Guest User

Nwm

a guest
Aug 19th, 2019
77
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. oraz miasta bez podziału politycznego. Całą konstrukcję globusa można rozdzielić na dwie części, tak aby go otworzyć. W środu znajduje się opakowanie bletek przylepione do ścianki
RAW Paste Data