SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 24th, 2019 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. §1. Postanowienia ogólne
 2. 1.1 Administracja DreamRP zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu.
 3. 1.2 Zakazuje się robienia MG, PG, VDM, RDM, NJ, BH, CB, CL oraz RK.
 4. 1.3 Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 5.  
 6.  
 7.  
 8. §2. Zasady ogólne
 9. 2.1 Na serwerze zakazuje się używania wspomagaczy oraz wykorzystywania bugów w celu posiadania przewagi podczas rozgrywki.
 10. 2.2 Wszystkie błędy muszą być niezwłocznie zgłoszone na discordzie w odpowiednim dziale - propozycje i błędy lub na forum.
 11. 2.3 Na serwerze zakazuje się opuszczania akcji RP podczas jej trwania. Złamanie tego podpunktu grozi banem.
 12. 2.4 Jeśli akcja RP została opuszczona poprzez crash gry lub brak połączenia internetowego, należy to niezwłocznie zgłosić na naszym DC na odpowiednim kanale wraz z załączonym screenem na którym jest ukazana data oraz godzina.
 13. 2.5 Zakazuje się transakcji między graczami poza serwerem. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty materialne wskutek takich działań.
 14. 2.6 Gracz jest zobowiązany do przestrzegania i wykonywania poleceń administracji.
 15. 2.7 Zawsze podchodź z szacunkiem do innych graczy, tak aby oni szanowali Ciebie.
 16. 2.8 Całkowity zakaz używania [Z] kiedy nie ma takiej potrzeby. Użycie tego przycisku służy do zobaczenia ID gracza, a później zgłoszenia go na discordzie w przypadku łamania regulaminu.
 17. 2.9 Zabronione jest przechodzenie przez elementy mapy za pomocą animacji.
 18. 2.10 Po zaćmieniu obowiązuje każdego obywatela immunitet 15 minutowy dzięki któremu nie może dojść do żadnej akcji RP powiązanej z przestępstwem, lub z udziałem LSPD (wyjątkiem jest dokończenie akcji RP która została rozpoczęta przed zaćmieniem).
 19. 2.11 Teleporty do interiorów traktujemy jak zwykłe drzwi. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich do ucieczek itp.
 20. 2.12 Zakazuje się wyrzucania przedmiotów za pomocą komendy /me, jeżeli mamy to przy sobie (w ekwipunku [F2]) to takowy przedmiot faktycznie posiadamy w dalszym ciągu.
 21.  
 22.  
 23.  
 24. §3. Administracja
 25. 3.1 Administrator ma prawo karać za czyny które nie są uwzględnione w regulaminie, jeśli uważa, że to słuszne.
 26. 3.2 Decyzja administracji jest decyzją ostateczną. Wyjątkiem jest odwołanie się od bana, które nie musi być rozpatrzone pozytywnie.
 27. 3.3 Podczas interwencji administratora akcja roleplay zostaje wstrzymana.
 28. 3.4 Administracja nie jest zobowiązana do odpowiadania na prywatne wiadomości.
 29. 3.5 Zgłoszenia nieprecyzyjnie opisane będą ignorowane.
 30. 3.6 Zakazuje się spamu i nękania administracji.
 31. 3.7 Za bycie debilem, robienie typowego "must-wina" czy też prezentowanie niskiego poziomu wypowiedzi, administracja ma prawo zbanować daną osobę.
 32.  
 33.  
 34.  
 35. §4. Rozgrywka
 36. 4.1 Serwer DreamRP jest to serwer roleplay i obowiązują na nim wszystkie zasady związane z RP.
 37. 4.2 Do rozgrywki niezbędny jest sprawny mikrofon.
 38. 4.3 Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania komunikacji głosowej podczas gry w sprawach OOC. Nigdy nie wychodź z roli, nie pozwól aby coś wytrąciło cię z równowagi.
 39. 4.4 Do spraw OOC służy:
 40. a) chat tekstowy "Local OOC",
 41. b) chat tekstowy "OOC" (komenda /ooc - w wyjątkowych sprawach!),
 42. c) kanał na DC
 43. 4.5 Zakazuje odradzania się w szpitalu po BW kiedy:
 44. a) wezwano pomoc medyczna,
 45. b) wezwano policje na miejsce zdarzenia,
 46. c) chcesz uniknąć akcji RP.
 47. 4.6 Zakazuje się wtargnięcia w akcje RP innych osób kiedy nie masz do tego mocnych powodów, lub gdy nie jesteś związany z tą sytuacja.
