Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Dec 8th, 2022
390
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 1.98 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. class Wymierna
 6. {
 7.     friend Wymierna iloczyn(Wymierna A, Wymierna B);
 8.     int licznik;
 9.     int mianownik;
 10. public:
 11.     Wymierna();     // konstruktor domyślny (bezargumentowy) - tworzy liczbę wymierną 0
 12.     Wymierna(int l);    // konstruktor jednoargumentowy - tworzy liczbę całkowitą o podanej wartości
 13.     Wymierna(int l, int m);
 14.     double wartosc();
 15.     void wypisz();
 16.     void ustaw_licznik(int l);
 17.     void ustaw_mianownik(int m);
 18.     int pobierz_licznik();
 19.     int pobierz_mianownik();
 20. };
 21.  
 22. int nwd(int a, int b)
 23. {
 24.     if(a * b == 0)
 25.         return 0;
 26.     if(a < 0) a = -a;
 27.     if(b < 0) b = -b;
 28.     while(a != b)
 29.     {
 30.         if(a > b)
 31.             a -= b;
 32.         if(b > a)
 33.             b -= a;
 34.     }
 35.     return a;
 36. }
 37.  
 38. Wymierna iloczyn(Wymierna A, Wymierna B)
 39. {
 40.     int licznik = A.licznik * B.licznik;
 41.     int mianownik = A.mianownik * B.mianownik;
 42.     Wymierna wynik(licznik, mianownik);
 43.     return wynik;
 44. }
 45.  
 46. Wymierna::Wymierna() : licznik(0), mianownik(1) {}
 47. Wymierna::Wymierna(int l) : licznik(l), mianownik(1) {}
 48.  
 49. Wymierna::Wymierna(int l, int m)
 50. {
 51.     int dzielnik = nwd(l, m);
 52.  
 53.     if(m < 0)
 54.     {
 55.         l = -l;
 56.         m = -m;
 57.     }
 58.  
 59.     licznik = l / dzielnik;
 60.     mianownik = m / dzielnik;
 61. }
 62.  
 63. double Wymierna::wartosc()
 64. {
 65.     return 1.0 * licznik / mianownik;
 66. }
 67.  
 68. void Wymierna::wypisz()
 69. {
 70.     if(mianownik == 1)
 71.         cout << licznik << endl;
 72.     else
 73.         cout << licznik << '/' << mianownik << endl;
 74. }
 75.  
 76. void Wymierna::ustaw_licznik(int l)
 77. {
 78.     licznik = l;
 79. }
 80.  
 81. void Wymierna::ustaw_mianownik(int m)
 82. {
 83.     mianownik = m;
 84. }
 85.  
 86. int Wymierna::pobierz_licznik()
 87. {
 88.     return licznik;
 89. }
 90.  
 91. int Wymierna::pobierz_mianownik()
 92. {
 93.     return mianownik;
 94. }
 95.  
 96. int main()
 97. {
 98.     Wymierna A(3, 2);
 99.     Wymierna B(4, 3);
 100.     Wymierna C = iloczyn(A, B);
 101.     C.wypisz();
 102.     Wymierna D(7, -3);
 103.     D.wypisz();
 104.     Wymierna E = iloczyn(C, D);
 105.     E.wypisz();
 106.     return 0;
 107. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement