Advertisement
tolikpunkoff

up ppp tunnel & show progressbar v3

Mar 8th, 2016
462
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Bash 4.11 KB | None | 0 0
 1. #!/bin/bash
 2.  
 3. #Script, proveryaushii, podnyalos li soedinenie v3
 4. WTIMEOUT=120 #Maksimalnoe vremya ojhidania 's
 5. PEERFILE="/etc/ppp/peers/" #imya peer-file
 6. ADDR="" #adres dlya ping
 7. PING=0
 8.  
 9. ITEM_ARR=0  #Schetchik dlya tekuschego el-ta massiva
 10.  
 11. CH_S[0]='-' #Massiv s simvolami 'melnitsy'
 12. CH_S[1]='/'
 13. CH_S[2]='|'
 14. CH_S[3]='\'
 15.  
 16. #Proveryaem parametry
 17. if [ -z "$1" ]; then
 18.     echo "USE myconn <peer file> [-p] [address]";
 19.     echo "Options:";
 20.     echo "<peer file> - file in /etc/ppp/peers";
 21.     echo "[-p] - use ping check";
 22.     echo "[address] - address to ping, default use gateway address";
 23.     exit 2;
 24. fi
 25.  
 26. echo "Connecting to "$1;
 27.  
 28. if [ "$2" = "-p" ]; then #esli vtoroi parametr skripta="-p"
 29.     #budem pingovat
 30.     PING=1; #ustanavlivaem flag vkluchajushii proverku
 31.     echo -n "Ping test address..."
 32.     if [ -n "$3" ]; then #proveryaem zadan li adres
 33.     ADDR=$3; #esli da, sohranyaem v peremennuju
 34.     echo $ADDR;
 35.     else #inache budet ispolzovan adres shluza
 36.     echo "Gateway address.";
 37.     fi
 38. else
 39.     echo "No ping test"
 40. fi
 41.  
 42.  
 43. PEERFILE="$PEERFILE""$1";
 44. #Proveryaem, est li file
 45. if [ ! -e "$PEERFILE" ]; then
 46.     echo "File "$PEERFILE" not found";
 47.     exit 1;
 48. fi
 49.  
 50. #Proveryaem, ne soedineno li uzhe
 51. #(v spiske processov d.b. 2 stroki pppd call NNN, esli soedineno)
 52. TMPGREP=`ps ax|grep "pppd call $1" -c`
 53. if [ $TMPGREP -gt 1 ]; then
 54.     echo "ERROR: $1 already connected"
 55.     exit 2;
 56. fi
 57.  
 58.  
 59. #Ishem pervyi svobodnyi nomer ppp soedinenia (eto nado dalshe)
 60. FIRSTFREE=0;
 61. ifconfig ppp$FIRSTFREE >/dev/null 2>/dev/null
 62. while [ $? -eq 0 ]; do
 63.     let "FIRSTFREE = FIRSTFREE+1";
 64.     ifconfig ppp$FIRSTFREE >/dev/null 2>/dev/null
 65. done
 66.  
 67.  
 68. #ishem parameter unit i udalyaem lishnee
 69. PPPUNIT=`grep "unit" $PEERFILE`;
 70. PPPUNIT=${PPPUNIT//unit/}
 71. PPPUNIT=${PPPUNIT// /}
 72.  
 73. if [ ! -n "$PPPUNIT" ]; then   
 74.     #Esli parametr unit ne ukazan, sistema ispolzuet pervy svobodny
 75.     #pri podnyatii soedinenia
 76.    
 77.     echo "Parameter 'unit' not found, system use first free ($FIRSTFREE)";
 78.     PPPUNIT=FIRSTFREE;
 79. else
 80.     #Esli ukazan, to nado proverit' ne zanyat li on
 81.     ifconfig ppp$PPPUNIT >/dev/null 2>/dev/null
 82.     if [ $? -eq 0 ]; then       #zanyat
 83.     echo "WARNING! Unit #$PPPUNIT is already in use, system use
 84.     first free ($FIRSTFREE)";
 85.     PPPUNIT=FIRSTFREE;
 86.     else            #svoboden
 87.     echo "Unit $PPPUNIT is free. OK."
 88.     fi
 89. fi
 90.  
 91. #ustanavlivaem soedinenie
 92. pppd call $1
 93.  
 94. CONNECTED=0 #flag, podnyalos li soedinenie
 95.  
 96. echo -n "Wait ("$WTIMEOUT" secounds): "
 97. tput sc #sohranyaem positsiu kursora
 98.  
 99. while [ $WTIMEOUT -ge 0 ]; do
 100.      printf '%3s %s' $WTIMEOUT "${CH_S[ITEM_ARR]}" #vivodim ego i tekushii simvol
 101.      tput rc  #vosstanavlivaem  positsiu kursora
 102.      sleep 1
 103.     #***************************************************
 104.     TMPGREP=`ifconfig ppp$PPPUNIT 2>/dev/null|grep "destination"` #pytaemsa poluchit strochku s ip shluza
 105.     if [ -n "$TMPGREP" ]; then #esli strochka est'
 106.     TMPGREP=`echo $TMPGREP|awk ' {print $6} '` #izvlekaem awk IP shluza
 107.     if [ -n "$TMPGREP" ];then #esli adres poluchen
 108.         if [ $PING -eq 1 ]; then #esli nado pingovat'
 109.         if [ -z "$ADDR" ]; then #adres ne zadan, ispolzuem shluz
 110.                 ADDR=$TMPGREP
 111.             fi
 112.  
 113.         ping -c 1 -I ppp$PPPUNIT $ADDR >/dev/null 2>/dev/null #pytaemsya propingovat shluz
 114.             if [ $? -eq 0 ]; then # esli poluchilos
 115.                 CONNECTED=1 #ustanavlivaem flag soedinenija
 116.                 break #i preryvaem cykl. Ura!!
 117.             fi
 118.             else #esli pingovat' ne nado
 119.             CONNECTED=1 #ustanavlivaem flag soedinenija
 120.             break #i preryvaem cykl. Ura!!
 121.             fi
 122.         fi
 123.     fi
 124.     #***************************************************
 125.      let "WTIMEOUT=WTIMEOUT-1";
 126.      let "ITEM_ARR=ITEM_ARR+1" #uvelichivaem schetchik el-tov
 127.     if [ $ITEM_ARR -eq 4 ]; then #esli schetchik = 4
 128.     let "ITEM_ARR=0" #obnulyaem ego, chtob opyat' nachat' s 1 el-ta 'melnitsy'
 129.     fi
 130. done
 131.  
 132. # chtob sledujushee soobshenie pechatalos so sledujushei stroki
 133. printf '\n' #perehod na novuju stroku
 134.  
 135. # Proveryaem, soedinilis ili net i sootvetstvenno soobshaem
 136. if [ $CONNECTED -eq 0 ]
 137. then
 138.      echo "Connection timeout over :("
 139. else
 140.      echo "Connected sucsesseful!"
 141. fi
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement