SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 14th, 2019 80 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <windows.h>
 4.  
 5. void sortArrayLowToBig(long input[], long length)
 6. {
 7.     for (long i = 0; i < length; i++)
 8.     {
 9.         for (long k = 0; k < length; k++)
 10.         {
 11.             long temp = input[k];
 12.             if (input[k] > input[k + 1])
 13.             {
 14.                 input[k] = input[k + 1];
 15.                 input[k + 1] = temp;
 16.             }
 17.         }
 18.     }
 19. }
 20. long stringLength(char string[])
 21. {
 22.     long len = 0;
 23.     for (long i = 0; i <= 512; i++)
 24.     {
 25.         if (string[i] == '\0')
 26.         {
 27.             return len;
 28.         }
 29.         len++;
 30.     }
 31. }
 32. long stringToInt(char string[])
 33. {
 34.     long mul = 1;
 35.     long outNum = 0, positive = 1;
 36.     long length = stringLength(string);
 37.     for (long i = length - 1; i >= 0; i--)
 38.     {
 39.         if (string[i] == 45)
 40.         {
 41.             positive = -1;
 42.         }
 43.         else
 44.         {
 45.             outNum += (string[i] - 48) * mul;
 46.             mul *= 10;
 47.         }
 48.     }
 49.     return outNum * positive;
 50. }
 51. long validatedIntInput(char string[])
 52. {
 53.     //проверява дали е инт по ascii
 54.     long length = stringLength(string);
 55.     for (long i = 0; i < length; i++)
 56.     {
 57.         if (string[i] < 48 && string[i] > 57)
 58.         {
 59.             return -1;
 60.         }
 61.     }
 62.     return stringToInt(string);
 63. }
 64. void newArray(long vhod[], long sortedArray[], int &sortedArrayLenght)
 65. {
 66.     int smallesNum = vhod[0];
 67.     int mqstoVInput = 0;
 68.     int count = 0;
 69.     for (int i = 1; i < 100; i++)
 70.     {
 71.         if (vhod[i] < smallesNum)
 72.         {
 73.             smallesNum = vhod[i];
 74.             mqstoVInput = i+1;
 75.         }
 76.     }
 77.     for (int y = mqstoVInput; y < 100; y++)
 78.     {
 79.         sortedArray[count] = vhod[y];
 80.         count++;
 81.     }
 82.     sortedArrayLenght = count;
 83. }
 84. void startMenu(long vhod[], int &NumsCounter)
 85. {
 86.     system("CLS");
 87.     int naiGolqmaNechetnaCifra = 1;
 88.     int edinici = 0;
 89.     int troiki = 0;
 90.     int petici = 0;
 91.     int sedmici = 0;
 92.     int devqtki = 0;
 93.     int chislo;
 94.     char inputString[128];
 95.     for (long i = 0; i <= 99; i++)
 96.     {
 97.         //printf("You must enter %d more numbers : \n", 100 - i);
 98.         //scanf("%s", &inputString);
 99.         chislo = rand();                                  //!!! ред 99 и 100 ти генерират масив от 100 елемента за да не си играеш да го
 100.         itoa(chislo, inputString, 10);                    //въвеждаш сам , 97 и 98 са ти стандртния вход но са сложени като коментари за да не го вкарваш на ръка а автоматично.
 101.         for (int y = 0; y < 128; y++)                     //Боря нечетни цифри
 102.         {                                                 //след което най-голямата
 103.             if (inputString[y] != '\0')                   //срещната нечетна цифра
 104.             {                                             //присвоявам колко пъти съм срещнал
 105.                 if (inputString[y] == '1')               
 106.                 {
 107.                     edinici++;
 108.                 }
 109.                 else if (inputString[y] == '3')
 110.                 {
 111.                     troiki++;
 112.                 }
 113.                 else if (inputString[y] == '5')
 114.                 {
 115.                     petici++;
 116.                 }
 117.                 else if (inputString[y] == '7')
 118.                 {
 119.                     sedmici++;
 120.                 }
 121.                 else if (inputString[y] == '9')
 122.                 {
 123.                     devqtki++;
 124.                 }
 125.             }
 126.             else y = 128;
 127.         }
 128.         if (devqtki > 0) NumsCounter = devqtki;
 129.         else if (sedmici > 0) NumsCounter = sedmici;
 130.         else if (petici > 0) NumsCounter = petici;
 131.         else if (troiki > 0) NumsCounter = troiki;
 132.         else if (edinici > 0) NumsCounter = edinici;
 133.         vhod[i] = validatedIntInput(inputString);
 134.         system("CLS");
 135.     }
 136. }
 137. void saveFile(long vhod[100], int &lineWithLowestNegNum)
 138. {
 139.     system("CLS");
 140.     char inputName[128];
 141.     int a = 100 / 8;
 142.     int b = 100 % 8;
 143.     long smallestNeg = 0;
 144.     printf("Enter file name : \n");
 145.     scanf("%s", &inputName);
 146.  