 48. 4.7 Zakazuje się pozostawiania swojej postaci na dłużej niż 15 minut w celu zajęcia slota na serwerze.
 49. 4.8 Narracja podczas rozgrywki prowadzone jest poprzez komendy /me i /do. Podczas pisania na /do jest obowiązek mówienia tylko prawdy (kłamstwo jest karane).
 50. 4.9 Zakazuje się nadmiernej zmiany głosu poprzez programy zewnętrzne. Wyjątkiem jest odgrywanie postaci, która tego wymaga.
 51. 4.10 Wyciąganie broni długiej musi zostać odegrane przez /me. Nie ważne, czy mamy torbę czy nie, musimy napisać np. /me wyciąga pompę z torby. To samo tyczy się przypadku kiedy wysiadamy z auta, broń można trzymać na kolanach, jednak podczas wysiadania z pojazdu trzeba odegrać jej wyciągnięcie.
 52. 4.11 Nie można rozpoznać osoby jeżeli jest ona zamaskowana oraz zmienia swój bądź danej postaci głos, czyli musi ubrać maskę oraz zmienić w jakikolwiek sposób głos.
 53. 4.12 Postacie odgrywające role LSPD lub EMS są zobowiązane do swojej pracy, oraz mają zakaz faworyzacji graczy. Jako LSPD lub EMS na swojej służbie nie możesz wykonywać nielegalnych akcji RP.
 54. 4.13 Obywatel, który niszczy infrastrukturę miejską mapy nie mając ku temu żadnego powodu zostanie ukarany za Fail RP.
 55. 4.14 Aby otrzymać revive, gdy nie ma medyków należy odegrać baśkę w szpitalu. W innym przypadku nie otrzymasz revive!
 56.  
 57.  
 58.  
 59. §5. Postać
 60. 5.1 Zakazuje się wykorzystywania imion i nazwisk sławnych osób rzeczywistych jak i fikcyjnych.
 61. 5.2 Zakazuje się przekazywania i/lub pozbywania się majątku przed zaplanowanym uśmierceniem postaci i/lub zaprzestaniem rozgrywki.
 62. 5.3 Osoby, które kreują postać w sposób niedbały, pozbawione cech osobowości, celów i priorytetów będą blokowane.
 63. 5.4 Zakazuje się podszywania pod inne postacie, tworzenie postaci o bardzo podobnym/takim samym imieniu i nazwisku będzie blokowana.
 64. 5.5. Postacie o polskim imieniu bądź nazwisku będą usuwane.
 65.  
 66.  
 67.  
 68. §6. Inicjacja
 69. 6.1 Inicjacja musi zostać rozpoczęta przez każdego członka akcji RP.
 70. 6.2 Dopiero po odpowiedniej inicjacji akcji RP możesz oddać strzały, inaczej będzie to traktowane jak RDM.
 71. 6.3 Aby przeprowadzić w pełni inicjacje musi zostać do tego wykorzystany czat głosowy.
 72. 6.4 Chęć powtórzenia poprzedniej akcji RP przerwanej na wskutek wyłączenia/zacięcia się gry lub braku internetu może zostać powtórzona za pozwoleniem osób, które dyktowały zasady w poprzedniej akcji.
 73. 6.5 Inicjację uważa się za zakończoną po:
 74. a) wyraźnym komunikacie strony inicjującej,
 75. b) utracie przytomności, błąd
 76. c) wyraźnym komunikacie służb
 77. 6.6 Skucie przy pomocy kajdanek może nastąpić tylko w przypadku, kiedy osoba, która zostanie skuta ma podniesione ręce do góry. W przypadku, kiedy osoba nie chce podnieść rąk należy użyć środków dostępnych na serwerze, aby ją powalić (nie mylić z BW - np. przy użyciu Tazera), a następnie skuć.
 78.  
 79.  
 80.  
 81. §7. Szacunek do zdrowia i życia.
 82. 7.1 Poszanowanie życia to pojęcie obowiązujące na naszym serwerze.
 83. 7.2 W przypadku zauważenia akcji RP w której Twoja postać może odnieść uszczerbek na zdrowiu i/lub stracić życie, powinieneś oddalić się na bezpieczną odległość.
 84. 7.3 Każdy gracz zobowiązany jest do odgrywania bólu i strachu, adekwatnie do sytuacji.
