daily pastebin goal
42%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 13th, 2018 48 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. class Conta:
 2.     def __init__(self, nome, quantia, min_quantia):
 3.         self.nome = nome
 4.         self.quantia = quantia
 5.         self.min_quantia = min_quantia
 6.  
 7.     def deposito(self, montante):
 8.         self.quantia += montante
 9.  
 10.     def saque (self, saque):
 11.         if self.quantia - montante >= min_quantia:
 12.             self.quantia -=montante
 13.         else:
 14.             print("Quantia insuficiente para saque")
 15.  
 16.     def saldo(self):
 17.         print("Seu saldo é de R${}".format(self.quantia))
 18.  
 19. class Corrente(Conta):
 20.     def __init__(self, nome, quantia):
 21.         super().__init__(nome, quantia, min_quantia = -1000)
RAW Paste Data
Top