desislava_topuzakova

03. Sum Numbers

Jul 31st, 2021
621
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. max_sum = int(input())
 2.  
 3. # повтаряме: четене на цяло число, добавяме към сумата
 4. # стоп: сума >= max_sum
 5. # продължаваме: сума < max_sum
 6.  
 7. sum = 0 # сумата на числата
 8.  
 9. while sum < max_sum:
 10.     number = int(input())
 11.     sum += number
 12. # sum >= max_sum
 13. print(sum)
RAW Paste Data