 85. 7.4 Nieprzytomny obywatel (BW) może zostać ocucony przez personel medyczny dopiero na terenie szpitala. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy gracz ma "mało krwi" lub na służbie jest niewystarczająca ilość medyków, aby przetransportować wszystkich poszkodowanych. W takiej sytuacji na miejscu zdarzenia poszkodowanemu może zostać udzielona podstawowa pomoc medyczna w celu przetransportowania do szpitala.
 86. 7.5 Po udzieleniu pierwszej pomocy do czasu zakończenia operacji nie możesz wykonywać czynności która mogłaby narazić Twoje zdrowie. Mowa tutaj o np. kontynuowaniu strzelania czy też ucieczki z miejsca zdarzenia. Jesteś dalej ranny! Musisz odgrywać rannego! Ucieczka przed operacją może wiązać się z wypisaniem przez medyka aktu zgonu i uśmierceniem postaci.
 87. 7.6 Przebywając na terenie szpitala jako poszkodowany każdy gracz zobowiązany jest do odegrania PEŁNEJ akcji roleplay z medykiem w momencie odbywania leczenia. Brak chęci odegrania bądź unikanie akcji lub pozostawienie postaci "AFK" bez wcześniejszej zgody personelu medycznego podlega karze bana.
 88. 7.7 Podczas operacji zakazane jest korzystanie z telefonu. Medyk może zarekwirować telefon przed bądź podczas zabiegu.
 89.  
 90.  
 91.  
 92.  
 93. §8. Amnezja
 94. 8.1 Osoba, która odrodziła się w szpitalu ma obowiązek zapomnieć to co do tego doprowadziło oraz kto w tym brał udział.
 95. 8.2 Osoba, która odrodziła się w szpitalu nie pamięta w jaki sposób doszło do jego amnezji. Nie ma czegoś takiego jak ostatnie 15 minut. Po amnezji nie pamiętasz całej akcji.
 96. 8.3 Zakazuje się pamiętania czy wspominania o przebiegu wydarzeń, które doprowadziły do naszej amnezji.
 97. 8.4 Obowiązuje absolutny zakaz powrotu na akcje w której zginęliśmy, po obudzeniu się w szpitalu.
 98. 8.5 Jeżeli ktoś prosi o pomoc na radiu służb porządkowych w lokalizacji w której wcześniej polegliśmy oraz obudziliśmy się w szpitalu, nie mamy możliwości pomocy.
 99. 8.6 Nie odegranie amnezji jest traktowane jako Fail RP.
 100.  
 101. §9. Przestępstwa
 102. 9.1 Zakazuje się dokonywania brutalnych przestępstw oraz napaści w miejscach nierealistycznych.
 103. 9.2 Aby kogoś porwać z miejsc publicznych musimy mieć do tego DOBRY powód. Każde porwanie musi być wcześniej zaplanowane. Obywatel, który nikomu nic nie zaszkodził i stoi w miejscu publicznym (tj. parking główny, salon samochodowy, komis samochodowy, urząd pracy oraz miejsca legalnych prac), a zostanie bez powodu porwany przez "gangstera" gdy ten chce sobie zrobić napad na bank, ma prawo zgłosić to później na forum.
 104. 9.3 Zakazuje się okradania kont bankowych. Traktowane jest to jako PG.
 105. 9.4 Zakazuje się wzywania usług znajdujących się w telefonie w celu napadnięcia na jednostkę lub porwania.
 106. 9.4 Dozwolone jest przeszukiwanie gracza kiedy jest 'żywy', jednak na początku musimy go skuć co można zrobić dopiero po inicjacji.
 107. 9.5 Jeżeli ktoś celowo ucieka do zielonej strefy aby uniknąć akcji RP (Patrz punkt 1 w tym samym paragrafie) dozwolone jest dokonanie takiej akcji w zielonej strefie.
 108. 9.6 Po zrobieniu na kimś BW osoba zabijająca ma obowiązek rozkuć poszkodowaną osobę.
 109. 9.7 Podczas napadu na sklep bądź bank można podstawić zakładnika, lecz najpierw trzeba złapać 2 nie podstawionych! Dopiero, gdy ekipa robiąca napad posiada 2 nie podstawionych zakładników może wziąć podstawionych!
 110. 9.8 Grupa lub gang może wykorzystywać maksymalnie 6 członków grupy lub gangu do odgrywania sytuacji roleplay.
 111. 9.9 Zakazane jest korzystanie z telefonu w momencie kiedy ktoś do Ciebie celuje. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy osoba celująca wyda Ci taki rozkaz.
