Advertisement
svephoto

The Imitation Game [Java]

Aug 10th, 2021 (edited)
2,198
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Java 3.15 KB | None | 0 0
 1. package Exams.FinalExams.ProgrammingFundamentalsFinalExam01;
 2.  
 3. import java.util.Scanner;
 4.  
 5. public class TheImitationGame {
 6.     public static void main(String[] args) {
 7.         Scanner scan = new Scanner(System.in);
 8.  
 9.         String message = scan.nextLine();
 10.  
 11.         String input = scan.nextLine();
 12.  
 13.         while (!input.equals("Decode")) {
 14.             String[] tokens = input.split("\\|");
 15.             String action = tokens[0];
 16.  
 17.             switch (action) {
 18.                 case "Move": { // <- На всички кейсове съм добавил къдрави отварящи и затварящи скоби, защото използвам еднакви имена на променливи в два от тях.
 19.                     int numLetters = Integer.parseInt(tokens[1]);
 20.  
 21.                     //Проверка за празен стринг
 22.                     //if (message.length() > 0 && numLetters < message.length()) { Всъщност, нямаш нужда от тези операции.
 23.                     //    StringBuilder strBuild = new StringBuilder(message);
 24.                     //    for (int i = 0; i < numLetters; i++) {
 25.                     //        strBuild.append(strBuild.charAt(0));
 26.                     //        strBuild.deleteCharAt(0);
 27.                     //    }
 28.                     //    message = strBuild.toString();
 29.                     // }
 30.                     // Може да го направиш направо така и доста си улесняваш живота :)
 31.                     String firstPart = message.substring(0, numLetters);
 32.                     String secondPart = message.substring(numLetters);
 33.                     message = secondPart.concat(firstPart);
 34.                     break;
 35.                 }
 36.                 case "Insert": {
 37.                     int index = Integer.parseInt(tokens[1]);
 38.                     String element = tokens[2];
 39.                     //Проверка за елемент
 40.                     // if (index >= 0 && index <= message.length()) {
 41.                     //    StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(message);
 42.                     //    stringBuilder.insert(index, element);
 43.                     //    message = stringBuilder.toString();
 44.                     //}
 45.  
 46.                     // И тук по подобен начин на горния кейс:
 47.                     String firstPart = message.substring(0, index);
 48.                     String secondPart = message.substring(index);
 49.                     message = firstPart.concat(element).concat(secondPart);
 50.                     break;
 51.                 }
 52.                 case "ChangeAll": {
 53.                     String substring = tokens[1];
 54.                     String replacement = tokens[2];
 55.                     //if (message.contains(substring)) { Тази проверка не ти е нужна и можеш да използваш просто replace вместо replaceAll.
 56.                     //}
 57.                     message = message.replace(substring, replacement);
 58.                     break;
 59.                 }
 60.             }
 61.  
 62.             input = scan.nextLine();
 63.         }
 64.  
 65.         System.out.printf("The decrypted message is: %s%n", message);
 66.     }
 67. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement