daily pastebin goal
5%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 30th, 2017 83 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
 2. #pragma comment(linker, "/stack:16777216")
 3. #include <string>
 4. #include <vector>
 5. #include <map>
 6. #include <list>
 7. #include <iterator>
 8. #include <cassert>
 9. #include <set>
 10. #include <queue>
 11. #include <iostream>
 12. #include <sstream>
 13. #include <stack>
 14. #include <deque>
 15. #include <cmath>
 16. #include <memory.h>
 17. #include <cstdlib>
 18. #include <cstdio>
 19. #include <cctype>
 20. #include <algorithm>
 21. #include <utility>
 22. #include <time.h>
 23. using namespace std;
 24.  
 25. #define FOR(i, a, b) for(int i=(a);i<(b);i++)
 26. #define RFOR(i, b, a) for(int i=(b)-1;i>=(a);--i)
 27. #define FILL(A,value) memset(A,value,sizeof(A))
 28.  
 29. #define ALL(V) V.begin(), V.end()
 30. #define SZ(V) (int)V.size()
 31. #define PB push_back
 32. #define MP make_pair
 33. #define Pi 3.14159265358979
 34. #define x0 ikjnrmthklmnt
 35. #define y0 lkrjhkltr
 36. #define y1 ewrgrg
 37.  
 38. typedef long long Int;
 39. typedef unsigned long long UInt;
 40. typedef vector<int> VI;
 41. typedef pair<int, int> PII;
 42. typedef pair<Int, Int> PLL;
 43. typedef pair<double, double> PDD;
 44.  
 45. const int INF = 1000000000;
 46. const int BASE = 1000000007;
 47. const int MAXN = 50;
 48. const int MAXM = 1000000000;
 49. const int MAXW = 1000000000;
 50. const int ADD = 1000000;
 51. const int MOD = 1000000007;
 52. const int CNT = 0;
 53.  
 54. int n, k;
 55.  
 56. int main()
 57. {
 58.     cin >> n >> k;
 59.     if (n < 1 || n > 100000)
 60.     {
 61.         cout << "n out of bounds" << endl;
 62.         return 0;
 63.     }
 64.     if (k < 1 || k > 100000)
 65.     {
 66.         cout << "k out of bounds" << endl;
 67.         return 0;
 68.     }
 69.  
 70.     FOR (i,0,n)
 71.     {
 72.         int x;
 73.         scanf("%d", &x);
 74.         if (x < 1 || x > 100000)
 75.         {
 76.             cout << "x out of bounds" << endl;
 77.             return 0;
 78.         }
 79.     }
 80.  
 81.     int trash;
 82.     if (cin >> trash)
 83.     {
 84.         cout << "Some trash in the end" << endl;
 85.         return 0;
 86.     }
 87.  
 88.  
 89.     return 0;
 90. }
RAW Paste Data
Top