 112. 9.10 W odbiciu konwoju może brać udział maksymalnie 8 osób pod warunkiem, że jest minimum 5 policjantów na służbie. Jeśli jest ich 4 bądź mniej to w odbiciu może wziąć udział maksymalnie 6 osób.
 113. 9.12 Na zielonej strefie nie można spotykać się w celu sprzedaży nielegalnych informacji oraz nie da się wyłączać kamer.
 114. 9.13 Zakazuje się napadów na kierowców GOPOSTAL bez konkretnego powodu.
 115. 9.14 Zakazuje się wyciągania broni długiej w miescie. (Jeżeli robisz napad na bank lub porwanie to ten punkt cię nie obowiązuję)
 116. 9.15 Nie będąc członkiem organizacji przestępczej nie można odgrywać gangstera.
 117. 9.16 Lokalni w sklepach nie mogą być zakładnikami.
 118. 9.17 Zakaz wykonywania operacji plastycznych po wykonaniu napadu na bank bądź innych nielegalnych rzeczy ( min. 12h )
 119. 9.18 Po wykonaniu operacji należy odegrać lekki ból związany z takim przedsięwzięciem. Nie należy też wykonywać zbytnio dużych i wymagających prac, ponieważ jesteś wyczerpany.
 120. 9.19 Osoby, które widziały daną osobę przed operacją plastyczną nie mogą jej odrazu rozpoznać. Należy zapytać daną osobę czy to napewno ona.
 121.  
 122. §10.Pojazdy
 123. 10.1 Zakazuje się lekkomyślnej jazdy w centrum miasta, jak i poza nim, np. odbijanie się od słupów. Wyjątkiem jest uzasadnione akcja RP, np. pościg, przewóz rannych karetką itp.
 124. 10.2 Zakazuje się jazdy pojazdem nieprzystosowanym do podłoża, np. próba wjechania samochodem sportowym na górę po bezdrożach.
 125. 10.3 Bezwzględnie zakazuje się kradzieży pojazdów medycznych.
 126. 10.4 Wyznacznikiem czy pojazd nadaje się do jazdy terenowej (off-road) nie są opony terenowe tylko przystosowanie pojazdu do poruszania się po nieubitej nawierzchni (z wyłączeniem dróg zaznaczonych na mapie jako przejezdne). Pojazdy którymi można wyjechać na teren off-road'owy to:
 127. a) pojazdy typu cross oraz quad,
 128. b) pojazdy typu off-road pod warunkiem posiadania odpowiedniego ogumienia,
 129. c) pojazdy typu SUV pod pod warunkiem posiadania odpowiedniego ogumienia oraz adekwatnego do terenu prześwitu (w skrócie ujmując jazda SUVem po górach jest na własną odpowiedzialność, ponieważ administrator ma prawo zadecydować czy konkretny pojazd nadawał się do konkretnej sytuacji).
 130. Używanie pojazdów innej klasy do jazdy po głębokich piaskach (z wyłączeniem niekrzywdzących sytuacji roleplay, gdzie też odegrane zostało zakopanie się i odkopanie przy pomocy osób trzecich poprzez wypychanie danego pojazdu), podjazdów pod góry czy zjazdów ze stromych szczytów traktowane będzie jako FD.
 131.  
 132. §11. Obywatel
 133. 11.1 Zakazuje się zakładanie ubrań powiaząnych z LSPD.
 134. 11.2 Zakazuje się posiadania rzeczy powiązanych z EMS:
 135. a) apteczek,
 136. b) munduru medycznego,
 137. 11.4 Każdy obywatel jest zobowiązany do tego, aby mieć dowód oraz wizytówkę przy sobie. Nie ma wytłumaczeń, że się go zgubiło etc. Podczas BW dowód należy odgrywać za pomocą /do i /me.
 138. 11.5 Jeżeli pracujesz w legalnej pracy np. Krawiec, masz obowiązek poruszać się tylko samochodem firmowym!
 139. 11.6 Jeżeli jesteś w stroju roboczym nie możesz popełniać żadnych przestępstw oraz zbierać narkotyków.
 140. 11.7 Napastowanie kobiet poprzez np. PRZYTULANIE lub używanie innych animacji z rodziny PEGI21 bez zgody obywatelki nagradzane będzie banicją.
 141. 11.8 Prowokowanie i/lub walka (pobicie czy też użycie jakiejkolwiek broni) na zielonej strefie ("greenzone", t.j. teren szpitali, garaż główny, komend oraz więzienia, legalne prace) jest zabronione.
