Lantash42

Untitled

May 4th, 2022
14
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 22-04-2022
 2. Uruchomiony przez Lantash (administrator) DESKTOP-A503KPR (04-05-2022 19:36:26)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Lantash\Desktop\UTILS
 4. Załadowane profile: Lantash
 5. Platform: Microsoft Windows 10 Pro Wersja 21H2 19044.1645 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Domyślna przeglądarka: FF
 7. Tryb startu: Normal
 8.  
 9. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 10.  
 11. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 12.  
 13. (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\AMDRSServ.exe
 14. (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSoftware.exe
 15. (C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\AMDRSServ.exe ->) (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\amdow.exe
 16. (C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSoftware.exe ->) (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\cncmd.exe
 17. (C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe ->) (Malwarebytes Inc -> Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
 18. (DriverStore\FileRepository\u0368456.inf_amd64_fc65705fd5034968\B367348\atiesrxx.exe ->) (Advanced Micro Devices, Inc. -> AMD) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\u0368456.inf_amd64_fc65705fd5034968\B367348\atieclxx.exe
 19. (explorer.exe ->) (A FOUR TECH CO., LTD. -> ) C:\Program Files (x86)\KeyDominator2\KeyDominator2\KeyDominator2.exe
 20. (explorer.exe ->) (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft OneDrive\OneDrive.exe
 21. (Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe <9>
 22. (services.exe ->) (Advanced Micro Devices, Inc. -> AMD) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\u0368456.inf_amd64_fc65705fd5034968\B367348\atiesrxx.exe
 23. (services.exe ->) (Broadcom Corporation -> Broadcom Corporation.) C:\Windows\System32\BtwRSupportService.exe
 24. (services.exe ->) (Intel(R) Embedded Subsystems and IP Blocks Group -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\dal.inf_amd64_b5484efd38adbe8d\jhi_service.exe
 25. (services.exe ->) (Malwarebytes Inc -> Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
 26. (services.exe ->) (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
 27. (services.exe ->) (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\System32\amdfendrsr.exe
 28. (svchost.exe ->) (Brave Software, Inc. -> BraveSoftware Inc.) C:\Program Files (x86)\BraveSoftware\Update\BraveUpdate.exe
 29. (svchost.exe ->) (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe
 30. (svchost.exe ->) (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
 31. (svchost.exe ->) (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe <3>
 32. (svchost.exe ->) (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
 33.  
 34. ==================== Rejestr (filtrowane) ===================
 35.  
 36. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 37.  
 38. HKU\S-1-5-21-3606707319-850606819-2725234006-1001\...\Run: [OneDrive] => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\OneDrive.exe [2635160 2022-05-02] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 39. HKU\S-1-5-21-3606707319-850606819-2725234006-1001\...\Run: [BloodyKeyboard] => C:\Program Files (x86)\KeyDominator2\KeyDominator2\KeyDominator2.exe [11231792 2021-01-27] (A FOUR TECH CO., LTD. -> )
 40. HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{AFE6A462-C574-4B8A-AF43-4CC60DF4563B}] -> C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Browser\Application\101.1.38.111\Installer\chrmstp.exe [2022-05-03] (Brave Software, Inc. -> Brave Software, Inc.)
 41.  
 42. ==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============
 43.  
 44. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 45.  
 46. Task: {029EE1F5-4612-4C4B-A70C-7393B67E9C8B} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates Logon => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [118104 2022-04-30] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 47. Task: {2C4F8A61-802B-4ACA-9C70-D5EA74CE1E68} - System32\Tasks\Intel PTT EK Recertification => C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\iclsclient.inf_amd64_76523213b78d9046\lib\IntelPTTEKRecertification.exe [818008 2021-09-15] (Intel Corporation -> Intel(R) Corporation)
 48. Task: {4C89474E-BEA7-4C90-9D85-39F49BC01910} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentLogOn2016 => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe [3953096 2022-04-30] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 49. Task: {5BD1332F-6A5B-4AE2-8E9F-1EEA3776DA01} - System32\Tasks\MSIAfterburner => C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe [804408 2021-12-03] (MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. -> )
 50. Task: {5C5B081F-9BE5-416D-AF51-DEBDBA5BA6C6} - System32\Tasks\Mozilla\Firefox Background Update 308046B0AF4A39CB => C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe --MOZ_LOG sync,prependheader,timestamp,append,maxsize:1,Dump:5 --MOZ_LOG_FILE C:\ProgramData\Mozilla-1de4eec8-1241-4177-a864-e594e8d1fb38\updates\308046B0AF4A39CB\backgroundupdate.moz_log --backgroundtask backgroundupdate
 51. Task: {69F89CE7-A96B-43BA-AC71-FFC6855CBCF0} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates 2.0 => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [23124896 2021-06-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 52. Task: {6C295B2E-A8EA-490F-8729-0B620555FD4E} - System32\Tasks\BraveSoftwareUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\BraveSoftware\Update\BraveUpdate.exe [165120 2022-05-03] (Brave Software, Inc. -> BraveSoftware Inc.)
