rootuss

wzkaz czas

Dec 8th, 2017
175
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <time.h>
 3. #include <cstdlib>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int ile;
 8. clock_t start, stop;
 9. double czas;
 10.  
 11. int main()
 12. {
 13.     cout << "Ile liczb w tablicy: ";
 14.     cin>>ile;
 15.  
 16.     //dynamiczna alokacja tablicy
 17.     int *tablica;
 18.     tablica=new int [ile];
 19.  
 20.     //zacznij odliczac czas
 21.     start = clock();
 22.     //wczytywanie liczb do tablicy
 23.     for (int i=0; i<ile; i++)
 24.     {
 25.         tablica[i]=i;
 26.         tablica[i]+=50;
 27.     }
 28.     stop = clock();
 29.     czas = (double)(stop - start) / CLOCKS_PER_SEC;
 30.     cout<<"Czas zapisu (bez wskaznika): "<<czas<<" s"<<endl;
 31.  
 32.     delete [] tablica;
 33.  
 34.     //ponowna alokacja tablicy
 35.      tablica=new int [ile];
 36.      int *wskaznik=tablica;
 37.  
 38.     //zacznij odliczac czas
 39.     start = clock();
 40.     //wczytywanie liczb do tablicy
 41.     for (int i=0; i<ile; i++)
 42.     {
 43.         *wskaznik = i;
 44.         *wskaznik+=50;
 45.         wskaznik++;
 46.     }
 47.     stop = clock();
 48.     czas = (double)(stop - start) / CLOCKS_PER_SEC;
 49.     cout<<"Czas zapisu (ze wskaznikiem): "<<czas<<" s";
 50.  
 51.     delete [] tablica;
 52.  
 53.     return 0;
 54. }
RAW Paste Data