 147.     FILE* file;
 148.     file = fopen(inputName, "w+");
 149.  
 150.     if (file)
 151.     {
 152.         for (long i = 0; i < a ; i++)
 153.         {
 154.             fprintf(file, "%i %i %i %i %i %i %i %i\n",
 155.                 vhod[i * 8], vhod[i * 8 + 1], vhod[i * 8 + 2], vhod[i * 8 + 3],
 156.                 vhod[i * 8 + 4], vhod[i * 8 + 5], vhod[i * 8 + 6], vhod[i * 8 + 7]);
 157.             if(vhod[i * 8] < 0 && vhod[i * 8] <= smallestNeg)
 158.             {
 159.                 smallestNeg = vhod[i * 8];
 160.                 lineWithLowestNegNum = i + 1;
 161.             }
 162.             if (vhod[i * 8 +1] < 0 && vhod[i * 8+1] <= smallestNeg)
 163.             {
 164.                 smallestNeg = vhod[i * 8+1];
 165.                 lineWithLowestNegNum = i + 1;
 166.             }
 167.             if (vhod[i * 8+2] < 0 && vhod[i * 8+2] <= smallestNeg)
 168.             {
 169.                 smallestNeg = vhod[i * 8+2];
 170.                 lineWithLowestNegNum = i + 1;
 171.             }
 172.             if (vhod[i * 8+3] < 0 && vhod[i * 8+3] <= smallestNeg)
 173.             {
 174.                 smallestNeg = vhod[i * 8+3];
 175.                 lineWithLowestNegNum = i + 1;
 176.             }
 177.             if (vhod[i * 8+4] < 0 && vhod[i * 8+4] <= smallestNeg)
 178.             {
 179.                 smallestNeg = vhod[i * 8+4];
 180.                 lineWithLowestNegNum = i + 1;
 181.             }
 182.             if (vhod[i * 8+5] < 0 && vhod[i * 8+5] <= smallestNeg)
 183.             {
 184.                 smallestNeg = vhod[i * 8+5];
 185.                 lineWithLowestNegNum = i + 1;
 186.             }
 187.             if (vhod[i * 8+6] < 0 && vhod[i * 8+6] <= smallestNeg)
 188.             {
 189.                 smallestNeg = vhod[i * 8+6];
 190.                 lineWithLowestNegNum = i + 1;
 191.             }
 192.             if (vhod[i * 8+7] < 0 && vhod[i * 8+7] <= smallestNeg)
 193.             {
 194.                 smallestNeg = vhod[i * 8+7];
 195.                 lineWithLowestNegNum = i + 1;
 196.             }
 197.  
 198.         }
 199.         if (b > 0)
 200.         {
 201.             for (int c = 0; c < b; c++)
 202.             {
 203.                 fprintf(file, "%i ", vhod[(100 - b) + c]);
 204.             }
 205.         }
 206.         fprintf(file, "\n %i \n", lineWithLowestNegNum);
 207.     }
 208.     else
 209.     {
 210.         printf("file could not be found or created");
 211.     }
 212.  
 213.     fclose(file);
 214. }
 215. void loadFile(long vhod[100], int &lineWithLowestNegNum)
 216. {
 217.     system("CLS");
 218.     char inputFileName[256];
 219.     int counting8s = 0;
 220.     printf("Enter file name : ");
 221.     scanf("%s", &inputFileName);
 222.  
 223.     char num[255];
 224.     char num1[255];
 225.     char num2[255];
 226.     char num3[255];
 227.     char num4[255];
 228.     char num5[255];
 229.     char num6[255];
 230.     char num7[255];
 231.     char lines[5];
 232.  
 233.     FILE* file = fopen(inputFileName, "r");
 234.  