 53. Task: {71C15136-2F2A-4A0F-91A0-445A3EB098D8} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [23124896 2021-06-15] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 54. Task: {753AE001-5CDB-470C-AE6F-A770C2060220} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentFallBack2016 => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe [3953096 2022-04-30] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 55. Task: {75AE2F3E-EEB7-4470-B3DC-B6CC60FFB18E} - System32\Tasks\Mozilla\Firefox Default Browser Agent 308046B0AF4A39CB => C:\Program Files\Mozilla Firefox\default-browser-agent.exe do-task "308046B0AF4A39CB"
 56. Task: {84F462C0-9C93-40F2-BA60-AF5E7C619DFF} - System32\Tasks\OneDrive Reporting Task-S-1-5-21-3606707319-850606819-2725234006-1001 => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\OneDriveStandaloneUpdater.exe [4200864 2022-05-02] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 57. Task: {860BCC61-3FF6-483D-A68A-33BB6993D20A} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [118104 2022-04-30] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 58. Task: {94F4F374-BEB8-41B6-8964-8B49C716800A} - System32\Tasks\StartDVR => C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RSServCmd.exe [268576 2021-05-11] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
 59. Task: {9D890204-4996-4397-9D93-C6BE8C5ED46A} - System32\Tasks\OneDrive Per-Machine Standalone Update Task => C:\Program Files\Microsoft OneDrive\OneDriveStandaloneUpdater.exe [4200864 2022-05-02] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 60. Task: {DEB3AD61-644F-4947-A342-9459E8925935} - System32\Tasks\BraveSoftwareUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\BraveSoftware\Update\BraveUpdate.exe [165120 2022-05-03] (Brave Software, Inc. -> BraveSoftware Inc.)
 61. Task: {E82E6DAC-B4F7-4CA5-A2C8-BD543BB09D54} - System32\Tasks\StartCN => C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\cncmd.exe [62752 2021-05-11] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
 62. Task: {EA0EE8D2-33AC-4EB0-9DCD-52B807DA7D5C} - System32\Tasks\AMDInstallLauncher => C:\Program Files\AMD\CIM\Bin64\InstallManagerApp.exe [1713952 2021-05-11] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
 63. Task: {EB15D9ED-9B63-47D0-A48D-EC85F104B30B} - System32\Tasks\AMDLinkUpdate => C:\Program Files\AMD\CIM\Bin64\InstallManagerApp.exe [1713952 2021-05-11] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
 64.  
 65. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 66.  
 67.  
 68. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 69.  
 70. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 71.  
 72. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 73. Tcpip\..\Interfaces\{10807ce7-83b8-4259-a1ae-1aa426276fa3}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 74.  
 75. Edge:
 76. =======
 77. Edge Profile: C:\Users\Lantash\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default [2022-04-30]
 78.  
 79. FireFox:
 80. ========
 81. FF DefaultProfile: p8usu3p5.default
 82. FF ProfilePath: C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\p8usu3p5.default [2022-04-30]
 83. FF ProfilePath: C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mn750hbg.default-release [2022-05-04]
 84. FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\mn750hbg.default-release -> about:blank
 85. FF NewTabOverride: Mozilla\Firefox\Profiles\mn750hbg.default-release -> Enabled: newtabtools@darktrojan.net
 86. FF NewTabOverride: Mozilla\Firefox\Profiles\mn750hbg.default-release -> Enabled: @speed-dial-fast
 87. FF NewTabOverride: Mozilla\Firefox\Profiles\mn750hbg.default-release -> Enabled: uBlock0@raymondhill.net
 88. FF NewTabOverride: Mozilla\Firefox\Profiles\mn750hbg.default-release -> Disabled: @speed-dial-fast
 89. FF Extension: (Speed Dial) - C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mn750hbg.default-release\Extensions\@speed-dial-fast.xpi [2022-04-30]
 90. FF Extension: (New Tab Tools) - C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mn750hbg.default-release\Extensions\newtabtools@darktrojan.net.xpi [2022-05-02]
 91. FF Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mn750hbg.default-release\Extensions\uBlock0@raymondhill.net.xpi [2022-04-30]
 92. FF Extension: (vector smoking rainbow_01 by candelora) - C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mn750hbg.default-release\Extensions\{1b45a408-08e8-4205-9b04-d5d8133bec36}.xpi [2022-04-30]
 93. FF Extension: (block-miners) - C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mn750hbg.default-release\Extensions\{74b0af75-8791-44e2-95a6-7f0ab94143ec}.xpi [2022-04-30]
 94. FF Extension: (Video DownloadHelper) - C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\mn750hbg.default-release\Extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}.xpi [2022-04-30]
 95. FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2022-04-30] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 96. FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2022-04-30] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 97.  
 98. Brave:
 99. =======
 100. BRA Profile: C:\Users\Lantash\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\User Data\Default [2022-05-03]
 101. BRA Extension: (Brave Local Data Files Updater) - C:\Users\Lantash\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\User Data\afalakplffnnnlkncjhbmahjfjhmlkal [2022-05-03]
 102. BRA Extension: (Brave NTP background images) - C:\Users\Lantash\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\User Data\aoojcmojmmcbpfgoecoadbdpnagfchel [2022-05-03]
 103. BRA Extension: (Wallet Data Files Updater) - C:\Users\Lantash\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\User Data\BraveWallet [2022-05-03]
 104. BRA Extension: (Brave Ad Block Updater (Default)) - C:\Users\Lantash\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\User Data\cffkpbalmllkdoenhmdmpbkajipdjfam [2022-05-03]
 105. BRA Extension: (Brave NTP sponsored images) - C:\Users\Lantash\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\User Data\iodhafecfemgejckecbnmpobnhmoaoag [2022-05-03]
 106. BRA Extension: (Brave SpeedReader Updater) - C:\Users\Lantash\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\User Data\jicbkmdloagakknpihibphagfckhjdih [2022-05-03]
 107. BRA Extension: (Brave HTTPS Everywhere Updater) - C:\Users\Lantash\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\User Data\oofiananboodjbbmdelgdommihjbkfag [2022-05-03]
 108. BRA Extension: (Brave Ad Block Updater (Oficjalne Polskie Filtry do AdBlocka, uBlocka Origin i AdGuarda)) - C:\Users\Lantash\AppData\Local\BraveSoftware\Brave-Browser\User Data\paoecjnjjbclkgbempaeemcbeldldlbo [2022-05-03]
 109.  
