BlackGuard26

Eindopdracht XML

Dec 11th, 2018
80
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #Zet Verbose aan
 2. $VerbosePreference = "continue"
 3.  
 4. #Start logfile
 5. Start-Transcript -Path "C:\BackUp\$CurrentDate _log.txt"
 6.  
 7. #Import functies
 8. Import-Module "C:\Powershell Files\functies.psm1" -DisableNameChecking
 9.  
 10. #Import XML
 11. $data = [Xml](Get-Content("C:\Powershell Files\14 CSWINPS XML Wijzigingen v1.0.xml"))
 12.  
 13. #Vars
 14. $TempData = $null
 15. $CurrentDate = Get-Date -format HHmm_yyyyMMdd
 16.  
 17. #Controleer of XML is ingeladen
 18. if(!$data)
 19. {
 20.     Write-Warning "XML bestand is niet beschikbaar!"
 21. }
 22.  
 23. #Meldt verbose dingen
 24. Write-Verbose "Imported functies"
 25. Write-Verbose "Imported XML"
 26.  
 27. try
 28. {
 29.     #Voer handelingen uit voor alle klanten in XML wijzigen
 30.     foreach($item in $data.klantadministratie.wijzigen.klant)
 31.     {
 32.         $nummer = $item.nummer
 33.         #Voer handeling uit voor alle onderdelen van een klant
 34.         foreach($i in $item.ChildNodes)
 35.         {
 36.             #Geef tempData mee als deze al een waarde heeft
 37.             if(!$TempData)
 38.             {
 39.                 $TempData = Wijzig-KolomVoorKlantnummers -Kolom $i.Name -Inhoud $i.'#text' -Klantnummer $item.nummer
 40.             }
 41.             else
 42.             {
 43.                 $TempData = Wijzig-KolomVoorKlantnummers -Kolom $i.Name -Inhoud $i.'#text' -Klantnummer $item.nummer -KlantAdm $TempData
 44.             }
 45.         }
 46.         Write-Verbose "Wijzigingen doorgevoerd voor klantnummer $nummer"
 47.     }
 48.  
 49.     #Voer handelingen uit voor alle klanten in XML verwijderen
 50.     foreach($item in $data.klantadministratie.verwijderen.klant)
 51.     {
 52.         $nummer = $item.nummer
 53.         #Geef tempData mee als deze al een waarde heeft
 54.         if(!$TempData)
 55.         {
 56.             $TempData = Verwijder-Klanten -Klantnummer $item.nummer
 57.         }
 58.         else
 59.         {
 60.             $TempData = Verwijder-Klanten -KlantAdm $TempData -Klantnummer $item.nummer
 61.         }
 62.         Write-Verbose "Klant met klantnummer $nummer is verwijderd"
 63.     }
 64.  
 65.     #Voer handelingen uit voor alle klanten in XML toevoegen
 66.     foreach($item in $data.klantadministratie.toevoegen.klant)
 67.     {
 68.         $nummer = $item.nummer
 69.         #Geef tempData mee als deze al een waarde heeft
 70.         #Voer eerst het klantnummer in
 71.         if(!$TempData)
 72.         {
 73.             $TempData = Toevoegen-Klant -Klantnummer $item.nummer -Kolom "Klantnummer" -Inhoud $item.nummer
 74.         }
 75.         else
 76.         {
 77.             $TempData = Toevoegen-Klant -KlantAdm $TempData -Klantnummer $item.nummer -Kolom "Klantnummer" -Inhoud $item.nummer
 78.         }
 79.  
 80.         #Voer alle andere onderdelelen van een specifieke klant in
 81.         foreach($i in $item.ChildNodes)
 82.         {
 83.             $TempData = Toevoegen-Klant -KlantAdm $TempData -Klantnummer $item.nummer -Kolom $i.Name -Inhoud $i.'#text'
 84.         }
 85.         Write-Verbose "Klant met klantnummer $nummer is toegevoegd"
 86.     }
 87.  
 88.     #Exporteer de var met alle gewijzigde waarde
 89.     $TempData | Export-Csv -Path ("C:\BackUp\"+ $CurrentDate +"_Data.csv") -Delimiter ";" -NoTypeInformation
 90.     Write-Verbose "Data is geëxporteerd"
 91. }
 92. Catch
 93. {
 94.     Write-Error $_.Exception.Message
 95.     Write-Verbose "Vervang gewijzigde data voor backup data"
 96.     Import-Csv "C:\Powershell Files\13 CSWINPS ZorgverzekerdenData_v1.0.csv" -Delimiter ";" | Export-Csv -Path ("C:\BackUp\"+ $CurrentDate +"_Data.csv") -Delimiter ";" -NoTypeInformation
 97.     Write-Verbose "Backup data is geëxporteerd"
 98. }
 99. finally
 100. {
 101.     Stop-Transcript
 102. }
RAW Paste Data