SHARE
TWEET

Zad8

a guest Jan 19th, 2019 77 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // Libraries
 2. #include "pch.h"
 3. #include <iostream>
 4. #include <iomanip>
 5. #include <fstream>
 6. #include <string>
 7. #include <stdlib.h>  
 8. #include <cstdlib>
 9. #include <sstream>
 10. #include <time.h>
 11.  
 12. using namespace std;
 13.  
 14. // Zmienne do "sterowania" programem
 15. const int w = 4, k = 4;
 16. const double X = 5, D = 3, G = 10;
 17.  
 18. // Funkcja wypełniająca dany array wartościami losowymi od min do max
 19. void fillArray(double customArray[w][k], double min, double max)
 20. {
 21.     srand(time(NULL));
 22.    
 23.     for (int i = 0; i < w; i++)
 24.     {
 25.         for (int j = 0; j < k; j++)
 26.         {
 27.             customArray[i][j] = min + (max - min) * rand() / double(RAND_MAX);
 28.         }
 29.     }  
 30. }
 31.  
 32. // Funkcja drukująca dany array z daną precyzją
 33. // (+ dodatkowy width do zwiększenia czytelności)
 34. void printArray(double arrToPrint[w][k], int precision)
 35. {
 36.     for (int i = 0; i < w; i++)
 37.     {
 38.         for (int j = 0; j < k; j++)
 39.         {
 40.             cout << fixed << setprecision(precision) << setw(7) << arrToPrint[i][j];
 41.         }
 42.  
 43.         cout << endl;
 44.     }
 45. }
 46.  
 47. // Funkcja autorska odwracająca kolejność elementów
 48. // w wierszu tablicy dwuwymiarowej (typu double)
 49. double reverseRow(double arrToReverse[w][k], int rowToReverse)
 50. {
 51.     double tempLeft;
 52.     double tempRight;
 53.  
 54.     int start = 0;
 55.     int end = w - 1;
 56.  
 57.     while (start < end)
 58.     {
 59.         tempLeft = arrToReverse[rowToReverse][start];
 60.         tempRight = arrToReverse[rowToReverse][end];
 61.  
 62.         arrToReverse[rowToReverse][end] = tempLeft;
 63.         arrToReverse[rowToReverse][start] = tempRight;
 64.  
 65.         start++;
 66.         end--;
 67.     }
 68.  
 69.     return arrToReverse[w][k];
 70. }
 71.  
 72. // Funkcja odwracająca kolejność elementów w wierszach zaczynających się
 73. // liczbą mniejszą od danej wartości
 74. int changeArr(double arrToModify[w][k], double numToCheck)
 75. {
 76.     int colCounter = 0;
 77.  
 78.     for (int i = 0; i < w; i++)
 79.     {
 80.         if (arrToModify[i][0] < numToCheck)
 81.         {
 82.             reverseRow(arrToModify, i);
 83.             colCounter++;
 84.         }
 85.     }
 86.  
 87.     return colCounter;
 88. }
 89.  
 90. // Wywołanie programu
 91. int main()
 92. {
 93.     double A[w][k];
 94.     double B[w][k];
 95.  
 96.     fillArray(A, -X, X);
 97.     printArray(A, 1);
 98.     cout << endl;
 99.  
 100.     fillArray(B, D, G);
 101.     printArray(B, 2);
 102.     cout << endl;
 103.  
 104.     int rowsCounterA = changeArr(A, 0);
 105.     int numToModifyArr;
 106.  
 107.     cout << "Podaj liczbe dla jakiej tablica ma byc zmodyfikowana: ";
 108.     cin >> numToModifyArr;
 109.  
 110.     while (cin.fail())
 111.     {
 112.         cin.clear();
 113.         cin.ignore(1000, '\n');
 114.         cout << "To nie jest liczba!" << endl;
 115.         cout << "Sprobuj ponownie: " << endl;
 116.         cin >> numToModifyArr;
 117.     }
 118.  
 119.     int rowsCounterB = changeArr(B, numToModifyArr);
 120.  
 121.     printArray(A, 1);
 122.     cout << endl;
 123.     printArray(B, 2);
 124.     cout << endl;
 125.  
 126.     if (rowsCounterA == rowsCounterB)
 127.     {
 128.         cout << "Zamieniono taka sama liczbe wierszy";
 129.     }
 130.     else
 131.     {
 132.         cout << "Zamieniono wiecej wierszy w tablicy: ";
 133.         (rowsCounterA > rowsCounterB) ? cout << "A" : cout << "B";
 134.     }
 135.  
 136.     cout << endl;
 137.  
 138.     return 0;
 139. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top