 110. ==================== Usługi (filtrowane) ===================
 111.  
 112. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 113.  
 114. S2 brave; C:\Program Files (x86)\BraveSoftware\Update\BraveUpdate.exe [165120 2022-05-03] (Brave Software, Inc. -> BraveSoftware Inc.)
 115. S3 bravem; C:\Program Files (x86)\BraveSoftware\Update\BraveUpdate.exe [165120 2022-05-03] (Brave Software, Inc. -> BraveSoftware Inc.)
 116. R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [11279752 2021-06-03] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 117. S3 FileSyncHelper; C:\Program Files\Microsoft OneDrive\22.077.0410.0007\FileSyncHelper.exe [3399584 2022-05-02] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 118. R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe [8347832 2022-04-30] (Malwarebytes Inc -> Malwarebytes)
 119. S3 OneDrive Updater Service; C:\Program Files\Microsoft OneDrive\22.077.0410.0007\OneDriveUpdaterService.exe [3847072 2022-05-02] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 120. S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [6254352 2022-04-05] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 121. S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2203.5-0\NisSrv.exe [3116848 2022-04-30] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 122. S3 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2203.5-0\MsMpEng.exe [133544 2022-04-30] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 123.  
 124. ===================== Sterowniki (filtrowane) ===================
 125.  
 126. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 127.  
 128. R3 AMDSAFD; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\amdsafd.inf_amd64_8e2568524f674315\amdsafd.sys [100768 2021-03-29] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices)
 129. R3 AMDXE; C:\Windows\System32\drivers\amdxe.sys [62056 2020-07-27] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
 130. R1 ESProtectionDriver; C:\Windows\system32\drivers\mbae64.sys [103888 2022-04-30] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Malwarebytes)
 131. R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [223176 2022-04-30] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Malwarebytes)
 132. S0 MbamElam; C:\Windows\System32\DRIVERS\MbamElam.sys [21480 2022-04-30] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Malwarebytes)
 133. R3 MBAMFarflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\farflt.sys [193992 2022-05-04] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Malwarebytes)
 134. R3 MBAMProtection; C:\Windows\system32\DRIVERS\mbam.sys [70072 2022-05-04] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Malwarebytes)
 135. R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [239560 2022-04-30] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Malwarebytes)
 136. R3 MBAMWebProtection; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwac.sys [158856 2022-05-04] (Malwarebytes Inc -> Malwarebytes)
 137. S3 Revoflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\revoflt.sys [38400 2020-10-14] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> VS Revo Group)
 138. S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\wd\WdBoot.sys [49600 2022-04-30] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
 139. S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\wd\WdFilter.sys [443664 2022-04-30] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 140. S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [90384 2022-04-30] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 141.  
 142. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 143.  
 144. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 145.  
 146.  
 147. ==================== Jeden miesiąc (utworzone) (filtrowane) =========
 148.  
 149. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 150.  
 151. 2022-05-04 19:36 - 2022-05-04 19:36 - 000000000 ____D C:\FRST
 152. 2022-05-04 16:36 - 2022-05-04 16:36 - 000070072 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
 153. 2022-05-04 16:35 - 2022-05-04 16:35 - 000193992 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
 154. 2022-05-04 16:35 - 2022-05-04 16:35 - 000158856 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
 155. 2022-05-04 13:51 - 2022-05-04 13:51 - 000026794 _____ C:\Users\Lantash\Downloads\[EX-TORRENTY.ORG] The Colonists [v1.5.17.2] 2018 [MULTI-ENG] [GOG] [EXE].torrent
 156. 2022-05-04 13:51 - 2022-05-04 13:51 - 000019373 _____ C:\Users\Lantash\Downloads\[EX-TORRENTY.ORG] Per Aspera Deluxe Edition [v1.7.0+DLC] 2020 [MULTI-ENG] [DOGE] [ISO].torrent
 157. 2022-05-04 13:51 - 2022-05-04 13:51 - 000016347 _____ C:\Users\Lantash\Downloads\[EX-TORRENTY.ORG] Jane Angel Templar Mystery 2009 [ENG] [PROPHET] [ISO].torrent
 158. 2022-05-03 14:36 - 2022-05-03 14:36 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\FLT
 159. 2022-05-03 14:36 - 2022-05-03 14:36 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\DaysGone
 160. 2022-05-03 14:36 - 2022-05-03 14:36 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\BendGame
 161. 2022-05-03 12:12 - 2022-05-03 12:12 - 000146226 _____ C:\Users\Lantash\Downloads\uZq8fcvh1FQ9skr.torrent
 162. 2022-05-03 12:08 - 2022-05-03 12:08 - 000146624 _____ C:\Users\Lantash\Downloads\514C59EB944D75E67D3BCB59A87190018EBC00C0.torrent
 163. 2022-05-03 02:33 - 2022-05-03 11:01 - 000002375 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Brave.lnk
 164. 2022-05-03 02:33 - 2022-05-03 11:01 - 000002334 _____ C:\Users\Public\Desktop\Brave.lnk
 165. 2022-05-03 02:33 - 2022-05-03 02:33 - 000000000 ____D C:\Program Files\BraveSoftware
 166. 2022-05-03 02:32 - 2022-05-03 02:33 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\BraveSoftware
 167. 2022-05-03 02:32 - 2022-05-03 02:32 - 001293840 _____ (BraveSoftware Inc.) C:\Users\Lantash\Downloads\BraveBrowserSetup.exe
 168. 2022-05-03 02:32 - 2022-05-03 02:32 - 000003592 _____ C:\Windows\system32\Tasks\BraveSoftwareUpdateTaskMachineUA
 169. 2022-05-03 02:32 - 2022-05-03 02:32 - 000003468 _____ C:\Windows\system32\Tasks\BraveSoftwareUpdateTaskMachineCore
 170. 2022-05-03 02:32 - 2022-05-03 02:32 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\BraveSoftware