 235.     for (long i = 0; i < (100/8); i++)
 236.     {
 237.         fscanf(file, "%s %s %s %s %s %s %s %s\n", num, num1, num2, num3, num4, num5, num6, num7);
 238.  
 239.         vhod[i * 8] = validatedIntInput(num);
 240.         vhod[i * 8 + 1] = validatedIntInput(num1);
 241.         vhod[i * 8 + 2] = validatedIntInput(num2);
 242.         vhod[i * 8 + 3] = validatedIntInput(num3);
 243.         vhod[i * 8 + 4] = validatedIntInput(num4);
 244.         vhod[i * 8 + 5] = validatedIntInput(num5);
 245.         vhod[i * 8 + 6] = validatedIntInput(num6);
 246.         vhod[i * 8 + 7] = validatedIntInput(num7);
 247.     }
 248.     fscanf(file, "%s %s %s %s\n", num, num1, num2, num3);
 249.     vhod[96] = validatedIntInput(num);
 250.     vhod[97] = validatedIntInput(num1);
 251.     vhod[98] = validatedIntInput(num2);
 252.     vhod[99] = validatedIntInput(num3);
 253.     fscanf(file, "%s \n", lines);
 254.     lineWithLowestNegNum = validatedIntInput(lines);
 255.  
 256.     fclose(file);
 257.  
 258.     system("PAUSE");
 259. }
 260. void printArray(long vhod[100], int NumsCounter, int lineWithLowestNegNum)
 261. {
 262.     system("CLS");
 263.     printf("Array Elements : \n");
 264.  
 265.     for (long i = 0; i <= 99; i++)
 266.     {
 267.         printf("%d\n", vhod[i]);
 268.     }
 269.     if (NumsCounter != 0)
 270.     {
 271.         printf("%d puti sreshtanto nechetno chislo s nai golqm ascii kod v sortiraniq masiv", NumsCounter);
 272.     }
 273.     if (lineWithLowestNegNum != 0)
 274.     {
 275.         printf("Line in which lowest negative number can be spotted: %d", lineWithLowestNegNum);
 276.     }
 277.  
 278.     printf("Press enter to go back to the main menu. \n");
 279.     system("PAUSE");
 280. }
 281. void printNewArray(long sortedArray[],int sortedArrayLenght)
 282. {
 283.     system("CLS");
 284.     printf("Sorted array elements : \n");
 285.  
 286.     for (long i = 0; i < sortedArrayLenght; i++)
 287.     {
 288.         printf("%d\n", sortedArray[i]);
 289.     }
 290.    
 291.     printf("Press enter to go back to the main menu. \n");
 292.     system("PAUSE");
 293. }
 294. long main()
 295. {
 296.     long vhod[100];
 297.     long sortedArray[100];
 298.     int sortedArrayLenght = 0;
 299.     int lineWithLowestNegNum = 0;
 300.    
 301.     int NumsCounter = 0;
 302.  
 303.     long choice = 0;
 304.  
 305.     while (choice != 6)
 306.     {
 307.         system("CLS");
 308.         printf("1. Add / Change the input array.\n");
 309.         printf("2. Show the input array.\n");
 310.         printf("3. Show the sorted array.\n");
 311.         printf("4. Save to file.\n");
 312.         printf("5. Load from file.\n");
 313.         printf("6. Exit.\n");
 314.         scanf("%d", &choice);
 315.  
 316.         if (choice == 1)
 317.         {
 318.             // въвеждаме или променяме масив
 319.             startMenu(vhod, NumsCounter);
 320.             newArray(vhod, sortedArray, sortedArrayLenght);
 321.             // сортираме sortedArray
 322.             sortArrayLowToBig(sortedArray, sortedArrayLenght);
 323.         }
 324.         else if (choice == 2)
 325.         {
 326.             printArray(vhod, NumsCounter, lineWithLowestNegNum);
 327.         }
 328.         else if (choice == 3)
 329.         {
 330.             printNewArray(sortedArray, sortedArrayLenght);
 331.         }
 332.         else if (choice == 4)
 333.         {
 334.             saveFile(vhod, lineWithLowestNegNum);
 335.         }
 336.         else if (choice == 5)
 337.         {
 338.             loadFile(vhod, lineWithLowestNegNum);
 339.         }
 340.         Sleep(50);
 341.     }
 342.  
 343.     return 0;
 344. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top