
 333.  
 334. --
 335. -- Indici per le tabelle `donations`
 336. --
 337. ALTER TABLE `donations`
 338.   ADD PRIMARY KEY (`id`),
 339.   ADD KEY `userId` (`userId`),
 340.   ADD KEY `listId` (`listId`);
 341.  
 342. --
 343. -- Indici per le tabelle `email_verify_codes`
 344. --
 345. ALTER TABLE `email_verify_codes`
 346.   ADD PRIMARY KEY (`id`),
 347.   ADD KEY `userId` (`userId`),
 348.   ADD KEY `code` (`code`);
 349.  
 350. --
 351. -- Indici per le tabelle `links`
 352. --
 353. ALTER TABLE `links`
 354.   ADD PRIMARY KEY (`id`),
 355.   ADD KEY `listId` (`listId`),
 356.   ADD KEY `url` (`url`);
 357.  
 358. --
 359. -- Indici per le tabelle `lists`
 360. --
 361. ALTER TABLE `lists`
 362.   ADD PRIMARY KEY (`id`),
 363.   ADD KEY `userId` (`userId`);
 364.  
 365. --
 366. -- Indici per le tabelle `list_members`
 367. --
 368. ALTER TABLE `list_members`
 369.   ADD PRIMARY KEY (`id`),
 370.   ADD KEY `linkId` (`linkId`),
 371.   ADD KEY `listId` (`listId`);
 372.  
 373. --
 374. -- Indici per le tabelle `notifications`
 375. --
 376. ALTER TABLE `notifications`
 377.   ADD PRIMARY KEY (`id`),
 378.   ADD KEY `userId` (`userId`);
 379.  
 380. --
 381. -- Indici per le tabelle `password_reset_codes`
 382. --
 383. ALTER TABLE `password_reset_codes`
 384.   ADD PRIMARY KEY (`id`),
 385.   ADD KEY `userId` (`userId`),
 386.   ADD KEY `date` (`date`);
 387.  
 388. --
 389. -- Indici per le tabelle `sessions`
 390. --
 391. ALTER TABLE `sessions`
 392.   ADD PRIMARY KEY (`id`);
 393.  
 394. --
 395. -- Indici per le tabelle `users`
 396. --
 397. ALTER TABLE `users`
 398.   ADD PRIMARY KEY (`id`),
 399.   ADD KEY `login` (`login`);
 400.  
 401. --
 402. -- AUTO_INCREMENT per le tabelle scaricate
 403. --
 404.  
 405. --
 406. -- AUTO_INCREMENT per la tabella `donations`
 407. --
 408. ALTER TABLE `donations`
 409.   MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=4;
 410.  
 411. --
 412. -- AUTO_INCREMENT per la tabella `email_verify_codes`
 413. --
 414. ALTER TABLE `email_verify_codes`
 415.   MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=14;
 416.  
 417. --
 418. -- AUTO_INCREMENT per la tabella `links`
 419. --
 420. ALTER TABLE `links`
 421.   MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
 422.  
 423. --
 424. -- AUTO_INCREMENT per la tabella `lists`
 425. --
 426. ALTER TABLE `lists`
 427.   MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5;
 428.  
 429. --
 430. -- AUTO_INCREMENT per la tabella `list_members`
 431. --
 432. ALTER TABLE `list_members`
 433.   MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=4;
 434.  
 435. --
 436. -- AUTO_INCREMENT per la tabella `notifications`
 437. --
 438. ALTER TABLE `notifications`
 439.   MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
 440.  
 441. --
 442. -- AUTO_INCREMENT per la tabella `password_reset_codes`
 443. --
 444. ALTER TABLE `password_reset_codes`
 445.   MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=23;
 446.  
 447. --
 448. -- AUTO_INCREMENT per la tabella `sessions`
 449. --
 450. ALTER TABLE `sessions`
 451.   MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=94;
 452.  
 453. --
 454. -- AUTO_INCREMENT per la tabella `users`
 455. --
 456. ALTER TABLE `users`
 457.   MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=17;
 458. COMMIT;
 459.  
 460. /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
 461. /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
 462. /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top