 171. 2022-05-03 01:16 - 2022-05-03 01:16 - 000007666 _____ C:\Users\Lantash\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
 172. 2022-05-02 22:24 - 2022-05-02 22:24 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\VS Revo Group
 173. 2022-05-02 22:24 - 2022-05-02 22:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\VS Revo Group
 174. 2022-05-02 22:24 - 2022-05-02 22:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller Pro
 175. 2022-05-02 22:24 - 2022-05-02 22:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\VS Revo Group
 176. 2022-05-02 22:24 - 2020-10-14 04:07 - 000038400 _____ (VS Revo Group) C:\Windows\system32\Drivers\revoflt.sys
 177. 2022-05-02 22:18 - 2022-05-02 22:18 - 000136080 _____ (WeMod LLC) C:\Users\Lantash\Downloads\WeMod-Setup.exe
 178. 2022-05-02 22:18 - 2022-05-02 22:18 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\LocalLow\AMD
 179. 2022-05-02 22:18 - 2022-05-02 22:18 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\SquirrelTemp
 180. 2022-05-02 21:34 - 2022-05-02 21:34 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\Documents\Player
 181. 2022-05-02 21:34 - 2022-05-02 21:34 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\UnrealEngine
 182. 2022-05-02 21:34 - 2022-05-02 21:34 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\TBS
 183. 2022-05-02 18:14 - 2022-05-02 18:14 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\directx
 184. 2022-05-02 17:42 - 2022-05-02 17:42 - 000000812 _____ C:\Users\Public\Desktop\RESEARCH and DESTROY.lnk
 185. 2022-05-02 15:05 - 2022-05-02 15:05 - 000002876 _____ C:\Users\Lantash\Downloads\[EX-TORRENTY.ORG] To nie Wypanda _ Turning Red (2022) [PLDUB] [480p] [DSNP] [WEB-DL] [XviD] [DD5.1-K83] [Dubbing PL] [avi] [FIONA9].torrent
 186. 2022-05-01 23:47 - 2022-05-03 19:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft OneDrive
 187. 2022-05-01 21:33 - 2022-05-01 21:33 - 004723832 _____ C:\Users\Lantash\Downloads\DaysGone.zip.torrent
 188. 2022-05-01 16:29 - 2022-05-01 16:29 - 000001151 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PC Health Check.lnk
 189. 2022-05-01 16:29 - 2022-05-01 16:29 - 000000000 ____D C:\Program Files\PCHealthCheck
 190. 2022-05-01 16:29 - 2022-05-01 16:29 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Update Health Tools
 191. 2022-05-01 16:26 - 2022-05-01 16:29 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
 192. 2022-04-30 23:52 - 2022-04-30 23:52 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\LocalLow\Craneballs
 193. 2022-04-30 23:52 - 2022-04-30 23:52 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\GOG.com
 194. 2022-04-30 23:50 - 2022-05-04 19:31 - 000003146 _____ C:\Windows\system32\Tasks\MSIAfterburner
 195. 2022-04-30 23:49 - 2022-04-30 23:49 - 000223176 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
 196. 2022-04-30 23:48 - 2022-04-30 23:48 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner
 197. 2022-04-30 23:48 - 2022-04-30 23:48 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner
 198. 2022-04-30 23:47 - 2022-04-30 23:47 - 055389691 _____ C:\Users\Lantash\Downloads\MSIAfterburnerSetup.zip
 199. 2022-04-30 23:40 - 2022-04-30 23:40 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\mbam
 200. 2022-04-30 23:39 - 2022-04-30 23:49 - 000239560 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
 201. 2022-04-30 23:39 - 2022-04-30 23:39 - 000103888 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
 202. 2022-04-30 23:39 - 2022-04-30 23:39 - 000021480 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamElam.sys
 203. 2022-04-30 23:39 - 2022-04-30 23:39 - 000002038 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes.lnk
 204. 2022-04-30 23:38 - 2022-04-30 23:38 - 002443448 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Lantash\Downloads\MBSetup.exe
 205. 2022-04-30 23:38 - 2022-04-30 23:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
 206. 2022-04-30 23:38 - 2022-04-30 23:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
 207. 2022-04-30 23:35 - 2022-04-30 23:35 - 000214328 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\btwampfl.sys
 208. 2022-04-30 23:35 - 2022-04-30 23:35 - 000069852 _____ C:\Windows\system32\Drivers\BCM20702A1_001.002.014.1443.1467.hex
 209. 2022-04-30 23:35 - 2022-04-30 23:35 - 000000000 ____D C:\Program Files\DIFX
 210. 2022-04-30 23:34 - 2022-04-30 23:34 - 018967258 _____ C:\Users\Lantash\Downloads\DR_USB_BT400_1201710_Windows.zip
 211. 2022-04-30 23:32 - 2022-04-30 23:32 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\mpress
 212. 2022-04-30 23:31 - 2022-04-30 23:31 - 000004096 _____ C:\Windows\KMS-R@1nHook.dll
 213. 2022-04-30 23:31 - 2022-04-30 23:31 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\PeerDistRepub
 214. 2022-04-30 23:30 - 2022-04-30 23:30 - 001423150 _____ C:\Users\Lantash\Downloads\Re-Loader_Activator_v2.6_Final.rar
 215. 2022-04-30 23:24 - 2022-05-02 23:48 - 000003194 _____ C:\Windows\system32\Tasks\OneDrive Per-Machine Standalone Update Task
 216. 2022-04-30 23:24 - 2022-05-02 23:48 - 000002181 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 217. 2022-04-30 23:24 - 2022-04-30 23:24 - 000000000 ___RD C:\Users\Default\OneDrive
 218. 2022-04-30 23:23 - 2022-04-30 23:23 - 000002615 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype dla firm.lnk
 219. 2022-04-30 23:23 - 2022-04-30 23:23 - 000002518 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Word.lnk
 220. 2022-04-30 23:23 - 2022-04-30 23:23 - 000002506 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outlook.lnk
 221. 2022-04-30 23:23 - 2022-04-30 23:23 - 000002491 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerPoint.lnk
 222. 2022-04-30 23:23 - 2022-04-30 23:23 - 000002488 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneNote.lnk
 223. 2022-04-30 23:23 - 2022-04-30 23:23 - 000002485 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Access.lnk
 224. 2022-04-30 23:23 - 2022-04-30 23:23 - 000002452 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel.lnk
 225. 2022-04-30 23:23 - 2022-04-30 23:23 - 000002442 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Publisher.lnk
 226. 2022-04-30 23:23 - 2022-04-30 23:23 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office
 227. 2022-04-30 23:21 - 2022-04-30 23:23 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
 228. 2022-04-30 23:21 - 2022-04-30 23:21 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office 15
 229. 2022-04-30 23:13 - 2022-04-30 23:13 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\WinRAR
 230. 2022-04-30 22:53 - 2022-04-30 23:07 - 109643598 _____ C:\Users\Lantash\Downloads\o2019.07.2021.32+64.pl+en.rar
 231. 2022-04-30 22:36 - 2022-04-30 22:36 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\MPC-HC
 232. 2022-04-30 22:28 - 2022-04-30 22:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Planet Nomads [GOG.com]
 233. 2022-04-30 22:28 - 2022-04-30 22:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\GOG.com
 234. 2022-04-30 22:26 - 2022-04-30 22:26 - 000000000 ____D C:\GOG Games
 235. 2022-04-30 22:25 - 2022-05-03 21:46 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
 236. 2022-04-30 22:17 - 2022-04-30 22:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\MPC-HC
 237. 2022-04-30 22:16 - 2022-04-30 22:16 - 005262352 _____ (InstBase S.R.L.) C:\Users\Lantash\Downloads\Media Player Classic _LMaB.exe
 238. 2022-04-30 22:10 - 2022-05-04 19:36 - 000000000 ___RD C:\Users\Lantash\Desktop\UTILS
 239. 2022-04-30 22:10 - 2022-05-02 23:01 - 000000000 ___RD C:\Users\Lantash\Desktop\TRASH
 240. 2022-04-30 22:10 - 2022-04-30 23:52 - 000000000 ___RD C:\Users\Lantash\Desktop\GRY
 241. 2022-04-30 22:07 - 2022-04-30 22:07 - 000031419 _____ C:\Windows\unins000.dat
 242. 2022-04-30 22:07 - 2022-04-30 22:07 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\cache
 243. 2022-04-30 22:07 - 2022-04-30 22:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\vc_remove
 244. 2022-04-30 22:07 - 2022-04-30 22:06 - 002614113 _____ (BobSpwg ) C:\Windows\unins000.exe
 245. 2022-04-30 22:01 - 2022-04-30 22:01 - 000003160 _____ C:\Windows\system32\Tasks\StartCN
 246. 2022-04-30 22:01 - 2022-04-30 22:01 - 000003130 _____ C:\Windows\system32\Tasks\AMDInstallLauncher
 247. 2022-04-30 22:01 - 2022-04-30 22:01 - 000003110 _____ C:\Windows\system32\Tasks\AMDLinkUpdate
 248. 2022-04-30 22:01 - 2022-04-30 22:01 - 000003080 _____ C:\Windows\system32\Tasks\StartDVR
 249. 2022-04-30 22:01 - 2022-04-30 22:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Radeon Software
 250. 2022-04-30 22:01 - 2022-04-30 22:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Link For Windows
 251. 2022-04-30 22:01 - 2022-04-30 22:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Bug Report Tool
 252. 2022-04-30 22:00 - 2022-04-30 22:08 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
 253. 2022-04-30 22:00 - 2021-05-11 20:00 - 002260008 _____ (AMD Inc.) C:\Windows\SysWOW64\AMDBugReportTool.exe
 254. 2022-04-30 21:51 - 2022-04-30 22:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AMD
 255. 2022-04-30 21:51 - 2022-04-30 22:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\AMD
 256. 2022-04-30 21:50 - 2022-04-30 21:50 - 000003510 _____ C:\Windows\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineUA
 257. 2022-04-30 21:50 - 2022-04-30 21:50 - 000003386 _____ C:\Windows\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineCore
 258. 2022-04-30 21:49 - 2022-04-30 21:49 - 000003840 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Intel PTT EK Recertification
 259. 2022-04-30 21:48 - 2022-05-02 23:48 - 000003592 _____ C:\Windows\system32\Tasks\OneDrive Reporting Task-S-1-5-21-3606707319-850606819-2725234006-1001
 260. 2022-04-30 21:46 - 2022-04-30 21:46 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\Comms
 261. 2022-04-30 21:44 - 2022-04-30 21:44 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\RadeonInstaller
 262. 2022-04-30 21:42 - 2022-04-30 21:42 - 000000000 ____D C:\AMD
 263. 2022-04-30 21:41 - 2022-04-30 21:41 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bloody
 264. 2022-04-30 21:41 - 2022-04-30 21:41 - 000000000 ____D C:\ProgramData\KeyDominator2
 265. 2022-04-30 21:41 - 2022-04-30 21:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\KeyDominator2
 266. 2022-04-30 21:40 - 2022-04-30 21:41 - 483208432 _____ (AMD Inc.) C:\Users\Lantash\Downloads\radeon-software-adrenalin-2020-21.5.2-win10-64bit-legacyasics-june21-legacy.exe
 267. 2022-04-30 21:38 - 2022-05-04 19:35 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Mozilla-1de4eec8-1241-4177-a864-e594e8d1fb38
 268. 2022-04-30 21:38 - 2022-05-04 17:36 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\LocalLow\Mozilla
 269. 2022-04-30 21:38 - 2022-04-30 21:38 - 000001010 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
 270. 2022-04-30 21:38 - 2022-04-30 21:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Tasks\Mozilla
 271. 2022-04-30 21:38 - 2022-04-30 21:38 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Mozilla
 272. 2022-04-30 21:38 - 2022-04-30 21:38 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\Mozilla
 273. 2022-04-30 21:38 - 2022-04-30 21:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
 274. 2022-04-30 21:38 - 2022-04-30 21:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
 275. 2022-04-30 21:35 - 2022-04-30 22:08 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 276. 2022-04-30 21:35 - 2022-04-30 22:08 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 277. 2022-04-30 21:35 - 2022-04-30 22:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
 278. 2022-04-30 21:34 - 2022-04-30 21:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER Cache
 279. 2022-04-30 21:33 - 2022-05-04 16:42 - 001678234 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
 280. 2022-04-30 21:33 - 2022-05-04 16:34 - 000065536 _____ C:\Windows\system32\spu_storage.bin
 281. 2022-04-30 21:33 - 2022-05-03 14:40 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\D3DSCache
 282. 2022-04-30 21:33 - 2022-04-30 22:39 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\AMD
 283. 2022-04-30 21:33 - 2022-04-30 22:07 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\AMD
 284. 2022-04-30 21:32 - 2022-05-01 07:40 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
 285. 2022-04-30 21:30 - 2022-04-30 23:24 - 000000000 ___RD C:\Users\Lantash\OneDrive
 286. 2022-04-30 21:30 - 2022-04-30 21:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
 287. 2022-04-30 21:29 - 2022-05-04 19:34 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\Packages
