Guest User

02.Blog

a guest
Nov 21st, 2016
137
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. function attachEvents() {
 3.     // Закоментирах този ред и затварящите, защото в judge не трябва и гърми с тях
 4.     // $(document).ready(function () {
 5.         // Махнах наклонената черта от url-ла на постовете защото когато искаш да вземеш всички не трябва и гърми
 6.         let postsUrl = 'https://baas.kinvey.com/appdata/kid_BkyzcBAbe/posts';
 7.         let commentsUrl = 'https://baas.kinvey.com/appdata/kid_BkyzcBAbe/comments/';
 8.         let auth = {'Authorization': 'Basic ' + btoa('peter:p')};
 9.  
 10.         $('#btnLoadPosts').click(function () {
 11.             $.get({url: postsUrl, headers: auth}).then(displayPosts).catch(displayError);
 12.         });
 13.  
 14.         $('#btnViewPost').click(function () {
 15.             let selectedPostId = $('#posts').val();
 16.             if (!selectedPostId) return;
 17.            
 18.             // Тук добавих наклонената черта, защото трябва, когато се избира определен пост
 19.             let postsRequest = $.get({url: postsUrl + `/${selectedPostId}`, headers: auth});
 20.             let commentsRequest =  $.get({url: commentsUrl + `?query={"post_id":"${selectedPostId}"}`, headers: auth});
 21.  
 22.             Promise.all([postsRequest, commentsRequest]).then(displayPostInfo).catch(displayError);
 23.         });
 24.  
 25.         function displayPosts(posts) {
 26.             $('#posts').empty();
 27.  
 28.             for (let post of posts) {
 29.                 $('#posts').append($('<option>').text(post.title).val(post._id));
 30.             }
 31.         }
 32.  
 33.         function displayPostInfo([postInfo, comments]) {
 34.             $('#post-title').text(postInfo.title);
 35.             $('#post-body').text(postInfo.body);
 36.  
 37.             $('#post-comments').empty();
 38.  
 39.             for (let comment of comments) {
 40.                 $('#post-comments').append($('<li>').text(comment.text));
 41.             }
 42.         }
 43.  
 44.         function displayError(error) {
 45.             let errorDiv = $('<div>').text(`Error: ${error.status} (${error.statusText})`);
 46.             $(document.body).prepend(errorDiv);
 47.  
 48.             setTimeout(() => errorDiv.fadeOut(() => errorDiv.remove()), 3000);
 49.         }
 50.     // });
 51. }
RAW Paste Data