Timkor

sequence

Feb 26th, 2021 (edited)
820
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. let a = +prompt("введи число а");
 2. let b = +prompt("введи число б");
 3. if (a < b) {  // Проверяю блоки кода с верху в низ, if если переменная а меньше b, в блок кода помещаем цикл for насчитывает от а до b
 4.     for (a; a <= b; a++)
 5.         console.put(a + " "); // вывожу в консоль первый результат
 6. } else if (a > b) {  // else иначе выполнится этот блок кода если  а  больше b
 7.     for (a; a >= b; a--)
 8.         console.put(a + " ");
 9. } else if (a === b) { // иначе  а ровно b
 10.     alert("числа равные"); // а яке було завдання?))
 11. }
 12. // Правильно ли я понял смысл задачки, вывести числа от указанного "а" до указанного "б" пользователем?
 13. /* так, я теж так поняв, тому якщо б отримав "числа рівні" - то здивувався ))
 14. *  Є така ідея: уявіть собі, що є якась величезна програма, або функція, або частина коду, але все одно величезна,
 15. * а ще краще уявити що вона хоч і є, та нам не доступна щоб ми її змінювали, просто вона десь є і буде працювати з
 16. * даними, що ми для неї підготуємо. Ці дані це дві змінні: а та б, а величезний недоступний кусок коду має вивести
 17. * всі супертриангулярнідиференціальнопохіднісуматори для кожного з чисел від а до б, але якщо дані ми передамо не
 18. * правильні, тобто а буде більше за б, тоді величезна програма видасть помилку і всі супертриангулярнідиференціальнопохіднісуматори
 19. * вам треба буде порахувати вручну.)) Що скажете, є ідеї як підготувати дані але не викликати чи таку чи іншу програму
 20. * , а викликати одну єдину з правильними даними?))
 21. * Гарного обчислення супертриангулярнідиференціальнопохіднісуматорів , або гарного коду)
 22. * */
 23.  
 24. let a = +prompt("введи число а");
 25. let b = +prompt("введи число б");
 26. let temp;
 27. if (a > b) {
 28.     // щось зробити
 29. }
 30.    
 31. let sum = 0;
 32. for (let i = a; i <= b; i++) {
 33.      sum += i;
 34. }
 35. console.put("sum " + sum);
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×