Guest User

Untitled

a guest
Dec 2nd, 2019
111
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. n = int(input('Введите количество строк и столбцов матрицы: '))
 2. matrix = []
 3. m = (n**2)// 2
 4. for i in range(n):
 5. matrix.append([])
 6. for j in range(n):
 7. matrix[i].append([])
 8. matrix[i][j] = int(input('Введите значение элемента: '))
 9. print('Исходная матрица: ')
 10. for i in range(n):
 11. print(matrix)
 12. def conv():
 13. saved_matrix = []
 14. for i in range(n):
 15. saved_matrix.append([])
 16. for j in range(n):
 17. saved_matrix[i].append([])
 18. saved_matrix[i][j]= matrix[i][j]
 19. for i in range(n):
 20. for j in range(n):
 21. matrix[i][j] = matrix[j][i]
 22. for j in range(n):
 23. matrix[i][j] = saved_matrix[j][i]
 24. print('Конвертированная матрица: ')
 25. for i in range(n):
 26. print(matrix[i])
 27. menu()
 28. def print_element():
 29. i = int(input('Введите строку: '))
 30. j = int(input('Введите столбец: '))
 31. i = i-1
 32. j = j-1
 33. print('Элемент:', matrix[i][j])
 34. menu()
 35. print()
 36. def menu():
 37. print('----------Меню----------\n 1 - Конвертация\n 2 - Вывод элемента\n 3 - Выход')
 38. key = int(input('Введите номер пункта меню: '))
 39. if key == 1:
 40. conv()
 41. elif key == 2:
 42. print_element()
 43. elif key == 3:
 44. exit()
 45. else:
 46. menu()
 47. menu()
RAW Paste Data