Advertisement
Dani_info

tema 19.09.2018

Sep 18th, 2018
122
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.     #include <iostream>
 2.     #include <math.h>
 3.  
 4.     using namespace std;
 5.  
 6.     int nrCifre(int);
 7.     int eliminareCifraMijloc_Impare(int);
 8.     int eliminareCifreMijloc_Pare(int);
 9.     int putere (int, int);
 10.  
 11.     int main()
 12.     {
 13.         int pb;
 14.         cout << "Introdu nr probl"<<endl; cin>>pb;
 15.         switch(pb){
 16.             case 1:{
 17.                 /*Se citeste un numar natural, n. Sa se calculeze cifra sa de control, definite conform   algoritmului sugerat de exemplul de mai jos.
 18.                 Ex: daca n=997788, se calculeaza suma cifrelor, s=48; deoarece aceasta nu e o cifra, se calculeaza suma cifrelor acesteia,
 19.                 s’=12; deoarece nici aceasta nu este o cifra, se calculeaza suma noii sume s’’=3; de data aceasta s-a obtinut o cifra; aceasta este cifra de control a numarului dat */
 20.                 int n; cout<<"n="; cin>>n;
 21.                 int s=0, s_nou;
 22.                 for (int i=n; i; i/=10)
 23.                     s+=i%10;
 24.                 while (s>9){
 25.                     int s_nou = 0;
 26.                     for (int i=s; i; i/=10)
 27.                         s_nou+=i%10;
 28.                     s=s_nou;
 29.                 }
 30.  
 31.                 cout<<"Cifra de control este "<<s;
 32.                 break;
 33.             }
 34.             case 2:{
 35.                 /* Se citeste un numar natural nenul, n. Daca numarul de cifre ale lui n este impar, sa se genereze si sa se afiseze numarul obtinut prin eliminarea cifrei
 36.                 sale din mijloc; daca numarul de cifre ale lui n este par, sa se genereze si sa se afiseze numarul obtinut prin eliminarea celor doua cifre aflate la mijloc.
 37.                 Ex: daca n=32456, se va afisa numarul 3256; daca n=3472, se va afisa numarul 32. */
 38.                 int n; cout<<"n="; cin>>n;
 39.                 if (nrCifre(n)%2) cout<<eliminareCifraMijloc_Impare(n);
 40.                 else cout<<eliminareCifreMijloc_Pare(n);
 41.                 break;
 42.             }
 43.             case 3:{
 44.                 /* Se citeste un numar natural, n. Sa se genereze si sa se afiseze numarul obtinut prin dublarea tuturor cifrelor sale impare.
 45.                 Ex: daca n=234355, se va afisa numarul 2334335555 */
 46.                 int n; cout<<"n="; cin>>n;
 47.                 int n_nou=0;
 48.                 while (n){
 49.                     n_nou=n_nou*10+n%10;
 50.                     if ((n%10)%2)
 51.                          n_nou=n_nou*10+n%10;
 52.                     n/=10;
 53.                 }
 54.                 int inv=0;
 55.                 while (n_nou){
 56.                     inv=inv*10+n_nou%10;
 57.                     n_nou/=10;
 58.                 }
 59.                 cout<<"Nr format este "<<inv<<endl;
 60.             }
 61.  
 62.         }
 63.         return 0;
 64.     }
 65.  
 66.         int nrCifre (int n){
 67.             int k=0;
 68.             while (n){
 69.                 n/=10;
 70.                 k++;
 71.             }
 72.             return k;
 73.         }
 74.  
 75.  
 76.         int putere(int x, int y)
 77.         {
 78.             int v = 1;
 79.             for(int i = 1; i<=y; i++)
 80.                 v*=x;
 81.             return v;
 82.         }
 83.  
 84.         int eliminareCifraMijloc_Impare(int n){
 85.              int primeleCifre=n/(putere(10, (nrCifre(n)/2 + 1)));
 86.              int k= (putere(10,(nrCifre(n)/2)));
 87.              int ultimeleCifre=n%k;
 88.              int nrNou=primeleCifre*putere(10, (nrCifre(ultimeleCifre)))+ultimeleCifre;
 89.              return nrNou;
 90.         }
 91.  
 92.         int eliminareCifreMijloc_Pare (int n){
 93.             int primeleCifre=n/(putere(10, ((nrCifre(n)-2)/2 +2)));
 94.             int k= putere(10, ((nrCifre(n)-2)/2));
 95.             int ultimeleCifre=n%k;
 96.             int nrNou=primeleCifre*putere(10, (nrCifre(ultimeleCifre)))+ultimeleCifre;
 97.             return nrNou;
 98.         }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement