SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 19th, 2019 55 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Obecná pravidla:
 2. [1] Zákaz KOS = Kill on Sight (zabití na první pohled). Pokud se postava rozhodne zabít jinou postavu, vždy by pro to měla mít pádný důvod (nestačí pouze důvod: „nelíbí se mi tvoje oblečení“ apod.). Vaše cesta k zabití druhé postavy musí být vždy propracovaná a odůvodněná!
 3. [2] Zákaz zabíjení v SAFE zónách – LifeInvader (startovací pozice), policejní Stanice, hasičská stanice, nemocnice, hlavní parkoviště (spawn aut), náměstí na Legion Square. Leda by se jednalo o kvalitní RP důvod předem schválený adminem.
 4. [3] Maximální doba únosu jiné postavy je 1 hodina. Zbytek je na OOC domluvě mezi vámi.
 5. [4] Vždy musíte zajistit, aby postava v zajetí měla dostatek jídla a pití (platí i pro PD).
 6. [5] Zabití na dálku odstřelovačkou nikdy nevyvozuje CK smrt. Nejedná se o RP důvod.
 7. [6] Pokud si nejste jistí, jak PVP zahrát správně, doporučujeme nahrávat si záznamy, popřípadě požádat adminy o spectate.
 8. [7] Doporučujeme taktéž zveřejnit životopis vašich postav na fóru do sekce Životopisy. V případě sporů se bude posuzovat váš charakter.
 9. [8] Je zakázáno hráče mučit způsobem, který by na nich zanechal trvale viditelné následky, které se nedají hrát v RP (nelze tedy např. uřezávat končetiny nebo hráčům vyřezávat nápisy na různé části těla,…). Hráč by musel při každé interakci popsat přes /me , že má nějakou vadu, což je nereálné. Pokud by se ale jednalo například o uříznutí prstu, ucha a nebo jiné části, která by se dala reálně lékařským způsobem přišít zpět, je tento typ mučení povolen. Odňaté části těla však nebude agresor nikdy likvidovat nebo znehodnocovat. Poškozený si je jakoby “odnese” s sebou do nemocnice, kde mu je vrátí zpět.
 10. [9] Odstřelovací puška nesmí být použita jako prostředek pro udělení CK, a to ani nepřímo (například postřelení a doražení na blízko).
 11.  
 12. PK (Player Kill):
 13. [1] PK = Player Kill = aktuální zabití postavy. Postava si vše pamatuje a pokračuje ve hraní. Je vážně zraněna a musí se nechat ošetřit.
 14. [2] V případě dočasné smrti / vážného zranění, kdy se hráči zobrazí černobílá obrazovka s odpočtem do respawnu, je hráč povinen vyčkat do přivolání pomoci. Sám si hráč pomoc přivolat nemůže. Pokud limit vyprší, hráč se respawne v nemocnici a je povinen pokračovat v roleplayi jako zraněný. Musí se neprodleně nechat ošetřit lékařem.
 15. [3] Nepřítomnost EMS na serveru – ošetřování pacientů a operace v nemocnici mohou provádět pouze členové frakce EMS. PD a FD mohou provádět první pomoc a použít příkaz /revive za určitých situací. Jak postupovat:
 16. 1) situace, kdy hráč zemřel a má respawn obrazovku:
 17.      a) není nikdo, kdo vám může přivolat pomoc – musíte počkat do respawnu a po objevení se v nemocnici jste povinni zaRPit, že vás ošetřil doktor (ačkoliv tam žádný není – stačí tedy být klidně jen minutu na operačním sále, můžete používat /me a /do), a že jste zranění.
 18.      b) přivolat pomoc vám může hráč – hráč se může obrátit na PD / FD. Policisté a hasiči mohou hráči dát první pomoc užitím příkazu /revive, abyste nepřišli o věci kvůli respawnu. Dále vás však musí odvézt do nemocnice, kde jste povinni zaRPit, že vás ošetřil doktor (ačkoliv tam žádný není – stačí tedy být klidně jen minutu na operačním sále, můžete používat /me a /do), a že jste zranění.
 19. 2) situace, kdy hráč nezemřel a nemá respawn obrazovku (pouze RPí, že je v bezvědomí):
 20. a) není nikdo, kdo vám může přivolat pomoc – pakliže se ve městě neobjeví nikdo, kdo by vám pomohl, můžete se rozhodnout, zda navštívíte nemocnici, kde situaci zahrajete, ale nutné to není. Pouze byste měli hrát zraněného / hrát, že máte zdravotní komplikace.
 21.      b) přivolat pomoc vám může hráč – platí stejné pravidlo, jako v případě situace 2/a
 22. [4] Nežádejte admina o revive, pokud se nejedná o smrt způsobenou bugem či chybou ve hře.
 23. [5] Pokud je hráč zraněn, je povinen hrát adekvátní RP (pokud špatně chodí, neměl by běhat, než se zotaví, apod.).
 24. [6] Pokud hráč chce, může PK dobrovolně přijmout jako CK (po schválení adminem). Toto pravidlo neplatí, pokud by se chtěl hráč vyhýbat trestům.
 25.  
 26. Revenge kill:
 27. [1] Poškozený hráč, který dostal PK  je po 48 hodin reálného času považován za zraněného a neschopného se mstít.
 28. [2] Postava, která hráče zabila (agresor) nebo vážně zranila taktéž nesmí podobnou akci opakovat ne dříve, než za 48. hodin.
 29. [3] Pokud je postava schopna se po zotavení mstít, vždy by tuto situaci mělo provázet předchozí RP, kdy se hráč snaží nejdříve se svým sokem navázat nějaký kontakt. Tzn. nikdy nesmí pomsta proběhnout jako KOS.
 30.  
 31. CK (Character Kill):
 32. [1] CK = Character Kill = zabití postavy nastálo.  Za tuto postavu již nelze hrát. Hráč si musí vytvořit postavu novou.
 33. [2] Úplná smrt postavy je vždy na posledním místě. Vždy můžete druhé mučit, zranit, vyhrožovat, apod.
 34. [3] CK všech postav musí být schváleno adminem.
 35. [4] CK vždy vyhlašuje agresor nad poškozeným hráčem. Tuto informaci vždy píše do OOC local chatu (klávesa T, bez použití příkazu /ooc) ve tvaru “CK – Jméno/Nick”. CK jinak není platné. CK je též neplatné, pokud informaci o udíleném CK píšete do global OOC chatu, protože tím porušujete pravidlo o ponoukání k mixingu / metagamingu (viz pravidla výše). CK je dále nutno nahlásit také do příslušného textového kanálu na discordu označeného jako #:skull:CK, společně s fotografií místa na mapě, kde k CK došlo, aby mohlo dojít k nalezení těla a vyšetřování PD. v případě, že chcete CK udělit vlastní postavě, je nutné uvést pádný důvod. Bezdůvodné CK a CK pro vyhnutí se následkům budou zamítnuty – važte si svých postav.
 36. [5] Agresoři musí mít vždy pro CK pádný důvod doprovázený kvalitním a dlouhým RP při konfrontaci s poškozenými postavami, kdy se předpokládá několik předchozích střetnutí. Agresoři musí být připraveni obhájit důvod k udělení CK.
 37. [6] Poškození hráči se mohou proti CK odvolat, pokud by jim důvody k vyhlášení CK ze strany agresorů nepřipadaly dostatečně odůvodněné. Spory následně řeší admin tým.
 38. [7] Příliš velký počet nesprávně vyhlášených CK bude tvrdě trestáno.
 39.  
 40. Omezení počtu členů pro PVP střetnutí:
 41. Žádná omezení neplatí. Gangsteři i policisté mohou mít spojence (policisté např. armádu, agenty SWAT,…).
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top