idevpas

Budúcnosť jadrovej energetiky v Rusku a vo svete

Jan 6th, 2022 (edited)
145
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 4.94 KB | None | 0 0
 1. Budúcnosť jadrovej energetiky v Rusku a vo svete
 2. --------------------
 3. Rusi sú dnes o čosi ďalej pred západom, čo sa týka jadrovej energetiky.
 4. Väčšina ľudí na západe a ani u nás o tom nemá ani poňatia, lebo všeobecná mejnstrímová mééédea ich o týchto skutočnostiach zámerne takmer vôbec neinformuje, a k týmto informáciám sa dá dostať obvykle iba na špecializovaných internetových portáloch.
 5. Lenže ovca je pohodlná a nevyhľadáva si informácie sama, a radšej sa nechá kŕmiť iba všeobecnou mejnstrímovou mééédeou a jej účelovo vyselektovanými (nepodstatnými) informáciami, ďalej polo-pravdami, dez-interpretáciami a propagandou.
 6. V Rusku už dnes vyrábajú vlastné účinnejšie recyklované jadrové palivo REMIX, ktoré sa získava opätovným využitím už použitého/"vyhoreného" klasického jadrového paliva (ktoré pozostáva iba z Uránu).
 7. Lebo klasické jadrové palivo aj napriek predošlému umelému zvýšeniu podielu izotopov Uránu 235 (ide o proces tzv "obohacovania" Uránu za účelom zvýšenia energetického potenciálu klasického jadrového paliva), po použití/"vyhorení" stále obsahuje až cca 95+ % nevyužitých/"nespálených" izotopov (a síce cca 1 % izotopov nespotrebovaného Uránu 235, potom malé množstvo vytvorených a nespotrebovaných izotopov Plutónia 239, a v drvivej väčšine nevyužitých izotopov Uránu 238), ale vďaka ruskej technológii resp. jadrovému palivu REMIX sa dá táto normálne nevyužitá časť klasického jadrového paliva znova do určitej miery zúžitkovať po zmiešaní s obohateným Uránom.
 8. A toto recyklované jadrové palivo REMIX, Rusi používajú vo svojich klasických "pomalých"/tepelných jadrových reaktoroch 3. generácie (primárne pre typ VVER-1000, ktorý sa okrem iného používa aj napr. v slovenských Mochovciach a v českom Temelíne), a to bez nutnosti výrazných úprav jadrového bloku a jeho riadiaceho systému (narozdiel od recyklovaného jadrového paliva "MOX" = Mixed Oxide Fuel = zmes oxidov uránu a plutónia, ktoré sa vyrába aj v Rusku).
 9. Ďalej sa v Rusku pracuje na modernom tzv. rýchlo-množivom olovom chladenom jadrovom reaktore 4. generácie BREST-OD-300 (má byť dokončený v roku 2026) s tzv. uzavretým jadrovým palivovým cyklom, pričom tento rýchly typ reaktora bude v prvom cykle fungovať na účinnejšom (z hľadiska "vyhorenia") recyklovanom nitrid-urán-plutóniovom palive (izotopy Plutónia 239 a Uránu 238 sa budú získavať z jadrového "odpadu") a v ďalších cykloch sa budú do tohto už použitého/"vyhoreného" jadrového paliva pridávať/primiešavať už iba izotopy Uránu 238, ktoré predstavujú cca 99,3 % zo všetkých svetových zásob Uránu.
 10. Hlavnou výhodou rýchlo-množivých jadrových reaktorov (teda pre "rýchle" neutróny) oproti klasickým "pomalým"/tepelným jadrovým reaktorom (teda s "pomalými" neutrónmi) je, že "rýchle" jadrové reaktory dokážu v procese jadrovej reakcie premieňať akurát izotopy Uránu 238 na izotopy Plutónia 239, ktorých jadrá sa následne štiepia v reaktore, čím sa získava energia; a že v rámci príslušnej konfigurácie reaktora vyprodukujú viac izotopov Plutónia 239 než sami spotrebujú ako jadrové palivo, v dôsledku čoho stačí do už použitého jadrového/"vyhoreného" paliva primiešavať už iba izotopy Uránu 238.
 11. Cieľom je uzavrieť jadrový palivový cyklus, ktorý bude zahŕňať jednak výrobu príslušného jadrového paliva, potom jeho účinnejšie "spálenie" v jadrovom reaktore a následne aj recykláciu tohto jadrového "odpadu" jeho príslušným spracovaním do podoby "nového" jadrového paliva, vďaka čomu sa zminimalizujú negatívne dopady na životné prostredie a jadrová energetika sa stane prakticky nevyčerpateľnou a trvale udržateľnou.
 12. Rusi okrem toho vyvíjajú aj malé modulárne jadrové reaktory (napr. takí Rothschildovci už asi majú jeden pred-objednaný :) ).
 13.  
 14. Zdroje:
 15.  
 16. https://www.youtube.com/watch?v=ePW9G8NneQg
 17.  
 18. http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/PimProjJR/pages/FBR.htm
 19.  
 20. https://www.nuclear.sk/rusko-zacina-s-vystavbou-pilotnej-elektrarne-s-olovom-chladenym-rychlym-reaktorom/
 21.  
 22. https://oenergetice.cz/nazory/zacala-vystavba-rychleho-olovem-chlazeneho-reaktoru-brest-od-300
 23.  
 24. https://atominfo.cz/2021/06/rosatom-zahajil-vystavbu-reaktoru-brest-od-300/
 25.  
 26. https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Rosatom-Zaklady-reaktoru-BREST-300-jsou-hotove-684434
 27.  
 28. https://allforpower.cz/jaderna-energetika/od-roku-2022-pobezi-prvni-rusky-jaderny-reaktor-ze-100-na-recyklovane-palivo-183
 29.  
 30. https://www.idnes.cz/technet/veda/novy-rusky-reaktor.A140708_094330_veda_mla
 31.  
 32. https://www.idnes.cz/technet/veda/mnozivy-rychly-reaktor-bn-800.A140708_132545_veda_mla
 33.  
 34. https://oenergetice.cz/elektrina/rychle-mnozive-reaktory-fbr-ucinne-vyuziti-uranu
 35.  
 36. https://oenergetice.cz/slug/rusko-vyvinulo-remix-palivo-reaktory-vver-1000
 37.  
 38. https://atominfo.cz/2021/12/palivo-remix-bylo-zavezeno-do-energetickeh/
Add Comment
Please, Sign In to add comment