SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 17th, 2017 17 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #--------------------------------------#
 2. #                205nd                 #
 3. #           Skript Tutorial            #
 4. #               3. díl                 #
 5. #                                      #
 6. #       Vytvořeno pro itnetwork.cz     #
 7. #             www.205nd.tk             #
 8. #--------------------------------------#
 9.  
 10. command /list: #Deklarace příkazu
 11.   trigger:
 12.     send "&e&lList online hráčů:" to player
 13.     loop all players: #DO cyklu vložíme hodnotu "all players" (všichni hráči)
 14.       send "&7%loop-value%" to player #Vypsání hodnoty z cyklu
 15.      
 16. command /zakazat:
 17.   trigger:
 18.     if {zakazane::*} is player's tool: #Jestliže již item je na seznamu...
 19.       send "&e%player's tool% &abyl odebrán ze seznamu zakázaných itemů"  # tak jej z něj odebereme
 20.       remove player's tool from {zakazane::*}
 21.     else:  
 22.       set {zakazane::*} to player's tool #Přidání itemu v hráčově ruce do zakázaných                                            
 23.       send "&e%player's tool% &abyl přidán do seznamu zakázaných itemů" to player
 24.      
 25. every 1 seconds in "world": #Každou jednu sekundu
 26.   loop all players: #Zacyklíme všechny hráče
 27.     loop items in loop-player's inventory: #Zacyklíme inventář hráče z předchozího cyklu
 28.       if loop-item is {zakazane::*}:     # Kontrola jestli zacyklený item není zakázaný
 29.         if loop-player has permission "zakazaneitemy.ignore": #Důležité - vhodné pro adminy, ať jim to nemaže zakázané itemy
 30.           stop
 31.         else:
 32.           log "ZAKAZANY ITEM | HRAC: %loop-player% | ITEM: %loop-item% | DATUM: %now%" to file "zakazaneitemy.log" # a zaloguje se to do souboru zakazaneitemy.log
 33.           remove loop-item from the loop-player    #Jestliže je, tak se smaže...
 34.           send "&cVe tvém inventáři byl objeven item &e%loop-item%&c, který je na seznamu zakázaných itemů!" to loop-player  #Hráčovi se pošle zpráva..
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top