SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 13th, 2019 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Zmienna_A:
 2.    
 3.     mov     ah,9
 4.     mov     dx,ent1 ; enter
 5.     int     21h
 6.    
 7.     mov     ah,9
 8.     mov     dx, wpZmien1 ; tekst wpisz zmienna A
 9.     int     21h
 10.     wpiszZmienna_A:
 11.     mov     ah,1    ;pobranie wartosci A           
 12.     int     21h
 13.    
 14.     jmp     sprZmienna_A   
 15.  
 16.     ;sprawdzamy czy zmienna  nie jest jakims znakiem specjalnym lub  enterem
 17.     sprZmienna_A:
 18.  
 19.         cmp     al, 13
 20.         je          koniecWpiszZmienna_A  ; jesli enter to konczymy pobierac nastepne liczby
 21.    
 22.         cmp     al,48  
 23.         jb          zlyZnak                     ; koniec programu
 24.  
 25.         cmp     al,57
 26.         ja          zlyZnak                     ; koniec programu
 27.    
 28.         mov     ah,0                            ; wypisanie na ekran
 29.    
 30.         sub     ax,48                       ; format z ASCI na liczbe (wartosc)
 31.    
 32.         push    ax                              ; wepchniecie wartosci na stos
 33.    
 34.         inc     di                              ; inkrementacja di ++
 35.    
 36.         loop        wpiszZmienna_A          ; petla cx > 0
 37.    
 38.    
 39.    
 40.         koniecWpiszZmienna_A:          
 41.             cmp     cx,3            ; jesli petla nie wykona sie ani razu, bo wprowadzilismy np enter, znaczy ze podano zly znak
 42.             je          zlyZnak
 43.    
 44.             xor     ax,ax       ; profilaktyczne zerowanie rejestrow
 45.             xor     dx,dx
 46.             xor     cx,cx
 47.             xor     bx,bx
 48.    
 49.             sciagnijZeStosu_A:  ; sciagamy wartosci ze stosu, aby uzyskac liczbę do obliczen
 50.                 sub     di,1        ; nasze di bylo rowne ilosci wykonywanych petel (ale potrzebujemy o jeden mniejszego)
 51.    
 52.                 mov     cx,di
 53.                 pop     ax
 54.    
 55.                 add     bx,ax   ; przechowuje nam tymczasowo nasza liczbe
 56.                 mov     dx,10   ; przekazanie wartosci 10 do dx
 57.            
 58.                 cmp     cx,0        ; jezeli di = cx = 0 to nie ma wiecej cyfr na stosie
 59.                 jle liczbaNaStos_A   ; wypychamy gotowa liczbe na stos
 60.    
 61.                 petlaDoStosu_A :    ; sciagamy kolejne cyfry ze stosu
 62.                 xor     ax,ax       ; profilaktyczne zerowanie rejestru
 63.    
 64.                 pop         ax
 65.                
 66.                 mul     dx              ; ax*dx
 67.    
 68.                 add     bx,ax
 69.    
 70.                 xor     ax,ax       ; profilaktyczne zerowanie rejestru
 71.                
 72.                 mov     ax,dx       ; przekazanie wartosci z dx -> ax
 73.    
 74.                 mul     dx              ; ax*dx
 75.                
 76.                 xor     dx,dx       ; profilaktyczne zerowanie rejestru
 77.                
 78.                 mov     dx,ax       ; przekazanie wartosci z ax -> dx
 79.    
 80.                 loop petlaDoStosu_A ; cx>0
 81.    
 82.    
 83.                 liczbaNaStos_A:    
 84.                 xor     ax,ax       ; profilaktyczne zerowanie rejestru
 85.                 mov     ax,bx       ; przepisanie zsumowanej liczby z bh do ax,
 86.                 push    ax              ; wypchniecie ax na stos jako liczba zminnej A
 87.                
 88.                 jmp wybierzDzialanie
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top