 142. 11.9 Na zielonej strefie nie można spotykać się w celu sprzedaży nielegalnych informacji oraz nie da się wyłaczać kamer.
 143.  
 144. §12. Policja & Medycy
 145. 12.1 Funkcjonariusz Policji ma prawo wylegitymować KAŻDEGO obywatela (oczywiście działa to w drugą stronę i Funkcjonariusz musi się wylegitymować na polecenie obywatela). Funkcjonariusz ma również prawo przeszukać obywatela, który jest zamaskowany.
 146. 12.2 Medycy serwera mają prawo, choć ograniczone, aby stosować PG. Prawo to dotyczy sytuacji, kiedy obywatel:
 147. a) nie wykonuje poleceń medyka w szpitalu jak np. nie wylegitymowanie się - należy wtedy zamknąć człowieka w sali i wezwać LSPD lub zmusić obywatela do okazania dokumentu przez komendę /do. Uwaga, zamknięcie siebie razem z kilkoma gangsterami może być potraktowane jako nieposzanowanie życia przez medyka.
 148. b) wykazuje nadmierną agresję słowną
 149. Ponadto, medyk ma prawo używać /do aby wyciągnąć z obywatela informacje odnośnie incydentu (pod warunkiem, że dotyczy to pracy medyka!).
 150. 12.3 W przypadku gracza, który łamie regulamin a na serwerze nie ma obecnego administratora, policja ma prawo wsadzić go do więzienia na dożywocie aż do wyjaśnienia sprawy.
 151. 12.4 Żaden z policjantów nie może być skorumpowany, nawet poza służbą, to samo tyczy się też medyków.
 152. 12.5 Medycy & funkcjonariusze nie mają prawa rozdawać ekwipunku, który mogą pozyskać ze szpitala lub z komendy.
 153. 12.6 Funkcjonariusze jak i medycy podczas służby mają obowiązek dojeżdżać na miejsca zdarzenia tylko przy użyciu pojazdów nadanych przez szpital lub komisariat.
 154. 12.7 Policja nie ma prawa zatrzymać w szpitalu obywatela po BW, jeśli do szpitala nie dowiozło go LSPD lub EMS.
 155. 12.8 Aby porwać medyka na służbie musi być ich najmniej 4 na służbie (tak, aby zostało 3 na służbie) oraz mamy do tego poważny powód RP (np. porwanie w celu operacji naszego znajomego, który został on wcześniej postrzelony przez Policję, i teraz nie może się zjawić na szpitalu, aby się nie ujawnić).
 156. 12.9 Aby porwać policjanta na służbie musi być minimum 3 policjantów (wliczając tego porwanego). Wyjątkiem jest agresywne zachowanie policjanta w naszą stronę. W sytuacji kiedy jest mniejsza ilość policjantów i dojdzie do zdarzenia z policją, mamy obowiązek wypuścić funkcjonariusza/y, a ci mają obowiązek poszanować swoje życie i oddalić się z miejsca zdarzenia na komendę.
 157. 12.10 Szpital to jedno z najważniejszych miejsc na wyspie, należy szanować pracę medyków i zachowywać się w sposób kulturalny, nie utrudniajac im pracy niepotrzebną pajacerką. Tyczy się to wszystkich osób przebywających na terenie szpitala. W przypadku łamania tego punktu EMS bądź LSPD ma prawo wyrzucić daną osobę ze szpitala oraz ukarać stosowną karą grzywny.
 158.  
 159. §13. Firmy obywateli
 160. 13.1 Firmy to miejsca założone przez graczy, które mają na celu urozmaicać rozgrywkę.
 161. 13.2 Zakazuje się podszywania pod pracownika firm bez zezwolenia szefa firmy.
 162. 13.3Aby założyć firmę, należy zapoznać się z zasadami.
 163.  
 164. §14. Strzelaniny
 165. ☛ Podczas akcji 1 vs 1 masz prawo się bronić - możesz wykorzystać do tego nieuwagę przeciwnika, bądź elementy gry,
 166. ☛ Podczas akcji 1 vs 2 musisz się poddać - ewentualnością jest moment kiedy Ty jesteś agresorem i zajdziesz przeciwników od tyłu bądź z zaskoczenia.
 167. ☛ Podczas akcji 2 vs 2 macie prawo się bronić - możecie wykorzystać do tego nieuwagę przeciwników, bądź elementy gry,
 168. ☛ Podczas akcji 2 vs 3 musicie się poddać - ewentualnością jest moment kiedy Wy jesteście agresorami i zajdziecie przeciwników od tyłu bądź z zaskoczenia.
