datafile

Chúc Em Ngủ Ngon Chúc Em Ngủ Ngon - Vũ Aka | HoatHinh.tv | FF6w9ZBH3PbM

Jul 28th, 2021
879
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Lời bài hát Chúc Em Ngủ Ngon  Chúc Em Ngủ Ngon - Vũ Aka  | HoatHinh.tv | FF6w9ZBH3PbM Lyrics up by vnflix.com Chúc em ngủ ngon, bình yên sẽ đến bên em
  2. Có anh ở đây rồi, đừng lo e nhé
  3. ...
  4. Dấu chân mình đi qua rồi, ngày trôi năm tháng in sâu
  5. Dù cho đêm níu bước vội vàng chẳng thể ngăn tình yêu đôi mình
  6.  
  7. Cứ nhắm mắt gió sẽ ru em, chìm vào trong cơn mơ êm đềm
  8. Có sóng gió cứ để anh lo, không sao đâu vì anh luôn ở đó
  9. Đắm say em, luôn mong rằng em sẽ bình yên bên đời
  10. Sẽ bên em, đến cuối đời vẫn thế không xa cách rời
RAW Paste Data