 288. 2022-04-30 21:29 - 2022-05-04 19:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Packages
 289. 2022-04-30 21:29 - 2022-05-04 16:35 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash
 290. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000020 ___SH C:\Users\Lantash\ntuser.ini
 291. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\Ustawienia lokalne
 292. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\Szablony
 293. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\Moje dokumenty
 294. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\Menu Start
 295. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\Documents\Moje wideo
 296. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\Documents\Moje obrazy
 297. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\Documents\Moja muzyka
 298. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\Dane aplikacji
 299. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 300. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\AppData\Local\Tymczasowe pliki internetowe
 301. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\AppData\Local\Historia
 302. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\AppData\Local\Dane aplikacji
 303. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
 304. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 ___RD C:\Users\Lantash\3D Objects
 305. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
 306. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Adobe
 307. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\VirtualStore
 308. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\Publishers
 309. 2022-04-30 21:29 - 2022-04-30 21:29 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
 310. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje wideo
 311. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje obrazy
 312. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moja muzyka
 313. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Ustawienia lokalne
 314. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Szablony
 315. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Moje dokumenty
 316. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Menu Start
 317. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje wideo
 318. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje obrazy
 319. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moja muzyka
 320. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Dane aplikacji
 321. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 322. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Tymczasowe pliki internetowe
 323. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Historia
 324. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Dane aplikacji
 325. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Szablony
 326. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Pulpit
 327. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 328. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Menu Start
 329. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dokumenty
 330. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dane aplikacji
 331. 2022-04-30 21:27 - 2022-04-30 21:27 - 000000000 _SHDL C:\Documents and Settings
 332. 2022-04-30 21:25 - 2022-05-04 16:35 - 000008192 ___SH C:\DumpStack.log.tmp
 333. 2022-04-30 21:25 - 2022-05-04 16:35 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
 334. 2022-04-30 21:25 - 2022-05-03 19:46 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
 335. 2022-04-30 21:25 - 2022-04-30 23:59 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\wd
 336. 2022-04-30 21:25 - 2022-04-30 23:46 - 000439400 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
 337. 2022-04-30 21:25 - 2022-04-30 21:57 - 000002453 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Edge.lnk
 338. 2022-04-30 21:25 - 2022-04-30 21:25 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
 339. 2022-04-30 21:25 - 2022-04-30 21:25 - 000000000 ____D C:\Windows\ServiceProfiles
 340. 2022-04-05 09:19 - 2022-04-05 09:19 - 000000000 ____D C:\Windows\SystemTemp
 341. 2022-04-05 09:19 - 2022-04-05 09:19 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ssh
 342. 2022-04-05 09:15 - 2022-04-05 09:15 - 001687040 _____ C:\Windows\system32\libcrypto.dll
 343. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 003860832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtmpltfm.dll
 344. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 002371072 _____ C:\Windows\system32\rdpnano.dll
 345. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 002111488 _____ (Digimarc) C:\Windows\SysWOW64\DMRCDecoder.dll
 346. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 001864192 _____ (The ICU Project) C:\Windows\SysWOW64\icu.dll
 347. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 001333760 _____ C:\Windows\SysWOW64\TextInputMethodFormatter.dll
 348. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000980320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtmpal.dll
 349. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000915296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtmcodecs.dll
 350. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000732000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ortcengine.dll
 351. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000672768 _____ C:\Windows\system32\FsNVSDeviceSource.dll
 352. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000611960 _____ C:\Windows\SysWOW64\TextShaping.dll
 353. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000581120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhotoScreensaver.scr
 354. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000523776 _____ (curl, hxxps://curl.se/) C:\Windows\system32\curl.exe
 355. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PhotoScreensaver.scr
 356. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000480256 _____ C:\Windows\system32\AssignedAccessCsp.dll
 357. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000468440 _____ C:\Windows\SysWOW64\WindowManagementAPI.dll
 358. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000464384 _____ (curl, hxxps://curl.se/) C:\Windows\SysWOW64\curl.exe