 169. ☛ Podczas akcji 3 vs 3 macie prawo się bronić - możecie wykorzystać do tego nieuwagę przeciwników, bądź elementy gry,
 170. ☛ etc...
 171. ^ UWAGA!
 172. ☛ Sytuacje które tutaj zostały wymienione zostały opisane bardzo ogólnie. Najprostszą zasadą do zapamiętania jest to, że jeżeli ktoś do Ciebie celuje masz obowiązek podnieść ręce po jego nakazie, oraz wykonywać polecenia w trosce o swoje życie! Jeżeli ktoś pierwszy wyjmie broń i zacznie w Ciebie celować, nie możesz zrobić tego samego, ponieważ to będzie traktowane jako nieposzanowanie życia! Jeżeli ktoś przestanie w Ciebie mierzyć i schowa broń jest możliwość zwrotu akcji po Twojej stronie, jednak kiedy to będzie przykładowo kierowanie się w kierunku Twojego samochodu ciągle z bronią w ręce oraz odwrócony w Twoją stronę, nie masz prawa wyjąć broni w obawie o swoje życie! W przypadkach które nie zostały tutaj opisane musicie użyć czegoś takiego jak mózg i pomyśleć, czy Wasza reakcja byłaby możliwa podczas odwzorowania tej sytuacji w realnym świecie.
 173.  
 174. §15. Ważne pojęcia obowiązujące na serwerze:
 175. IC (In Character) - Świat, w którym żyje nasza postać; kontent dotyczący bezpośrednio rozgrywki.
 176. OOC (Out Of Character) - Świąt, w którym żyjemy my; wszystko co niezwiązane jest z rozgrywką.
 177. MG (Meta Gaming) - Tak jak wcześniej wspomniałem. Jest to wykorzystywanie informacji OOC w IC.
 178. PG (Power Gaming) - definiuje się to jako zmuszanie kogoś do akcji RP. Przykład : /me uderza Jacka tak mocno, że traci on przytomność.
 179. BW (Brutally Wounded) - Wprowadzenie postaci w stan nieprzytomności wskutek odniesionych obrażeń.
 180. VDM (Vehicle Deathmatch) - jest to rozjeżdżanie przypadkowych osób, które prowadzi do BW.
 181. RDM (Random Deathmatch) - jest to strzelanie do przypadkowych osób, które prowadzi do BW.
 182. CK (Character Kill) - Permanentne uśmiercenie postaci.
 183. CN (Celebrity Name) - Imię i nazwisko postaci na podstawie imienia znanej osoby, np. Pablo Escobar, Barack Obama, etc.
 184. NJ (Ninja Jacking) - Wyrzucenie kierowcy z pojazdu bez poprawnego odegrania akcji RP przy użyciu operatorów narracyjnych.
 185. BH (Bunny Hop) - Bugowanie animacji skakania w celu szybszego przemieszczania się.
 186. CB (Cop Baiting) - Prowokowanie policji, bez większego celu.
 187. CL (Combat Log) - Wyjście z gry podczas akcji RP. Przykładowo: ściga Cię policja, więc robisz ALT+F4 w celu uniknięcia odpowiedzialności.
 188. RK (Revenge Kill) - Nieuzasadniona zemsta po wyjściu ze szpitala na graczu, który doprowadził Cię do BW.
 189. Zasada Szanowania Życia - zasada mówiąca o szacunku do życia swojej postaci i nie narażanie jej na sytuacje, w których mogłaby zginąć, np. obraza kilku uzbrojonych osób lub taranowanie ciężkich pojazdów typu ciężarówka zwykłym samochodem osobowym.
 190. Fail RP - błędne odegranie akcji RP, wychodzenie z postaci*.
 191. Wychodzenie z Postaci - sytuacja, kiedy podczas akcji RP wychodzisz z IC do OOC krzycząc do kogoś np. łamiesz regulamin! Unikaj takich zachować, a wszelkie sytuacje, w których według Ciebie złamany został regulamin, zgłoś do administracji.
 192. Fail Driving - jazda pojazdem, która byłaby niemożliwa w prawdziwym życiu. Przykład: jedziesz samochodem, po czym wyskakujesz na wzniesieniu, lecisz w powietrzu 30 metrów, dachujesz, końcowo lądujesz na kołach i jedziesz dalej lub wyskakujesz z ulicy do kanałów burzowych.
 193. Pseudonim - Discord
 194. PESEL - Hex
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top