TsetsoP

Firma

Dec 11th, 2019
135
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import java.util.Scanner;
 2.  
 3. public class firma {
 4.     public static void main(String[] args) {
 5.         Scanner scan = new Scanner(System.in);
 6.         System.out.println("Въведи необходимите часове:");
 7.         int chasove = scan.nextInt();
 8.         System.out.println("Въведи дните, с които разполагаш: ");
 9.         int dni = scan.nextInt();
 10.         System.out.println("Въведи броят на служителите: ");
 11.         int rabotnici = scan.nextInt();
 12.  
 13.         if(chasove < 0 || chasove > 200000) {
 14.             System.out.println("1ви ред е извън позволените лимити [0 - 200,000].");
 15.             return;
 16.         }
 17.         if(dni < 0 || dni > 20000) {
 18.             System.out.println("2ви ред е извън позволените лимити [0 - 20,000].");
 19.             return;
 20.         }
 21.         if(rabotnici < 0 || rabotnici > 200) {
 22.             System.out.println("1ви ред е извън позволените лимити [0 - 200].");
 23.             return;
 24.         }
 25.  
 26.         int workDays = (((dni)*90)/100);
 27.         int rabotniChasove = workDays * 10;
 28.         int ostawat = rabotniChasove - chasove;
 29.         int nestigat = chasove - rabotniChasove;
 30.  
 31.         if(rabotniChasove > chasove) {
 32.             System.out.println("Часовете стигат! Остават " + Math.floor(ostawat) + " часове.");
 33.         }
 34.         else {
 35.             System.out.println("Не стигат чавосете! Трябват още " + Math.floor(nestigat) + " часове.");
 36.         }
 37.     }
 38. }
RAW Paste Data