 359. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000266240 _____ C:\Windows\SysWOW64\Windows.Internal.UI.Shell.WindowTabManager.dll
 360. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000235520 _____ C:\Windows\SysWOW64\HeatCore.dll
 361. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000195584 _____ C:\Windows\system32\uwfcfgmgmt.dll
 362. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000170496 _____ C:\Windows\system32\DeviceUpdateCenterCsp.dll
 363. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000158208 _____ C:\Windows\system32\uwfcsp.dll
 364. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000138056 _____ C:\Windows\system32\HvsiManagementApi.dll
 365. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000101704 _____ C:\Windows\SysWOW64\HvsiManagementApi.dll
 366. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000095744 _____ C:\Windows\system32\VirtualMonitorManager.dll
 367. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000067072 _____ C:\Windows\system32\BWContextHandler.dll
 368. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000055376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtmmvrortc.dll
 369. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000053760 _____ C:\Windows\SysWOW64\BWContextHandler.dll
 370. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000047472 _____ C:\Windows\SysWOW64\umpdc.dll
 371. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000045880 _____ C:\Windows\system32\HvSocket.dll
 372. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000040960 _____ C:\Windows\system32\uwfservicingapi.dll
 373. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000039936 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
 374. 2022-04-05 09:14 - 2022-04-05 09:14 - 000011803 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuthTxt.wim
 375. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 004898144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtmpltfm.dll
 376. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 002295296 _____ (Digimarc) C:\Windows\system32\DMRCDecoder.dll
 377. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 002260992 _____ C:\Windows\system32\TextInputMethodFormatter.dll
 378. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 002260480 _____ (The ICU Project) C:\Windows\system32\icu.dll
 379. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 002254336 _____ C:\Windows\system32\dwmscene.dll
 380. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 001354080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtmpal.dll
 381. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 001164288 _____ C:\Windows\system32\MBR2GPT.EXE
 382. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 001091936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtmcodecs.dll
 383. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 001032544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ortcengine.dll
 384. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 000706536 _____ C:\Windows\system32\TextShaping.dll
 385. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 000657464 _____ C:\Windows\system32\WindowManagementAPI.dll
 386. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 000330752 _____ C:\Windows\SysWOW64\ssdm.dll
 387. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 000306688 _____ C:\Windows\system32\HeatCore.dll
 388. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 000240640 _____ C:\Windows\SysWOW64\CoreMas.dll
 389. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 000231248 _____ C:\Windows\system32\containerdevicemanagement.dll
 390. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 000223744 _____ C:\Windows\SysWOW64\TpmTool.exe
 391. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 000190976 _____ C:\Windows\system32\BthpanContextHandler.dll
 392. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 000152064 _____ C:\Windows\system32\EoAExperiences.exe
 393. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 000098304 _____ C:\Windows\system32\Drivers\cimfs.sys
 394. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 000060928 _____ C:\Windows\system32\runexehelper.exe
 395. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 000056672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtmmvrortc.dll
 396. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 000048640 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
 397. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 000029696 _____ (The ICU Project) C:\Windows\system32\icuuc.dll
 398. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 000025088 _____ (The ICU Project) C:\Windows\system32\icuin.dll
 399. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 000010752 _____ C:\Windows\SysWOW64\agentactivationruntimestarter.exe
 400. 2022-04-05 09:13 - 2022-04-05 09:13 - 000001370 _____ C:\Windows\system32\ThirdPartyNoticesBySHS.txt
 401. 2022-04-05 09:12 - 2022-04-05 09:12 - 004227116 _____ C:\Windows\system32\DefaultHrtfs.bin
 402. 2022-04-05 09:12 - 2022-04-05 09:12 - 000455168 _____ C:\Windows\system32\ssdm.dll
 403. 2022-04-05 09:12 - 2022-04-05 09:12 - 000363520 _____ C:\Windows\system32\Windows.Internal.UI.Shell.WindowTabManager.dll
 404. 2022-04-05 09:12 - 2022-04-05 09:12 - 000288768 _____ C:\Windows\system32\Windows.Management.InprocObjects.dll
 405. 2022-04-05 09:12 - 2022-04-05 09:12 - 000287232 _____ C:\Windows\system32\CoreMas.dll
 406. 2022-04-05 09:12 - 2022-04-05 09:12 - 000272896 _____ C:\Windows\system32\TpmTool.exe
 407. 2022-04-05 09:12 - 2022-04-05 09:12 - 000197632 _____ C:\Windows\system32\IHDS.dll
 408. 2022-04-05 09:12 - 2022-04-05 09:12 - 000162816 _____ C:\Windows\system32\DataStoreCacheDumpTool.exe
 409. 2022-04-05 09:12 - 2022-04-05 09:12 - 000089088 _____ C:\Windows\system32\windows.applicationmodel.conversationalagent.proxystub.dll
 410. 2022-04-05 09:12 - 2022-04-05 09:12 - 000074240 _____ C:\Windows\system32\rdsxvmaudio.dll
 411. 2022-04-05 09:12 - 2022-04-05 09:12 - 000073216 _____ C:\Windows\system32\windows.applicationmodel.conversationalagent.internal.proxystub.dll
 412. 2022-04-05 09:12 - 2022-04-05 09:12 - 000064552 _____ C:\Windows\system32\umpdc.dll
 413. 2022-04-05 09:12 - 2022-04-05 09:12 - 000013312 _____ C:\Windows\system32\agentactivationruntimestarter.exe
 414.  
 415. ==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ==================
 416.  
 417. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 418.  
 419. 2022-05-04 19:36 - 2019-12-07 11:13 - 000000000 ____D C:\Windows\INF
 420. 2022-05-04 19:34 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 421. 2022-05-04 19:34 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
 422. 2022-05-04 19:32 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
 423. 2022-05-04 16:42 - 2019-12-07 17:09 - 000747542 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
 424. 2022-05-04 16:42 - 2019-12-07 17:09 - 000144288 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
 425. 2022-05-04 16:34 - 2019-12-07 11:03 - 000524288 _____ C:\Windows\system32\config\BBI
 426. 2022-05-01 21:58 - 2019-12-07 11:03 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
 427. 2022-05-01 07:43 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\appcompat
 428. 2022-04-30 23:59 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
 429. 2022-04-30 23:39 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ___HD C:\Windows\ELAMBKUP
 430. 2022-04-30 23:35 - 2013-09-04 18:12 - 002278152 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\BtwRSupportService.exe
 431. 2022-04-30 23:35 - 2013-09-04 18:12 - 000199472 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\bcbtums.sys
 432. 2022-04-30 23:35 - 2013-09-04 18:12 - 000092424 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\btwdi.dll
 433. 2022-04-30 23:21 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
 434. 2022-04-30 22:39 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports
 435. 2022-04-30 22:25 - 2019-12-07 11:14 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
 436. 2022-04-30 21:45 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ___RD C:\Windows\PrintDialog
 437. 2022-04-30 21:45 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\ServiceState
 438. 2022-04-30 21:34 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
 439. 2022-04-30 21:29 - 2019-12-07 17:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\FxsTmp
 440. 2022-04-30 21:29 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
 441. 2022-04-30 21:29 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioDatabase
 442. 2022-04-30 21:29 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\spool
 443. 2022-04-30 21:29 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
 444. 2022-04-30 21:27 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
 445. 2022-04-30 21:25 - 2019-12-07 11:03 - 000032768 _____ C:\Windows\system32\config\ELAM
 446. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 17:12 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\AppV
 447. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 17:12 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
 448. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 17:12 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
 449. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 17:12 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
 450. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 17:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\OpenSSH
 451. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ___SD C:\Windows\SysWOW64\F12
 452. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ___SD C:\Windows\SysWOW64\DiagSvcs
 453. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\UNP
 454. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\F12
 455. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\DiagSvcs
 456. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\WinMetadata
 457. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\setup
 458. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\PerceptionSimulation
 459. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\oobe
 460. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\migwiz
 461. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\lv-LV
 462. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\lt-LT
 463. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Keywords
 464. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\et-EE
 465. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism
 466. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Com
 467. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\AdvancedInstallers
 468. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\SystemResources
 469. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinMetadata
 470. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioPlugIns
 471. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SystemResetPlatform
 472. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Sysprep
 473. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\ShellExperiences
 474. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\setup
 475. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\PerceptionSimulation
 476. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
 477. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
 478. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\lv-LV
 479. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\lt-LT
 480. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Keywords
 481. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\et-EE
 482. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\es-MX
 483. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
 484. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\DDFs
 485. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Com
 486. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
 487. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\AdvancedInstallers
 488. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\ShellExperiences
 489. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\ShellComponents
 490. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\Provisioning
 491. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
 492. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\IME
 493. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\DiagTrack
 494. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Windows\bcastdvr
 495. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
 496. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
 497. 2022-04-05 09:19 - 2019-12-07 11:03 - 000000000 ____D C:\Windows\servicing
 498. 2022-04-05 09:18 - 2019-12-07 17:12 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OEMDefaultAssociations.dll
 499. 2022-04-05 09:18 - 2019-12-07 17:12 - 000020908 _____ C:\Windows\system32\OEMDefaultAssociations.xml
 500.  
 501. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów ========
 502.  
 503. 2022-05-03 01:16 - 2022-05-03 01:16 - 000007666 _____ () C:\Users\Lantash\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
 504.  
 505. ==================== SigCheck ============================
 506.  
 507. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 508.  
 509. ==================== Koniec FRST.txt ========================
RAW Paste Data Copied